ANKARA İVEDİK OSB

Melih Gökçek Bulvarı No:61 İvedik/Yenimahalle Ankara 06370
T: +90(312) 3956262  | F: +90(312) 3950580
 |  ivedik@ivedikosb.org.tr

 

İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü – Teknoloji Transfer Ofisi

İvedik OSB, 38 kooperatifin bir araya gelmesiyle 488 hektar üzerinde kurulmuştur. Bölgede 23 farklı sektörde faaliyet gösteren 3.000’i üretici olmak üzere toplam 8.000 işletme bulunmaktadır. İvedik OSB yaklaşık 120.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.
İvedik Teknoloji Transfer Ofisi, Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, inovasyon, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde faydalanabilecekleri kamu teşvik ve destekleri konusunda farkındalığı oluşturulmak ve proje yazımında teknik destek verilmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde “Endüstriyel Tasarım ve Ticarileştirme Merkezi” ve Türk Patent Enstitüsü ile yapılan protokolle “TPE Patent Destek Ofisi” İvedik Teknoloji Transfer Ofisine bağlı olarak faaliyete geçmiş.
Zaman içerisinde faaliyet alanını genişleten müdürlüğümüz üniversite-sanayi işbirliği, firma işbirliklerinin güçlendirilmesi için eşleştirme çalışmaları, tedarik zincirlerinin oluşturulması, sektör kümelenmelerinin kurulması, ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler düzenlenmesi gibi görevleri üstlenmiştir.
İvedik TTO’nun bölgede faaliyet gösteren işletmelere sunduğu hizmetler şu şekildedir;
• Firmalara Ar-Ge kültürünün yayılmasını sağlamak,
• İnovasyonun önemi ve avantajı hakkında farkındalığı artırmak,
• Kümelenme çalışmalarıyla sektörlerde işbirlikleri oluşturmak,
• Devletin teşvik mekanizmalarını işletmelere tanıtmak,
• İşletmelerin destek programlarına başvuru hazırlığında teknik destek vermek,
• Sanayicinin üretimde karşılaştığı sorunların çözümünde üniversite desteğini sağlamak,
• Üniversitelerde yürütülen teorik projelerin ticarileşmesine yardımcı olmak,
• Endüstriyel tasarım hizmetleri sunmak,
• Tasarımı yapılan ürünlerin ucuz ve hızlı prototiplendirilmesini sağlamak,
• Fikri mülkiyet hakları ve önemi hakkında bilinci yükseltmek,
• Farklı sektör kümelenmeleri arasında güçlü tedarik zincirleri oluşturmak,
• İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemek,
• Sektörel sorunların çözümü için ilgili kurumların yetkilileriyle sektör temsilcilerini bir araya getirmek.

http://www.ivedikosb.org.tr/

  

 

 

Hasan Gültekin - Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Gültekin İvedik OSB’nin kurucusu ve kurulduğu 2001 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanıdır. Gültekin aynı zamanda 10.08.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen Teknopark Ankara’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
 

 

 

 

 

 

 

  

Fatih Mutlu - Teknopark Ankara Genel Müdürü

fatih.mutlu@ivedikosb.org.tr

Fatih Mutlu, Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde lisans, akabinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde yandal yaptı. 2013 yılında İşletme yüksek lisansı yapan Fatih Mutlu, Türk Hava Kurumu Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda doktora öğrenimine devam ediyor.
2012 yılında İvedik OSB Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Müdürlüğü’nde göreve başlayan Mutlu, 2013 Ağustos ayı itibariyle İvedik OSB Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü görevini üstlendi. İvedik OSB Medikal Sektör Küme Yöneticiliği, İvedik OSB Makine Sektörü Küme Yöneticiliği, İvedik OSB Plastik Sektör Küme Yöneticiliği, TPE Bilgi Doküman Ofisi Koordinatörlüğü, görevlerini yerine getiren Mutlu, ulusal ve Uluslararası birçok projede Koordinatörlük görevlerini üstlendi.
Fatih Mutlu şu an Teknopark Ankara Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA