EBİLTEM

Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Bornova 35100, İzmir/TÜRKİYE
T: +90(232) 3434400  | F: +90(232) 3744289
ebiltem.ege.edu.tr/  |  ebiltem@ebiltem.ege.edu.tr

 

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 1994 yılında Türkiye’nin ilk Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüzey kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır. Tümüyle araştırma ile ilgilenecek akademik ve profesyonel kadrolara sahip Merkez, Üniversite’nin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirmek ve Üniversite - Sanayi İşbirliğini teşvik etmek amacıyla;

  • Ulusal ve uluslararası kaynak sağlayan ve araştırma talebinde bulunan kuruluşlarla, üniversitenin işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası destek veren kuruluşların nitelik, etkinlik ve takvimlerinin duyurulması,
  • Stratejik çalışmalar yürüterek bölge sanayinin Ar-Ge etkinlikleri açısından öncelikli alanlarının belirlenmesi,
  • Bölge talep ve gereksinimlerine yönelik ve disiplinler arası projelerin desteklenmesi,
  • Ege Üniversitesi araştırmacılarının dış kaynaklı projelerinin desteklenmesi

görevlerini yapmak üzere kurulmuştur.

Ege Üniversitesi, 2013 yılında TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transferi Ofisleri Destek programı kapsamında Türkiye Üniversiteleri içinde ilk 10 Üniversiteden biri olarak seçilmiş ve E.Ü. EBİLTEM-TTO 10 yıl süre ile desteklenmeye layık görülmüştür. Üniversitemizde geliştirilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, Üniversitemizle sanayi kuruluşları arasında işbirlikleri oluşturulması ve bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede geliştirilmesine yardımcı olunması amacına yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla EBİLTEM 2013 yılı itibarıyla Teknoloji Transferi Ofisi faaliyetlerini güçlendirerek sürdürmektedir.

 http://ebiltem.ege.edu.tr/

 Ekip için tıklayınız.

 

  

Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan - Proje Yöneticisi

fazilet.vardar@gmail.com

1978 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Doktorasını İngiltere University College London’da Biyokimya Mühendisliği alanında 1981 yılında tamamlamıştır. 1982 yılında E.Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve sırası ile aynı bölümde 1985’te Biyomühendislik Doçenti, 1992’de Profesör olmuştur. 2000 yılında kuruluşunda öncülük ettiği Biyomühendislik Bölümü Başkanlığına atanmıştır. 100’ün üzerinde bilimsel yayını, 2 kitabı ve kitap bölümleri, çok sayıda bilimsel bildirisi mevcuttur. Bugüne kadar biri 5., 7si, 6. Çerçeve Programında, 8’i 7. ÇP’nda olmak üzere toplam 15 adet AB Çerçeve Programı Projesi deneyimi bulunmaktadır.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra 1998 yılında bu yana, Ege Üniversitesinin Ar-Ge çalışmalarını ve Üniversite-sanayi ilişkilerini koordine eden birim olan Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nü ve 2013 yılından bu yana E.Ü. EBİLTEM-TTO Yöneticiliğini yapmaktadır. Ayrıca, 2000 yılından Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölüm başkanlığını, 2002 den bu yana A.B. Çerçeve Programları Bölgesel İrtibat Noktası görevini, 2004 ten bu yana IRC-EGE/ EBIC Ege Koordinatörlüğünü (Avrupa İşletmeler Ağı), 2010’dan bu yana EPO-PatLib Merkezi sorumluluğunu aynı anda yürütmektedir. Farklı komite ve organizasyonlarda Ege Üniversitesi’ni, üniversite-sanayi ilişkileri, teknoloji transferi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ulusal ve uluslararası destekli projeler ve inovasyon politikaları bağlamında temsil etmektedir.


Doç. Dr. Serdal Temel - TTO Yürütücüsü / EBİLTEM TTO Müdürü

serdal.temel@gmail.com

Serdal Temel, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve aynı bölümden doktora derecesi almıştır. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (EBİLTEM) 2000 yılından beri uzman olarak çalışan Dr. Temel, EBİLTEM’de üniversite sanayi işbirliği, teknoloji transferi, Ar-Ge ve inovasyon çalışma ve projelerinden sorumludur. Dr. Serdal Temel, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulan IRC Ağı merkezlerinden birisi olan, Ege Yenilik Aktarım Merkezi (IRC-Ege)’nin Müdürü olarak görev yapmış ve bu Merkez AB komisyonu tarafından Networkün en başarılı Teknoloji Transfer Ofisi seçilmiştir. Halen, Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network-EEN) kapsamında kurulan Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)’nin Müdürü ve E.Ü. EBIİLTEM-Teknoloji Transfer Ofisi Yürütücüsü olarak görev yapan Dr. Serdal Temel, EEN Tekstil Sektör Grup Başkanlığını yürütmektedir. AB Komisyonu tarafından EEN Projesi kapsamında Arnavutluk’a Teknoloji Transferi, Ticari İşbirliği ve Araştırma Ortaklıkları konusunda mentor olarak atanan Temel’in Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği konularında ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları da bulunmaktadır.


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA