İstanbul Aydın Üniversitesi TTPYO Uygulama ve Araştırma Merkezi


T:  | F:
 |  ttpyo@aydin.edu.tr

 Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisleri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2013 yılında kurulan birimimiz teknoloji transferinin ve hibe programlarının yanı sıra bu alanda çalışan kurum ve kuruluşları da araştırmaktadır.
İstanbul Aydın Üniversitesi TTPYO, tam 3 yıldır Girişimcilik Kültürü ve İnovasyon Yönetimi alanında bölgesinde bir ekosistem oluşturarak yenilikçi teknolojilerin ekonomi ile buluşması için çalışmaktadır. Ayrıca bölgesinde teknoloji transfer faaliyetlerini, girişim fikirlerinin değerlendirilmesi ve iş planına dönüştürülmesini, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının yönetimini ve iş anlaşmalarını ile lisanslama konularını koordine etmektedir.
Kurumlararası İşbirliği anlayışına ile Kamu, Üniversite ve Sanayi arasında birçok etkinlik yapmakta ayrıca öğrencilerin de teknoloji transfer mekanizmasına dâhil olması için sanayi odaklı girişim ve proje yarışmaları düzenlemektedir.
Bölgesindeki girişimcilere ve araştırmacılara, teknoloji transferi ve ticarileştirme konularında destek olma amacıyla 2016 yılında Incubation İstanbul – Girişimcilik ve Kuluçka Birimini kurmuş ve hızlandırıcı programını hayata geçirmiştir.
Deneyimli ve uzman personeli ile yenilikçiliğin ve değişimin takipçisi olan ofisimize geleceği yakalamak isteyen herkesi bekliyoruz.

 

 

 

Prof. Dr. Zafer UTLU – Rektör Yrd. / TTPYO Uyg. Ve Araş. Merkezi Yönetim Kurulu Bşk.

zaferutlu@aydin.edu.tr

Makine Mühendisliği öğretim üyesi ve merkezimizin kurucusu olan UTLU, merkezimizin müdürü olarak görev yapmaktadır. Termodinamik, ısı ve enerji üzerine ulusal ve uluslararası birçok proje yürütmüş ve yürütmekte ayrıca makine ve enerji alanında patent başvuruları bulunmaktadır

 

 

 

 

 

Uzman Onur YOLAY – Üniversite-Sanayi İşbirliği / FSMH Yönetimi Birimi

onuryolay@aydin.edu.tr

Temel bilimci olan YOLAY, 4 yıldır teknoloji transferi alanında tecrübe edinmiş, birçok ar-ge ve sanayi projesinde yer almıştır. Ayrıca kendine ait bir patent başvurusu bulunmaktadır. Bunun yanında işlenmiş gıdaların insan sağlığına etkileri üzerine moleküler biyoloji ve genetik yüksek lisansı devam ettirmektedir.


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA