Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs No: 10 34342 Bebek, İstanbul
T: +90(212) 3594800  | F: +90(212) 3594803
 |  tto@boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), üniversitenin sanayiye teknoloji transferini sağlayarak ekonomik değer yaratması ve bu değerin üniversiteye geri dönmesi amacıyla Aralık 2012’de kurulmuştur. Tarihi 1863'te kurulan Robert Kolej'e dayanan Boğaziçi Üniversitesi, kendi geleneğinde var olan yaratıcılık ve üretkenliğini günümüzün çağdaş eğitim ve araştırma imkanlarıyla birleştirip, edebiyat ve sanattan, teknoloji ve bilime uzanan her alanda, insanlığa hizmeti ilke edinmiştir. Köklü bir geçmişe sahip olan Boğaziçi Üniversite'sinde TTO kurulana denk, TTO fonsiyonlarına dair faaliyetler Araştırma Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü (APK), Araştırma Projeleri Destek Ofisi (ARDO), Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi (APKO), Sanayi ile İlişkiler Ofisi, Fikri Mülkiyet Kurulu ve Patent Ofisi tarafından yürütülmekte idi. TTO bu ekosistemde üniversitenin sanayi ve fon kaynaklarıyla tüm ilişkilerini yürüten, kolaylaştırıcı ve işbirlikleri sağlayıcı bir arayüzdür.

TTO, buluşcular, yenilikçiler ve girişimcilere, fikir ve önerilerini fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesi, bunun toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesi sürecinde yardımcı olur.

 http://tto.boun.edu.tr/

 Ekip için tıklayınız.

 

Sevim Tekeli - Genel Müdür

Sevim Tekeli, 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olmuştur. Öğrenciliğinin son iki yılında İTÜ Çevre ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde İstanbul ili için geliştirilen çeşitli stratejik planlama ve bölgesel gelişim projelerinde yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır. Burslu olarak girdiği Politecnico di Milano Üniversitesi“Urban Policy Design” master programıyla, şehircilik bilgisini ekonomi ve sosyoloji ağırlıklı çalışmalarla destekleyerek, kent politikaları üzerine uzmanlığını almıştır. Tekeli, Master programı Kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin sürdürülebilirliğinin kent ekonomisine etkileri ve bilim parkları gibi geliştirilen bilgi odaklı ekonomik fonksiyonların yerel kalkınmadaki roller konularında laboratuvar çalışmalarında bulunmuştur. 2008 yılında Libya Bingazi Bölgesi Kalkınma ve Gelişme Planı projesinde yer alan Tekeli, ekonomik, sosyal ve mekansal politikaların bölgesel ve yerel ölçekte üretilmesi ile yerleşmelerin vizyon ve gelişim stratejilerinin bu Politikalar kapsamında belirlenmesi ve bu stratejileri uygulamaya geçirecek, izleme ve değerlendirme aşamalarını kapsayan eylem planlarının tasarlanması konularında Planlama Sorumlusu olarak görev almıştır. 2010 yılında Türkiye’ye dönüş yapan Sevim Tekeli, Türkiye Bilişim Vadisi Yer seçimi ve Ön Fizibilitesi projesi ve İTES Teknopark projesinin gelişiminde danışman olarak yer almıştır. Tekeli, 2011 yılında fikir aşamasından itibaren içinde bulunduğu İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu projesi kapsamında İş Geliştirme Koordinatörü görevini sürdürmüştür. 2013 yılında İnovita kapsamında geliştirilen Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi projesi koordinatörlüğünü üstlenen Tekeli, Sağlık Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri İstanbul Kümelenmesi kurucu ve koordinasyon ekibi içerisinde de yer almaktadır. Tekeli, 2014 yılından itibaren İnovita Proje Koordinatörlüğü sorumluluğunu Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde sürdürmektedir.

Ahmet Rıza Balım - Proje Geliştirme ve Sanayi İşbirlikleri Yöneticisi
ahmet.balim@boun.edu.tr

A. Barkın Arak - Girişimcilik ve İnovasyon Yöneticisi
barkin.arak@boun.edu.tr
 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA