Borusan Teknoloji Geliştirme ve ArGe A.Ş


T: +90(216) 2275801  | F:
www.borusanarge.com/  |  info@borusanarge.com

Borusan ArGe


Borusan Holding, küresel rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürürken, üretim ve ürün kalitesini ileri teknolojiler seviyesine çıkarmak ve rakiplerine karşı fark yaratmak hedefiyle çalışmaktadır. Bu doğrultuda, ileri teknolojili ürünleri geliştirmek, proses adımlarını Endüstri 4.0 seviyesine ulaştırmak ve süreçlerini dijitalleştirmek hedefi ile ArGe faaliyetlerini yürütmektedir. ArGe projelerinden elde dilen çıktıları katma değere dönüştürmekte ve fikri haklarını koruyacak önlemleri alabilmektedir.

Bu vizyonla, 2015 yılı Mayıs ayında kurulan Borusan ArGe ilk olarak, geliştirdiği özel bir metodoloji ile şirketlerin yetenek ve yetkinlik analizlerini tamamladı. ArGe süreç analizlerini yaparak, stratejik plana uyumlu teknoloji yol haritalarını oluşturdu. Teknoloji yol haritalarına bağlı olarak, belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlayacak çok sayıda proje tasarladı.

Borusan ArGe; dijitalleşme, Endüstri 4.0, ürün geliştirme ve tasarım esaslı yetkinlikleri çerçevesinde ileri malzeme ve proses geliştirmeye yönelik çok sayıda proje başlattı. Geçen iki yıl içerisinde başlatılan 100’ün üzerinde projenin çalışmaları halen devam etmektedir. Proje çeşitliliği açısından; ileri nesil çelik geliştirme çalışmalarından, rüzgâr türbinleri için buzlanma önleyici kaplamalara, enerji üretim tahmininden, kiralık iş makinası fiyatlama algoritmalarına, tav fırını modellerinden, araç için turbo modellerine, rota dağıtım optimizasyonundan bobin sıralama ve çizelgeleme optimizasyonuna, bulaşık makinası parçaları tasarımından, kompozit araç komponentleri tasarımına kadar sektör bağımsız pek çok farklı teknoloji ve yetkinliği kapsamaktadır.

Borusan ArGe, sadece 2 yılda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 4 ArGe Merkezi’nde 150’nin üzerinde ArGe çalışanı ile katma değer yaratmak ve geleceğin teknolojilerini geliştirmek için çalışmaktadır.

Gelinen bu noktada kazanılan yetkinlikler; 3 boyutlu sistem ve makine tasarımlarının yapılması, statik, titreşim, yorulma, çarpışma gibi bilgisayar destekli analizlerin yapılması, verinin işlenebilmesi, kestirimci ve önleyici aksiyonların alınması ve Borusan’ın ana iş kolu çelik üzerinde yeni ileri nesil ürünlerin geliştirilmesidir.

Borusan Grubu, sürdürülebilir büyüme için çalışmakta ve geleceğe hâkim olacak teknolojilerde söz sahibi olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Borusan ArGe’nin fonksiyonu Borusan Grubu’nu geleceğe hazırlamaktır. Borusan ArGe, bu hedef doğrultusunda geleceğin malzemesi karbon elyaflı kompozitlerde, sektörde katma değerin yüksek olduğu nihai ürün üretiminde ulusal ve uluslararası alanda anahtar oyuncu olmayı hedeflemektedir.

Tüm bu ArGe faaliyetlerimizde, esnek ve çözüm odaklı bakış açısı, katılımcılık, sürdürülebilirlik, etik değerler, iş birliklerinin kurulması ve insana değer öncelikli olarak gözetilmektedir.

 

 


     Dr. A. Murat Yıldırım

     BORUSAN ARGE Genel Müdürü

     murat@borusan.com
 
Dr. A. Murat Yıldırım, Bursa Erkek Lisesini bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesinde Makine Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi tamamladı. Daha sonra İçten Yanmalı Motorlarda Yanma ve Emisyon’ların Matematik Modeli” konulu doktorasını tamamladı. Asistan Prof. olarak 10 yıl boyunca çalıştığı Enerji Anabilim Dalı’nda başkan görevinde iken, akademik yaşamdan ayrılarak özel sektöre geçti. Aynı yıl, Bilimsel Önderlik Dalında, ‘Dünyanın En Başarılı On Genci’ arasında seçildi. Dr. Yıldırım; ArGe, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi konularında sırası ile Ford Otosan, Tüpraş ve Koç Holding’te üst düzey yöneticilik yaptı. Stratejik Planlama, Risk yönetimi ve Yatırımlar konularında tecrübe sahibi oldu. Şirketlerin Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dönüşümü liderliği ile şirket stratejilerinin geliştirilmesi ve transformasyonunda çalışmalarda bulundu. Organizasyonel ve müşteri odaklı ihtiyaçlar çerçevesinde ArGe ve İnovasyon süreçlerinin oluşturulması, yaygınlaştırılması çerçevesinde çok sayıda ArGe Merkezinin kurulmasında rol aldı. Başta enerji ve otomotiv olmak üzere yeni pazarlar ve iş kollarının yaratılmasında öncülük yaptı. Dr. Yıldırım, Türkiye’nin ilk dizel motoru tasarımı, ilk hibrid elektrikli araç tasarımı ve ilk yakıt pili geliştirme projelerini yürüttü. ICAT -Uluslararası Otomotiv Teknoloji Konferansları Kurucu Başkanlığını da yapan Dr. Yıldırım, 100 civarında uluslararası ve ulusal akademik makale, 17 uluslararası patent, 30’dan fazla konferansta konuşmacılık yapmıştır. Halen Borusan Holding Teknoloji Geliştirme ve ArGe Genel Müdürü olarak görev yapan Dr. Yıldırım, evli ve 1 çocuk babasıdır.
 
 
 
 
 
     Irmak Koçkan Ersolmaz

     Proje Geliştirme Müdürü

     ikockan@borusan.com
 
 
 
 
 

 

 

  

     Selin Kanyas

     BORUSAN ARGE Araştırmacı

     skanyas@borusan.com

 

 

 

  


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA