Eğitimler

 

 • Eğitmenlerin Eğitimi: Üniversitelerde Üniversite-Sanayi işbirliği arayüz kuruluşları olarak faaliyet gösterecek ve Teknoloji Transferi, Lisanslama ve ticarileştirme sorumlulukları yüklenmiş birimlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun vasıflarda eğitilmiş personel ihtiyacını karşılayabilmek adına ÜSİMP-AUTM işbirliği ile eğitimler düzenlenmiştir.
  • Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi, 24-26 Mayıs 2012 tarihlerinde Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde, İzmir’de 50 kişilik bir katılımla,
  • Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi II, 14-16 Şubat 2013 tarihlerinde, E.Ü. EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde, 35 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Eğitimlerde teknoloji değerleme ve lisanslama stratejileri, lisans görüşmelerinin nasıl sürdürülmesi gerektiği, sözleşmelerin nasıl hazırlanmasının faydalı olacağı ve sözleşme sonrasındaki sürecin yönetimi konuları üzerinde durulmuştur. Katılımcılar AUTM–ÜSİMP tarafından verilen bu eğitimlere katılarak sertifika almışlardır.
 

 • Teknoloji Transfer Ofisleri Profesyonelleri Eğitimleri: TÜBİTAK 1513 desteği sonrasında Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaşması sürecinde ortaya çıkması ön görülen Teknoloji Transfer Yöneticileri eksiğinin kapatılması için için farklı ulusal, uluslararası paydaşlar ile işbirliği içinde eğitimler düzenlenmiştir:
  • Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 3-5 Ekim 2013 tarihlerinde Fırat Teknokent ev sahipliğinde 65 kişinin katılımı ile Elazığ’da Fırat Üniversitesi’nde,
  • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi, 7-8 Ekim 2013 tarihleri arasında Gazi Teknokent ev sahipliğinde 36 kişinin katılımı ile Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde,
  • Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27-29 Nisan 2014 tarihleri arasında E.Ü. EBİLTEM – TTO ev sahipliğinde 43 kişinin katılımı ile İzmir’de Ege Üniversitesi’nde,
  • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi, 30 Nisan – 2 Mayıs 2014 tarihleri arasında E.Ü. EBİLTEM – TTO ev sahipliğinde 35 kişinin katılımı ile İzmir’de Ege Üniversitesi’nde,
  • Teknoloji Transferi Uzmanlarına Yönelik Başlangıç Düzeyi Eğitimi, 22 – 24 Kasım 2014 tarihleri arasında ARİNKOM TTO ev sahipliğinde 27 kişinin katılımı ile Eskişehir’de,
  • Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitimi, 29 Kasım – 1 Aralık 2014 tarihleri arasında ARİNKOM TTO ev sahipliğinde 27 kişinin katılımı ile Eskişehir’de,
  • Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitimi, 1-2 Kasım 2014 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde 47 kişinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Başta ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluşlar olmak üzere ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği hizmeti veren kuruluşların çalışanları ve yöneticileri eğitimlere katılmışlardır. Katılım koşullarını sağlayanlara “Katılım Sertifikası” verilmiştir. Bunlardan 2013 Ekim ayında AUTM ile işbirliği içinde düzenlenen eğitimler, Registered Technology Transfer Professional (RTTP) sertifikasına yönelik 15’er puan eşdeğerlik almışlardır.
 

 • FMH Eğitimleri: TTO’ların kurulmasına paralel olarak ortaya çıkan FMH konusunda bilgili ve deneyimli uzman personel ihtiyacını karşılamak amacı ile ÜSİMP üyelerinin uluslararası paydaşları ile işbirliğinde FMH Eğitimleri gerçekleştirilmiştir:
  • FMH Eğitim ve Türkiye’deki Durum: Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde AB IPR-Help Desk’in katkıları ile 20 Ekim 2013 tarihinde 30 kişinin katılımı ile İzmir’de,
  • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitim Kursu: Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde ve Oxford ISIS işbirliğinde 9 – 11 Aralık 2013 tarihleri arasında 45 kişinin katılımı ile İstanbul’da,
  • Patent Haritaları Okuma Çalıştayı: Sabancı Üniversitesi ve Ege Üniversitesi EBİLTEM – TTO işbirliğinde 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında 27 kişinin katılımı ile İzmir’de,
  • Patent ve Fikri Mülkiyet Değerlendirmesi: Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde AUTM işbirliğinde 1 – 2 Kasım 2014 tarihlerinde 50 kişinin katılımı ile İstanbul’da,
  • Buluş Değerlendirme Eğitimi: Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde 15-16 Nisan 2015 tarihleri arasında 35 kişinin katılımı ile İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikler sonunda katılımcılara Katılım Belgeleri verilmiştir.

 

 

 

© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA