Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs No: 10 34342 Bebek, İstanbul
T: +90(212) 3594800  | F: +90(212) 3594803
 |  tto@boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), üniversitenin sanayiye teknoloji transferini sağlayarak ekonomik değer yaratması ve bu değerin üniversiteye geri dönmesi amacıyla Aralık 2012’de kurulmuştur. Tarihi 1863'te kurulan Robert Kolej'e dayanan Boğaziçi Üniversitesi, kendi geleneğinde var olan yaratıcılık ve üretkenliğini günümüzün çağdaş eğitim ve araştırma imkanlarıyla birleştirip, edebiyat ve sanattan, teknoloji ve bilime uzanan her alanda, insanlığa hizmeti ilke edinmiştir. Köklü bir geçmişe sahip olan Boğaziçi Üniversite'sinde TTO kurulana denk, TTO fonsiyonlarına dair faaliyetler Araştırma Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü (APK), Araştırma Projeleri Destek Ofisi (ARDO), Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi (APKO), Sanayi ile İlişkiler Ofisi, Fikri Mülkiyet Kurulu ve Patent Ofisi tarafından yürütülmekte idi. TTO bu ekosistemde üniversitenin sanayi ve fon kaynaklarıyla tüm ilişkilerini yürüten, kolaylaştırıcı ve işbirlikleri sağlayıcı bir arayüzdür.

TTO, buluşcular, yenilikçiler ve girişimcilere, fikir ve önerilerini fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesi, bunun toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesi sürecinde yardımcı olur.

 http://tto.boun.edu.tr/

 Ekip için tıklayınız.

 

Bülent Üner - TTO Yöneticisi

bulent.uner@boun.edu.tr

Lisans derecesini 1985 Yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden, Yüksek Lisans derecesini 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden almıştır. İş yaşamına 1986 yılında Koç Holding Araştırma ve Geliştirme Bölümünde başlamış, 1989– 1994 yılları arasında Koç Holding Otomotiv İkmal Koordinasyon Grubunda sırasıyla Proje Mühendisi, Bölüm Yöneticisi ve Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 1995– 2003 Yılları arasında OES Original Equipment Service A.Ş’de, 2003– 2006 yılları arasında Karland A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmış, yanısıra Kırpart A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2006 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Master Programında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak tedarik zinciri yönetimi dersi vermektedir. 2006– 2012 yılları arasında yönetim danışmanı olarak çalışmış, 2010– 2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sanayi İle İlişkiler Ofisi Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2013 yılı başından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.


Dilek Akgün - Projeler ve Sanayi İşbirlikleri Bölüm Yöneticisi

dilek.akgun@boun.edu.tr

Dilek Akgün, lisans derecesini 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden almıştır. Kariyerine Akbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış olup daha sonra yine bankacılık sektöründe Hollanda bankası olan ABN Amro N.V.’de Proje Yönetim Uzmanı olarak devam etmiştir. 2007 Aralık’ta çalışmaya başladığı Özyeğin Üniversitesi’nde üniversite açılış proje planının proje yönetim ilkelerine göre oluşturulması ve takip edilmesinde aktif rol üstlenmiştir. Ar-Ge projelerinin başvurusu ve yönetimi esnasında akademisyenlere ve araştırmacılara destek veren bir yapı olan Destekli Araştırma Projeleri Ofisinde (Sponsored Research Office) kuruluşundan itibaren görev yapmıştır. 5 seneden fazla görev yaptığı dönemde önemli ve dikkat çekici başarılarda yer almıştır. 2013 Ocak Ayı itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde çalışmaya başlamış olan Dilek Akgün araştırma projelerinin başvuru öncesi ve başvuru süreçlerinde öğretim üyeleri ve araştırmacılara destek vermekte olup üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında sanayinin Üniversite’den beklentilerinin saptanması ve bu beklentilerin karşılanması için gerekli girişimlerin başlatılması, sanayinin ihtiyaçlarına uygun projelerin eşleştirilmesi vb konularda çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde Projeler ve Sanayi İşbirlikleri Bölüm Yöneticisi görevini yürütmektedir.

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA