EBİLTEM

Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Bornova 35100, İzmir/TÜRKİYE
T: +90(232) 3434400  | F: +90(232) 3744289
ebiltem.ege.edu.tr/  |  ebiltem@ebiltem.ege.edu.tr

 

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 1994 yılında Türkiye’nin ilk Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüzey kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır. Tümüyle araştırma ile ilgilenecek akademik ve profesyonel kadrolara sahip Merkez, Üniversite’nin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirmek ve Üniversite - Sanayi İşbirliğini teşvik etmek amacıyla;

  • Ulusal ve uluslararası kaynak sağlayan ve araştırma talebinde bulunan kuruluşlarla, üniversitenin işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası destek veren kuruluşların nitelik, etkinlik ve takvimlerinin duyurulması,
  • Stratejik çalışmalar yürüterek bölge sanayinin Ar-Ge etkinlikleri açısından öncelikli alanlarının belirlenmesi,
  • Bölge talep ve gereksinimlerine yönelik ve disiplinler arası projelerin desteklenmesi,
  • Ege Üniversitesi araştırmacılarının dış kaynaklı projelerinin desteklenmesi

görevlerini yapmak üzere kurulmuştur.

Ege Üniversitesi, 2013 yılında TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transferi Ofisleri Destek programı kapsamında Türkiye Üniversiteleri içinde ilk 10 Üniversiteden biri olarak seçilmiş ve E.Ü. EBİLTEM-TTO 10 yıl süre ile desteklenmeye layık görülmüştür. Üniversitemizde geliştirilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, Üniversitemizle sanayi kuruluşları arasında işbirlikleri oluşturulması ve bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede geliştirilmesine yardımcı olunması amacına yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla EBİLTEM 2013 yılı itibarıyla Teknoloji Transferi Ofisi faaliyetlerini güçlendirerek sürdürmektedir.

 http://ebiltem.ege.edu.tr/

 Ekip için tıklayınız.

 

 

     Prof. Dr. OĞUZ BAYRAKTAR

     EBİLTEM TTO Müdürü

     oguz.bayraktarege.edu.tr

     +90 232 311 22 83
 

 

 

 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA