Değerler


ÜSİMP tüm faaliyetlerini aşağıdaki değerler kümesi çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

  • Deneyim Paylaşımı
  • Ortak Akıl
  • Birlikte Öğrenme
  • İşbirliği Kültürü
  • Kurumsal Yaklaşım
  • Sürdürülebilir Strateji
  • Kaliteli Hizmet
  • Sürekli Gelişim
  • Toplumsal Sorumluluk
  • Güvenilirlik

Sorumluluk

ÜSİMP tüm faaliyetlerini, paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmektedir.

Paylaşım

ÜSİMP, üniversite-sanayi işbirliği ana teması çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile bilgi ve deneyim paylaşımı platformu olarak, ÜSİ kuruluşları arasındaki işbirliğini artırmayı, faaliyetlerin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını desteklemeyi, uluslararası işbirliği ağları ile paydaşları arasında işbirliği kültürünün yayılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

ÜSİMP faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıdaki sayfalarda bulabilirsiniz: