Çalıştaylar, Sempozyumlar ve Eğitimler

 

ÇALIŞTAYLAR ve SEMPOZYUMLAR

ÜSİMP çalışma ilkeleri kapsamında Türkiye’de Üniversite – Sanayi işbirliğinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması ana misyonu doğrultusunda üye kuruluşlarının desteği ve ev sahipliğinde farklı çalıştay ve seminerler de düzenleyerek ulusal Ar-Ge ve yenilik sisteminin sorunlarına dikkat çekerek tartışmaya açmakta ve gündem oluşturmaya çalışmaktadır.

 

 Etkinlik detayları için lütfen başlık üzerine tıklayınız.

1 Ağustos 2019 - Ar-Ge Inovasyon Ekosisteminde Yeni bir Oyuncu: 6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki Araştırma Alt Yapıları Çalıştayı

4 Nisan 2017 Sağlık Teknolojileri Ekosistem Çalıştayı

16-17 Mart 2017 - Üniversitelerin Bölgesel Gelişime Etkileri ve Katkıları; Yeni Yöntemler ve Yaklaşımlar Çalıştayı

19 Ekim 2016 Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı

12 Ekim 2016 Türkiye Teknoloji Pazarında Ticari Fırsatlar

17 Haziran 2016 Regıstered Technology Transfer Professıonals ( RTTP ) Başvuru Süreçleri Çalıştayı

31 Mart 2016 Regıstered Technology Transfer Professıonals ( RTTP )_ Tanıtım ve Başvuru Süreçleri Çalıştayı

16-17 Mart 2016 ASTP-Proton NAAC (National Associations Advisory Committee ) Çalıştayı

28 Ocak 2016 Türkiye' de Mentörlük Mekanizması ve Uygulaması Çalıştayı II

5 Kasım 2015 Mentörlük Mekanizması Çalıştayı

1 Ekim 2015 ÜSİMP İnovasyon Karnesi Tanıtım Toplantısı

21 – 22 Mayıs 2015 ASTP Proton 2015 Annual Conference 

4 Mart 2014 Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi Zirvesi ve Teknoloji Transferi Ofisleri ile İşbirliği Çalıştayı

21 Şubat 2014 Teknoloji Transfer Ofislerinin Uluslararasılaşmasında Avrupa İşletmeler Ağı Çalıştayı 

1 Kasım 2013 Ülkemiz Sanayinin Teknoloji Transferi Süreçlerinden Beklentileri Çalıştayı

25-26 Temmuz 2013 1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşım Çalıştayı

22 Mart 2013 Fikri Mülkiyet Yönetim Süreçleri- Laboratuvardan Pazara Uzanan Süreç Çalıştayı

9-10 Ocak 2013 Üniversite Sanayi İşbirliği – Başarılı Uygulamalar Çalıştayı

17-18 Ekim 2012 Akdeniz Avrupası’nda Teknoloji Transferi Çalıştayı

10 Ekim 2012 TTO Semineri

27 Nisan 2012 ÜSİ Zirvesi

10-11 Nisan 2012 Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu

27-28-29 Şubat 2012 Arayüz Modeli Çalıştayları

6 Mart 2010 Ar-Ge Destek Mekanizmaları Çalıştayı

5 Mart 2010 Ulusal Arayüz Programı Çalıştayı

5 Şubat 2009 Türkiye’ de Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulamaları Paneli

12 Eylül 2008 Bilgi Paylaşım Toplantısı

 

EĞİTİMLER

- FMH Eğitimleri

TTO’ların kurulmasına paralel olarak ortaya çıkan FMH konusunda bilgili ve deneyimli uzman personel ihtiyacını karşılamak amacı ile ÜSİMP üyelerinin uluslararası paydaşları ile işbirliğinde FMH Eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

15-16 Nisan 2015 Buluş Değerlendirme Eğitimi

1-2 Kasım 2014 Patent ve Fikri Mülkiyet Değerlendirmesi

11-14 Eylül 2014 Patent Haritaları Okuma Çalıştayı

9-11 Aralık 2013 Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitim Kursu

20 Ekim 2013 FMH Eğitim ve Türkiye' deki Durum

Etkinlikler sonunda katılımcılara "Katılım Belgeleri" verilmiştir.

- Teknoloji Transfer Ofisleri Profesyonelleri Eğitimi

TÜBİTAK 1513 desteği sonrasında Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaşması sürecinde ortaya çıkması ön görülen Teknoloji Transfer Yöneticileri eksiğinin kapatılması için için farklı ulusal, uluslararası paydaşlar ile işbirliği içinde eğitimler düzenlenmiştir.

29 Kasım-1 Aralık 2014 Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitimi

22-24 Kasım 2014 Teknoloji Trasnfer Uzmanlarına Yönelik Başlangıç Düzeyi Eğitimi

1-2 Kasım 2014 Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitimi

30 Nisan-2 Mayıs 2014 Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi

27-29 Nisan 2014 Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi

7-8 Ekim 2013 Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi

3-5 Ekim 2013 Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi

Başta ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluşlar olmak üzere ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği hizmeti veren kuruluşların çalışanları ve yöneticileri eğitimlere katılmışlardır.Katılım koşullarını sağlayanlara "Katılım Sertifikası" verilmiştir. Bunlardan 2013 Ekim ayında AUTM ile işbirliği içinde düzenlenen eğitimler, Registered Technology Transfer Professional ( RTTP ) sertifikasına yönelik 15' er puan eşdeğerlik almışlardır.

- Eğitmenlerin Eğitimi

Üniversitelerde Üniversite-Sanayi işbirliği arayüz kuruluşları olarak faaliyet gösterecek ve Teknoloji Transferi, Lisanslama ve ticarileştirme sorumlulukları yüklenmiş birimlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun vasıflarda eğitilmiş personel ihtiyacını karşılayabilmek adına ÜSİMP-AUTM işbirliği ile eğitimler düzenlenmiştir.

14-16 Şubat 2013 Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi II

24-26 Mayıs 2012 Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi

Eğitimlerde teknoloji değerleme ve lisanslama stratejileri, lisans görüşmelerinin nasıl sürdürülmesi gerektiği, sözleşmelerin nasıl hazırlanmasının faydalı olacağı ve sözleşme sonrasındaki sürecin yönetimi konuları üzerinde durulmuştur. Katılımcılar AUTM-ÜSİMP tarafından verilen bu eğitimlere katılarak sertifika almışlardır.


 

 

 

 

 

© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA