Gazi Teknopark

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası Gölbaşı / Ankara
T: +90(312) 4848853  | F: +90(312) 4851459
 |  info@gaziteknopark.com.tr

 

2008 yılında faaliyete başlayan Gazi Teknopark’ta, 2013 sonu itibari ile 130 civarı şirket, 700’ün üzerinde nitelikli personel, bilişim, elektronik, enerji, çevre, biyomedikal gibi alanlarda 200 civarı Ar-Ge ve yazılım projesi yürütülmektedir. Gazi Üniversitesi ve Gazi teknopark işbirliği ile 2013 yılı itibari ile faaliyete geçirilen ve TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen ilk 10 arasında olan Gazi Teknoloji Transfer Ofisi (Gazi TTO), üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek amacıyla faaliyet gösteren etkin bir arayüz olma yolunda hızla ilerlemektedir. Gazi TTO, üniversite ve sanayiye eğitim, ortak proje geliştirme, fikri sınai mülkiyet hakları, proje yazım desteği gibi önemli hizmetler sunmaktadır.

http://teknopark.gazi.edu.tr/

  

Tuğrul İmer - Genel Müdür

 timer@gazitto.com

Tuğrul İmer 1972 Berlin/ Almanya doğumludur. Lisans ve Yüksek Lisansını ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliğ Bölümü’nde yapmıştır. Kendisi hem Türkiye hem de ABD’de girişimci olarak birçok şirketi kurmuş ve yönetmiştir. Aynı zamanda kurumsal şirketlerin yönetiminde de yer almıştır. Çalıştığı şirketlerin iştigal alanları itibari ile sanayi ve teknolojiye yönelik olarak mühendislik, ticaret ve danışmanlık faaliyetlerinde çalışmıştır. Aynı zamanda ABD’ de uzun yıllar Teknoparklar, teknoloji transferi, buluşların ticarileşmesi, teknoloji yönetimi, üniversite sanayi işbirliği ve kuluçka merkezleri alanlarında faaliyetlerini sürdürmüştür. Tuğrul İmer bazılarında üniversitelerin de dahil olduğu birçok uluslararası iş geliştirme ve AR-GE projesi başlatmış ve yönetmiştir. Aynı zamanda yönetim bilimi ve kamu yönetimi alanında akademik çalışmalarını da devam ettirmektedir. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark’a danışmanlık yapmıştır. Şu anda Gazi Teknopark’ın Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA