Anadolu Üniversitesi ARİNKOM


T: +90(222) 3350580  | F:
 |  arinkom@anadolu.edu.tr

 

 13 Mart 2013 tarihinde Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi olarak faaliyete geçen ARİNKOM TTO, 2014 yılı Ocak ayından itibaren faaliyetlerine TÜBİTAK 1513 programı destekli bir arayüz olarak devam etmektedir.

ARİNKOM TTO’nun temel amacı Eskişehir ve bölgesindeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak ve bağlı olduğu Anadolu Üniversitesi’nin teknoloji transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

 http://arinkom.anadolu.edu.tr/

 Ekip için tıklayınız.

 

 

 

Prof. Dr. M. Ersan PÜTÜN - Direktör

eputun@anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi’nde geçirdiği 42 yıllık akademik hayatın yanı sıra Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı gibi idari görevlerde de bulunmuştur. Üniversite-sanayi işbirliği konularında birçok önemli program ve projenin başlatılması ve yürütülmesinde aktif rol oynamıştır. Bu kapsamda 1998’de kurulan ve Türkiye’nin en başarılı üniversite-sanayi işbirliği örneklerinden biri olarak anılan SAM (Seramik Araştırma Merkezi) ’ın kuruluşunu gerçekleştirmiş ve SAM’ın ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve EBK (Eskişehir Bilecik Kütahya) Seramik Kümesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
 

 

Mehmet Hakan DAĞ - Genel Koordinatör

mehmethakandag@anadolu.edu.tr

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra lisansüstü eğitim için Hollanda Radboud Üniversitesi’nde MBA programına katılmıştır. 10 yılı aşkın bir süre özel ve kamu sektöründe İhracat Müşteri Temsilciliği, Yurtdışı Satış Temsilciliği, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılından itibaren ARİNKOM TTO’da çalışmaktadır.

 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA