PICMET Türkiye


T:  | F:
 |  dilek@sabanciuniv.edu


Prof. Dr. Dilek Çetindamar

dilek@sabanciuniv.edu

Dilek Çetindamar lisans derecesini 1989 senesinde Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümünden, yüksek lisans derecesini 1992 yılında BÜ Ekonomi Bölümünden ve doktorasını 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden aldı. Doktora sırasında ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi, Case Western Reserve University (ABD), Portland State University (ABD), ve Chalmers University of Technology (İsveç), ve University of Cambridge (UK)’de çeşitli görevler aldı. 1999 yılından beri Sabancı Üniversitesinde görev yapmaktadır. Akademik görevinin yanında SÜ Girişimcilik Kurulu akademik direktörlüğünü de yürütmektedir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği projeleri dâhil olmak üzere çok sayıda uluslararası projede görev yaptı. Şu ana kadar çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış 60’ın üzerinde yayını bulunmaktadır. 2003 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından teşvik ödülü kazandı. Başlıca araştırma alanları Teknoloji Yönetimi, Gelişme İktisadı, Girişimcilik ve Endüstriyel Ekonomi’dir. Teknoloji Yönetimi Derneği (2000-7 başkan), International Association for Management of Technology (1998-2003 yönetim kurulu üyesi), European Institute for Technology and Innovation Management, Schumpeterian Society (2002-4 yönetim kurulu üyesi) ve Academy of Management üyesidir.

 


İffet İyigün Meydanlı

iffet.iyigun@arcelik.com

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden 1990 yılında mezun olduktan sonra lisansüstü öğrenimine ABD - Portland State University'de Mühendislik Yönetimi konusunda devam etmiştir. 1992 yılında Arçelik A.Ş. Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge Mühendisi olarak iş hayatına atılmıştır. Aynı bölümde, Ar-Ge Uzmanı ve Proje– Teknoloji Yönetimi Grup Sorumlusu olarak çalışan İyigün Meydanlı, 2003 yılından bu yana Ar-Ge Direktörlüğünde İnovasyon ve Sistem Geliştirme Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Çalıştığı dönem içinde; kalite ve bilgi yönetimi, Ar-Ge ve teknoloji yönetimi, inovasyon ve yaratıcılık konularında çalışmalar yürütmüştür. Teknoloji planlamanın şirket stratejilerine uyumu ve uzun dönemli teknoloji yol haritalarının oluşturulması, Ar-Ge proje portföy dengelemesi, inovasyon süreçlerinin tanımlanması ve izlenmesi temel sorumluluk alanlarıdır.
TÜBİTAK Vizyon 2023 projesi Makine– Malzeme panelinde Raportör olarak görev yapan Meydanlı aynı zamanda İSO– Kolay Bilgi Seti– Proje Yönetimi Kılavuzunun yazarları arasındadır.“Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları” kitabında bölüm yazarı olarak görev almıştır. Meydanlı'nın, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarından ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş on beşin üzerinde bildirisi bulunmaktadır.

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA