Pamukkale TTO

Çamlaraltı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67 Pamukkale/Denizli
T: +90(258) 2155001  | F: +90(258) 2155003
 |  info@pamukkaletto.com

TTO’nun Amaçları

 Ar-Ge yapan firmalara üniversite içerisinde alt yapı imkânları sunarak, üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesini sağlamak,

Teknoloji transferi için uygun ortam oluşturarak, üniversiteler, Ar-Ge çalışması yapan kurumlar, firmalar ve pazarlar arasında bilgi ve teknoloji akışını teşvik etmek ve yönetmek,

Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, yeniliğe dayalı firmaların kurulması ve gelişimini kuluçka destekleri ve akademik spin-off’lar vasıtası ile desteklemek,

Yüksek teknolojiye sahip alan, tesisler ve diğer katma değerli hizmetleri sağlamak,

Ar-Ge ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak, yerel ekonominin verimliliğini ve krizlere karşı dayanıklılığını artırmak,

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,

Teknolojik bilgi üretilmesi ve bilginin ticarileşmesi sürecinde, üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülmesini, firmaların ortak bir coğrafi bölgeye toplanmasını, bunun neticesinde birlikte iş yapma maliyetlerinin düşürülmesini ve bilginin yeniliğe hızlı dönüşümünü sağlamak,

Yüksek/ileri teknolojiyi bünyesinde bulunduran yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

http://pamukkaletto.com/

Ekip için tıklayınız.

 

 

 

 

 
 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA