EUKTS


EUKTS (European Knowledge Transfer Society), Bilgi Transferi Eğitimi veren kurumların akreditasyonu, Bilgi Transferi Profesyonellerinin sertifikalandırılması ve Bilgi Transferi Aktiviteleri ile ilgili veri toplanması amacı ile 2013 yılında tamamlanan 13 kurum ve kuruluşun katılımı ile yürütülen bir Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Projesidir (Certified TTT Manager Project - Cert-TTT-M, 6FP RTD OMC-NET, 2007-2009). Gerçekleştirilen proje ile Teknoloji Transferi Yöneticilerinin ulusal düzeyde değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Proje sonunda Teknoloji Transferi Profesyonellerinin uzmanlık seviyeleri, bu seviyeler için ihtiyaç duyulan beceriler ve görevleri tanımlanmıştır. Konsorsiyum, bir platform olarak sürdürülebilirliğini sağlamıştır. ÜSİMP, onaylanan ilgi beyanı ile 2014 yılında EUKTS’nin stratejik ortağı olmuştur.

www.eukts.eu