Çalıştaylar ve Sempozyumlar


Çalışma ilkeleri kapsamında Türkiye’de Üniversite – Sanayi işbirliğinin ve teknoloji transfer süreçlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması ana misyonu doğrultusunda üye kuruluşlarının desteği ve ev sahipliğinde farklı çalıştay ve seminerler de düzenlenmektedir.

  • 11 – 12 Mart 2017 Sağlıkta Ulusal Stratejik Hedefler Kapsamında Ekosistemi Anlama Çalıştayı, Başkent Üniversitesi Ankara
  • 4 Nisan 2017 - Sağlık Teknolojileri Ekosistem Çalıştayı, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da 01 Ağustos 2019 - Ar-Ge Inovasyon Ekosisteminde Yeni bir Oyuncu: 6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki Araştırma Alt Yapıları Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde yaklaşık 70 kişinin katılımı ve TÜBİTAK ARGES ekibinin katkıları ile gerçekleşmiş ve 6440 sayılı yasa kapsamında kurulan dört öncü merkezin mevzuat ve uygulama kaynaklı sorunları tartışılmıştır.

Üyelere yönelik ekosistem kapasitesinin iyileştirilmesine destekler verilmektedir:​​​​​​​

  • 31 Ocak – 6 Şubat 2018 - Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO Kapasite İyileştirme Eğitimleri, KTÜ-TTO personeline beş farklı modülde ÜSİMP Uzmanları tarafından toplam 40 saat eğitim,
  • 22 Şubat 2018 – Mersin TTO Ziyareti, TTO elemanları ile görüşmeler,
  • Ocak- Kasım 2018 – Marmara Üniversitesi MİTTO kapasite artırım Etkinlikleri