YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TTO

Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:37-39, 35100 Bornova/İZMİR
T: +90(232) 4115368  | F: +90(232) 5707070
btto.yasar.edu.tr  |  btto@yasar.edu.tr

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Yaşar Üniversitesi’ndeki bilgi ve altyapının ekonomik ve sosyal değere dönüştürülmesi sürecini yönetmektedir.
BTTO, Üniversitede üretilen bilginin topluma aktarılması amacıyla aşağıdaki kanallardan faydalanmaktadır:
Konferanslar, kurslar, sunumlar, seminerler ve eğitimler;
Danışmanlık hizmetleri
Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen sözleşmeli veya hibe destekler ile fonlanan Ar-Ge projeleri;
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri;
Teknolojinin devri ve lisanslanması
Spin-off ve start-up şirketleri

Faaliyet Alanlarımız

BTTO, akademisyenlere, öğrencilere, girişimcilere, sanayicilere ve tüm kamu ya da özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak
-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik konularında farkındalık ve bilgi düzeyinin -artırılmasına destek
-Araştırmacıların sanayi ile işbirliğine özendirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliği projeleri ile gerekli bağlantı, koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması
-Üniversite içi ve üniversite dışı paydaşlar ile etkileşimin güçlendirilerek disiplinler arası, çok ortaklı, büyük ölçekli ve özel sektör katılımlı projeler geliştirilmesi
-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinde, kurumsal, ulusal ve uluslararası destek ve yatırım fonlarına erişime yönelik eşleştirme, danışmanlık ve ağyapı oluşturma hizmetleri
-Bilgi ve teknoloji portföyünü oluşturan varlıkların belirlenmesi, kapsam ve mülkiyet haklarının korunması stratejisinin belirlenmesi, koruma süreci destek/yönetimi
-Bilgi ve teknoloji portföyünün ticarileştirilme stratejilerinin geliştirilmesi, iş modellerinin belirlenmesi ve ticarileştirme yol haritası oluşturulması, ticarileştirme sürecinin yönetimi, ticarileştirme süreci sonrasında izleme ve portföy yönetimi
-Bilgi ve teknoloji değer zinciri sürecinde finansal, mali, hukuki ve idari yönlendirme ve danışmanlık
faaliyetlerini yürütmektedir.

http://btto.yasar.edu.tr/

Ekip için tıklayınız.

 

 

 

 

     Prof. Dr. Levent Kandiller

     Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

     levent.kandiller@yasar.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Üniversitesinde, AR-GE, İnovasyon ve Girişimcilikten sorumlu Rektör Yardımcısı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Destek Ofisi ve Avrupa Birliği Merkezi, Prof. Kandiller’in yönettiği Rektör Yardımcılığına bağlı olarak hizmet vermektedir. Prof. Kandiller’in yürütücülüğünü ve danışmanlığını yaptığı çok sayıda ulusal ve uluslararası projenin yanı sıra uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

     S. Necip Özbey

     Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

     necip.ozbey@yasar.edu.tr

 

 

 

Ocak 1954, İzmir doğumlu Necip ÖZBEY, 1971 yılında Ankara Fen Lisesi, 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği, 2006 Akdeniz Üniversitesi MBA mezunudur.
1976-1988 yılları arasında sırasıyla Çimento, Kâğıt, Gemi İnşa, Bilişim sektörlerinde profesyonel olarak, 1988-2000 yılları arası Bilişim sektöründe (Mitek, Arbim şirketleri) ve Tekstil sektöründe (Era, Enra, Serena şirketleri) kurucu ortağı olduğu şirketlerinde hem işveren hem de yönetici olarak çalışmıştır.
2001 tarihinden itibaren Rektörlük Danışmanı olarak göreve başladığı Akdeniz Üniversitesinde, Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve bölgenin yönetici şirketi Antalya Teknokent A.Ş.’nin kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.
Mart 2009-Aralık 2014 tarihleri arası ODTÜ Teknokent OSTİM Merkez Direktörü olarak Ostim OSB Kümelerinin Yürütme Kurullarında, Mersin, Düzce ve Trakya Teknoparklarının Yönetim Kurullarında ODTÜ Teknokent temsilcisi üye görevlerinde bulunmuştur,
Ocak 2014-Mart 2017 tarihleri arası itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı Yönetici Şirketi DEPARK Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. Kurucu Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği - TGBD Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Ocak 2019 tarihinden itibaren Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

 

     Necip Atılgan

     Üniversite Sanayi İşbirlikleri

     necip.atilgan@yasar.edu.tr

     0 232 570 73 17
 

 

 

 

 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA