Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Cyberpark Cyberpark Plaza B Blok Kat: 5-6, Bilkent 06800 Ankara
T: +90(312) 2650272  | F: +90(312) 2650262
 |  info@ttgv.org.tr

 1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulduk.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada gelişmiş ekosistemlerde kabul ve ilgi gören “kar amacını öncelikli olarak gütmeyen aracı/uygulayıcı kuruluş” modelinin Türkiye’deki tek örneğiyiz.

Türkiye’de kanunla kurulmuş 7 Vakıf arasında teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren tek vakıfız.

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden sağladığımız gelir ile yeni kaynaklar yaratarak faaiyetlerimizi çeşitlendirmeyi ve ölçeğini artırmayı hedeflediğimiz için “kar amacı gütmeyen ekonomik işletme” modeline yakın bir profil sergiliyoruz.

Türkiye’nin saygın kuruluşlarının yer aldığı 56 Üyelik Kurucular Kurulumuz, Kamu Kurumları, Özel Sektör Kuruluşları, Odalar, Dernekler, Vakıflar ve şahıslardan oluşuyor.

Yönetim Kurulumuz, 10 Üyesi özel sektör temsilcisi olmak üzere Kurucular Kurulumuzdan seçilmiş üyelerden, 5 Üye ise kamu temsilcileri olarak Vakıf Senedi’nde tanımlanan Kurum ve Kuruluşlarca atanmış toplam 15 üyeden oluşuyor.

http://www.ttgv.org.tr/tr

Ekip için tıklayınız.

 

Dr. A. Mete Çakmakçı - Genel Sekreter

mcakmakci@ttgv.org.tr


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA