ASTP-Proton


ASTP-Proton (Association of Science and Technology Professionals), üniversiteler ile sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferi konuları ile ilgilenen bir Avrupa girişimidir. Dernek, kamu araştırmalarının topluma ve ekonomiye katkısını arttırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile teknoloji transfer uygulamalarını teşvik etmek ve kurumsallaştırmak amacı ile kurulmuştur. Bireysel ve kurumsal üyeleri ile alanında Avrupa’nın en önemli örgütüdür. 2012 yılından bu yana oluşumla işbirliği yapmakta olan ÜSİMP, ASTP şemsiyesi altında kurulan ve Avrupa’daki teknoloji transfer yapılarını ulusal düzlemde temsil eden kurum ve kuruluşlardan oluşan National Associations Advisory Committee'nin (NAAC) aktif bir üyesidir.

www.astp-proton.eu/