4 Mart 2014 Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi Zirvesi ve Teknoloji Transferi Ofisleri ile İşbirliği Çalıştayı

 

4 Mart 2014, Kocaeli

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4 Mart 2014 tarihinde Kocaeli’de düzenlenen Çalıştay içerisinde yer alan “Ar-Ge Merkezleri ile Teknoloji Transfer Ofislerinin İşbirliği Oturumu” ÜSİMP tarafından üstlenmiş ve yönetilmiştir. Oturumda ülkemizdeki TTO’lar ile Ar-Ge Merkezlerinin işbirliği yöntem ve fırsatları tartışılmıştır. Ayrıca TTO’ların üreteceği teknolojilerin farklı aşamalarda Ar-Ge merkezlerine aktarılması konusunda süreçlerin kurgulanmasına yönelik görüş ve öneriler alınmıştır. Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin de TTO’lar ile işbirliğine istekli oldukları gözlenmiştir.

© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA