İşbirlikleri

ÜSİMP, farklı ülkelerdeki benzer oluşumlar ile imzaladığı “İyi Niyet Anlaşmaları” çerçevesinde, uluslararası faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılından bu yana hız kazanarak devam eden uluslararası ilişkilerde aşağıdaki uluslararası paydaşlar ile ortak çalışmalar yürütülmektedir:

 

 

 

 

 

 

                                               İnovasyon Karnesi Sözleşme

                                               Teşekkür Yazı

 

 

 

 

 

ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals), bireylerin teknoloji transferi becerilerinin iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri vererek profesyonel becerilerini arttırmak ve uluslararası tanınırlığa sahip Teknoloji Transfer Profesyonelleri yetiştirilmesi amacı ile kurulmuş uluslararası bir oluşumdur. ÜSİM 2014 yılında resmi üye olarak bu oluşuma katılmıştır.

www.attp.info

ASTP-Proton (Association of Science and Technology Professionals), üniversiteler ile sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferi konuları ile ilgilenen bir Avrupa girişimidir. Dernek, kamu araştırmalarının topluma ve ekonomiye katkısını arttırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile teknoloji transfer uygulamalarını teşvik etmek ve kurumsallaştırmak amacı ile kurulmuştur. Bireysel ve kurumsal üyeleri ile alanında Avrupa’nın en önemli örgütüdür. 2012 yılından bu yana oluşumla işbirliği yapmakta olan ÜSİMP, ASTP şemsiyesi altında kurulan ve Avrupa’daki teknoloji transfer yapılarını ulusal düzlemde temsil eden kurum ve kuruluşlardan oluşan National Associations Advisory Committee'nin (NAAC) aktif bir üyesidir.

www.astp-proton.eu/

AUTM (Association of University Technology Managers), 1974 yılında kamu kaynaklı araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde ticarileştirilememesi sonucunda Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofislerinin yöneticileri tarafından kurulan bir dernektir. Bugün itibariyle 350’den fazla üniversite, araştırma merkezi, hastane ve yüzlerce özel şirketi üye olarak bünyesinde barındırmaktadır. AUTM teknoloji transferi konusunda yeni uygulama ve yöntemler geliştirerek araştırma sonuçlarının ticari bir ürüne dönüştürme sürecini hızlandırmayı ve buna yönelik farklı sistem ve mekanizmalar oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, elde edilen deneyimlerden yararlanarak bu sürecin verimliliğin artmasını hedeflemektedir.

www.autm.net
 
 
EUKTS (European Knowledge Transfer Society), Bilgi Transferi Eğitimi veren kurumların akreditasyonu, Bilgi Transferi Profesyonellerinin sertifikalandırılması ve Bilgi Transferi Aktiviteleri ile ilgili veri toplanması amacı ile 2013 yılında tamamlanan 13 kurum ve kuruluşun katılımı ile yürütülen bir Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Projesidir (Certified TTT Manager Project - Cert-TTT-M, 6FP RTD OMC-NET, 2007-2009). Gerçekleştirilen proje ile Teknoloji Transferi Yöneticilerinin ulusal düzeyde değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Proje sonunda Teknoloji Transferi Profesyonellerinin uzmanlık seviyeleri, bu seviyeler için ihtiyaç duyulan beceriler ve görevleri tanımlanmıştır. Konsorsiyum, bir platform olarak sürdürülebilirliğini sağlamıştır. ÜSİMP, onaylanan ilgi beyanı ile 2014 yılında EUKTS’nin stratejik ortağı olmuştur.

www.eukts.eu
 
 
AB IPR Helpdesk, Avrupa Komisyonu’nun Fikri Mülkiyet (IP) ve Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) alanında temel profesyonel danışmanlık ve bilgi hizmeti verdiği resmi girişimidir. Verilen hizmetin odağında araştırmacılar ve AB’nin ArGe hibe fonlarına katılım gerçekleştiren KOBİ’ler bulunmaktadır. Uluslararası teknoloji transferi süreçlerinde yer alan KOBİ’ler de bu hizmetlerden faydalanabilirler.
IPR Helpdesk sunumu için lütfen tıklayın.[PDF - 1MB]
 
 
 
 
 
 
© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA