Desteklenen Etkinlikler


» Ortak Etkinlik Düzenleme ve Ortak Etkinlik Duyuru Desteği İlkeleri

» Ortak Etkinlik ve Duyuru Desteği Başvuru Formu

 

ÜSİMP Üniversite-Sanayi İşbirliği konularındaki birikimlerini paylaşmak için farklı kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirmekte, seminerler vermekte ve faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda desteklenen etkinlikler aşağıda verilmiştir:

 

11 - 12 Aralık 2015  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar - Ge Çalıştayı, Ankara

20 Kasım 2015  French - Turkish Innovation Transfer Days, ODTÜ Teknokent, Ankara

19 Kasım 2015  French - Turkish Innovation Transfer Days, İTÜ Arı Teknokent, İstanbul

11 Kasım 2015  ASTP Proton - National Associations Advisory Committee Toplantısı, Amsterdam

22 - 23 Mayıs 2015  30. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı, Karabük Üniversitesi

24 - 25 Nisan 2015  İnovasyon 2023 Ar - Ge Sempozyumu, ''İl Yenilik Platformu'' kapsamında, Elazığ

7-8 Nisan 2015  KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi - KUYAP, Samsun

21 Şubat 2015  Teknoloji Transferi Hukuku Günleri, Akdeniz Üniversitesi, AKİŞMER, Antalya.

11-12 Aralık 2014  3. Ege Ar-Ge Günleri, Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO, İzmir

2 Aralık 2014  Türk Patent Enstitüsü, FMH Farkındalığı Bölge Koordinatörleri Toplantısı, Ankara

19-20 Kasım 2014  Selçuk TTO Patent - Proje Pazarı, Selçuk-TTO, Konya

12 Kasım 2014   ASTP Proton – National Associations Advisory Committee Toplantısı, Prag

30-31 Ekim 2014 IV. Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

30 Eylül 2014  ASTP Proton – National Associations Advisory Committee Toplantısı, Brüksel

13-15 Eylül 2014  Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik Yaz Kampı, İzmir

9 Aralık 2013  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri, Trabzon

25-26 Eylül 2013 Üniversite – Sanayi İşbirliği Paneli: Yeni Yaklaşımlar, Stratejiler ve Uygulama Örnekleri, Diyarbakır

11 Eylül 2013  The 11th GLOBELICS International Conference, Enterpreneurship, Innovation Policy and Development in an Era of Increased Globalisation, ODTÜ Tekpol, Ankara.

5 Temmuz 2013  Türkiye’de Ar-Ge, İnovasyon ve Üniversite Sanayi İşbirliği, Konya Sanayi Odası, Konya

3-4 Tem. 2013  Yüksek Öğretim - Endüstri İlişkileri Konferansı, İTÜ, İstanbul

3-4 Temmuz 2013 Generating Knowledge, Innovation and Growth – UK – Turkey Knowledge Partnership Conference, British Council, İstanbul

28 Haziran 2013  Fikri Haklar ve Stratejik Ar-Ge Yönetim Süreçleri, Koç Üniversitesi, İstanbul

17-18 Haz. 2013  Üniversite Sınai Mülkiyet Politikası Rehberi Çalıştayı, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve TPE işbirliği ile, İstanbul

21 Mayıs 2013  ASTP Avrupa TTO’ları Network Toplantısı, Viyana, Avusturya.

8 -10 Nisan 2013  İstanbul, Amerika Ticaret Bakanlığı ve AUTM, “Bölgesel Teknoloji Transfer Ofisleri ve İnkübatörler Forumu” ev sahipliği ve sunum

29 Mart 2013 Elazığ, Fırat Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı “Üniversite – Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar: Stratejiler ve Uygulama Örnekleri” (üç farklı sunum)

14-15 Mart 2013  Ankara, KOSGEB ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) “Teknoloji Transfer Yapıları Çalıştayı” (üç farklı sunum)

22-23 Şubat 2013  Eskişehir’de TÜDEP Bölgesel İhracat Zirvesi

4 Aralık 2012 Sakarya Sanayi Odası, “Üniversite – Sanayi İşbirliğinde Karşılaşılan Dar Boğazlar” (iki farklı sunum)

4 Aralık 2012  Düzce Üniversitesi Rektör Ziyareti

28 - 30 Kasım 2012 İzmir , “ArEge-2 Etkinliği Patent” ÜSİMP Sanayi Standları

27-28 Kasım 2012 İstanbul, Kültür Üniversitesi “8. KOBİLER Verimlilik Kongresi, Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyonla Değer Oluşturmak”

8-9 Ekim 2012  İstanbul, “4. İstanbul İktisatçılar Zirvesi, Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları” (Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Paneli üç farklı sunum)

15 Mayıs 2012  İzmir, İZKA İzmir Yenilik Stratejisi Arama Konferansı

11 Mayıs 2012  İzmir, Mühendislik Dekanlar Konseyi FMSH Farkındalığı Sunumu

17 Nisan 2012  Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniv. FMSH Farkındalığı Semineri

17 Nisan 2012  Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri

16 Nisan 2012  Denizli, Pamukkale Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri

18 Mart 2012  İzmir, İZKA Yenilik Çalıştayı

22 Şubat 2012  Adana, Çukurova Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri

21 Şubat 2012  Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri

20 Şubat 2012  Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri

18 Ocak 2012  Denizli, Pamukkale Üniversitesi Rektör Ziyareti

5 - 7 Ekim 2011  İzmir, Ege Üniversitesi Açılış Etkinlikleri, “Toplumsal Yenileşimde Üniversitelerin Rolü”

1 - 3 Aralık 2010  İzmir, Are-Ge I “Yeni Nesil Üniversiteler: Krizin Aşılmasında Üniversite - Sanayi İşbirliği”

5 - 7 Ekim 2010  İzmir, Ege Üniversitesi Açılış etkinlikleri, “Yeni Nesil Üniversiteler ve“Yenilikçi ve Girişimci Mezunlar için Üniversiteler”
 

Öğrenci Platformu Çalışmaları

Üniversite-Sanayi İşbirliği Öğrenci Platformu (ÜSİ-ÖP) çalışmaları kapsamında farklı üniversitelerin ev sahipliğinde;

  • 1. ODTÜ Bilim ve Toplum Merkezi ile Makina İnovasyon Topluluğu tarafından ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 3-5 Şubat 2010 tarihinde,
  • 2. Niğde Üniversitesi ev sahipliğinde Şubat 2011’de,
  • Bilkent Üniversitesi sahipliğinde Şubat 2012’de,
  • 4. Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Şubat 2013’te ğrenci Kurultayları düzenlenmiştir.

Bu etkinliklerle, özellikle lisans öğrencileri düzeyinde farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.