Sabancı Üniversitesi ALP Direktörlüğü


T: +90(212) 4839000  | F:
 |  cengizkaya@sabanciuniv.edu

Sabancı Üniversitesinde araştırma yönetim süreci ile ilgili faaliyetler 2001 yılından itibaren Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü (ALP) tarafından yürütülmektedir. ALP, araştırma yönetimini kurumsal bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirerek araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasını ve üretilen politikaların uygulanmasını bütünsel ve merkezi bir mekanizma ile desteklemektedir. Araştırma yönetiminin kurumsal bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile hedeflenen değer; akademik personelin araştırma konusuna odaklanmasının sağlanması, araştırmanın amacına uygun kamu ve özel fon kaynaklarından desteklenmesi, araştırma odaklı olarak başlatılan işbirliği ve projelerin uygulama sürecinde yasal olarak taahhüt altına girilen konularda hedeflenen performans çıktıları doğrultusunda hareket edilebilmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanması, araştırmanın ve çıktılarının ekonomik değere dönüşüm sürecinin, işbirlikleri, yeni girişimler, yeni bilgiye yatırım, ulusal ve uluslararası bilgi transferi fırsatları ile geliştirilmesidir.

Sabancı Üniversitesi Araştırma faaliyetleri, faku¨ltelerde; Mu¨hendislik ve Doğa Bilimleri Faku¨ltesi (MDBF), Sanat ve Sosyal Bilimler Faku¨ltesi, Yönetim Bilimleri Faku¨ltesi, merkezlerde; Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, forumlarda; TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, disiplinlerarası bir yaklaşımla yu¨ru¨tu¨lmektedir.

ALP bünyesinde yer alan Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme, Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi, Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi, Ön Kuluçla ve Hızlandırıcılık Hizmetleri Merkezi, Inovent A.Ş. ve Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul aracılığı ile araştırma süreçleri ve araştırmacılar bütünsel bir arayüz mekanizması ile desteklenmektedir.

http://rgp.sabanciuniv.edu/tr

                                                      

Prof. Dr. Cengiz Kaya - ALP Direktörü

cengizkaya@sabanciuniv.edu

Prof.Dr. Cengiz KAYA Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Öğretim Üyesi ve Araştırma ve Lisansüstü Politikaları (ALP) direktörüdür. Dr. KAYA, 1984 yılında İstanbul Pendik Lisesinden mezun olmuştur.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında 1988 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans derecelerini almıştır. 2000 yılında Nanoyapılı seramik kompozitler alanında The University of Birmingham’dan (İngiltere) doktora derecesini almıştır.

1989-1995 yılları arasında YTÜ’de araştırma görevlisi olarak, 1999-2003 yılları arasında Birmingham Üniversitesi IRC’de (Interdisciplinary Research Centre) research fellow olarak nanomalzemeler üzerinde doktora üstü çalışmalarını (AB 5. Çerçeve projesi) yürütmüştür.

Bu kapsamda Rolls-Royce firmasıyla da yüksek sıcaklık malzemelerin geliştirilmesi konularında ortak çalışmalar yürütmüştür. 2003-2004 yılları arasında Wolfson Centre for Materials Processing, Brunel University, ve Makina Mühendisliği Bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

2003-2006 yılları arasında London Materials Society’de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır. YTÜ’de 2004 yılında Yrd.Doç., 2006’da Doçent ve 2012 yılında da Prof. Ünvanlarını almıştır. YTÜ Proje Destek Ofisi ve Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulmasında görev almış ve 2014-2016 arasında koordinatörlük görevlerini yürütmüştür. YTÜ Merkez Laboratuvarı, Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ve Mesleki Eğitim Merkezi yönetim kurulu üyesi ve Rektör Danışmanı olarak görevler yürütmüştür. YTÜ Teknoparkta bir Start-up şirketin kurucu ortaklarından olup 1 uluslar arası ve 4 ulusal patenti vardır.

YTÜ Teknoparkta Kuluçka Komisyonu ve Patent Kurulunda üye olarak görevler yürütmüştür. Yüksek impact faktörlü SCI dergilerinde yayınlanmış 64 makalesi, bir uluslar arası kitap bölüm yazarlığı ve uluslar arası konferanslarda sunulmuş 5’i davetli konuşmacı olmak üzere 70’nin üzerinde bildirisi bulunmakta olup yayınlarına 1200’ün üzerinde atıfı bulunmaktadır. SCI’de kayıtlı 23 dergide hakem olarak görev yapmakta olup çok sayıda ulusal ve uluslar arası konferansta organizasyon üyesi olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslar arası destekli çok sayıda proje yürütücülüğü yapan Dr. Kaya, YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bünyesindeki Nanoteknoloji Laboratuvarının da kurucusudur. Fikri Mülkiyet alanında bilirkişilik yapmakta olup Teknoloji Transferi ve Ticarileşmeyle ilgili çok sayıda uluslar arası kuruluşta ziyaretçi olarak bulunmuştur (IPI Singapur, Tokyo Üniversitesi) ve halen yurt dışı araştırmacılarla ortak çalışmalar yürütmektedir. Araştırma alanları içinde çok bileşenli nanoyapılı malzemelerin ve nanotüplerin sentezi, nanoyapılı kaplamalar, mühendislik seramikleri, karbon nanotüp takviyeli malzemeler ve fiber takviyeli seramik kompozitler yer almaktadır.

 


Abdurrahman Türk - Üniversite Sanayi İşbirliği Birim Yöneticisi

turk@sabanciuniv.edu

İTÜ Makina Mühendisliğini bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Aynı bölümde Otomotiv Yüksek Lisans Programını 2011 yılında tamamladı. TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi’nde 2007-2012 yılları arasında çalıştığı 5 yıl boyunca “KOBİ Yararına Araştırmalar Ulusal İrtibat Noktası (UİN), Nanoteknoloji, Malzemeler ve Üretim Teknolojileri (NMP) Alanı UİN ve Ulusal Uzman, ve EUREKA/Eurostars Proje Sorumluluğu başta olmak üzere çeşitli görevler yürüttü.

2013 yılı itibariyle Sabancı Üniversitesi Araştırma Lisansüstü Politikalar Direktörlüğünde göreve başlayan Abdurrahman TÜRK, halen Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Projesi (COSME) Yöneticisi ve INNOVIST Projesi (H2020) Koordinatörlüğü görevlerini de yürütmektedir.

İş hayatının yanında akademik alanda Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü’nde Teknoloji Yönetimi Bölümünde doktorasına devam etmektedir. Doktora tezi kapsamında firmaların inovasyon yönetimi kabiliyetlerini değerlendiren AToMIC adında bir değerlendirme aracı geliştirmiş olup araç INNOVIST Projesi ve TÜBİTAK KOBİMEN e-Akademi projelerinde kullanılmaktadır.

 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA