Bizi takip edin
Diller tr en

Acıbadem Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi


acıbadem logo

İletişim Bilgileri

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Araştırma Projeleri Ofisi Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL

Telefon: 0 216 500 44 44

tto@acibadem.edu.tr

https://www.acibadem.edu.tr/arastirma/hakkinda

Acıbadem Üniversitesi, 2007 yılında Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan sağlık bilimleri alanında tematik bir üniversitedir. Sağlık hizmetlerinde 25 yıllık deneyim ve bilgi birikimiyle oluşan Acıbadem kültürünü yükseköğretime taşıyan üniversite; güçlü akademik kadrosu, gelişmiş teknolojik altyapısı ile alanında donanımlı ve sürekli gelişime açık sağlık profesyonelleri yetiştirir.

Üniversite bünyesinde bulunan Araştırma Projeleri Ofisi; akademisyenlerin, öğrencilerin ve girişimcilerin proje fikirlerine uygun fon desteklerinin sağlanması, ihtiyaç duyulacak farklı uzmanlar ile eşleştirmeler yapılması, projelerin tabi olduğu regülasyonların belirlenmesi, kullanıcı ve pazar analizi yapılması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının alınması ve ticarileşme adımlarında üçüncü taraf firmalar ile iş birliği yapılması konularında destek vermektedir. Bünyesinde bulunan Biyotasarım Merkezi, proje süreci tasarımı, ürün tasarımı, ürün-kullanıcı ilişkisi, insan faktörlerinin tasarım ile etkileşime alınması, maket ve prototip üretilmesi, üretim için teknik destek sağlanması, malzeme bilgisi desteği ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Acıbadem Üniversitesi, sağlık ekosisteminin kalbinde yer alan bir üniversite olarak, sahip olduğu bilgi birikimini ve enerjisini yeni iş fikirlerine aktarabilmek için 2017 yılında Kuluçka Merkezi’ni kurmuştur. Sağlık alanında yeni iş fikirlerinin olgunlaştırılması, ürüne dönüştürülüp hayata geçirilmesi noktasında destek veren Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi sağlık özelinde diğer kuluçka merkezlerinden ayrışmaktadır. Kuluçka Merkezi’nde yürütülen 5 farklı program bulunmaktadır: Ön kuluçka, Kuluçka, Hızlandırıcı, Global Hızlandırıcı Programlarıdır. Kuluçka Merkezi 2018 Temmuz ayı itibariyle TÜBİTAK tarafından ''1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Uygulayıcı Kuruluşu'' olarak seçilmiştir. Bu kapsamda senede 2 defa TÜBİTAK takvimine de uygun olarak 1512 programı için çağrı açarak projeleri kabul etmektedir.

eda tanoglu

Eda TANOĞLU

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü 

eda.tanoglu@acibadem.edu.tr

2006-2010 yılları arasında kamuda Avrupa Birliği Projeleri Uzmanı olarak görev yapmıştır. Eş zamanlı 2007-2009 yılları arasında yürütülen DOKAP Bölgesel Kalkınma Hibe Destek Programında Proje İzleme Uzmanı olarak; 2009 yılında MFİB adına “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programında” Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmıştır. 2010-2016 yılları arasında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda (DOKA) İzleme ve Değerlendirme Uzmanı olarak çalışmıştır. DOKA adına JICA desteğiyle (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) bölgesel kapasitenin artırılmasını amaçlayan uluslararası projede Proje Yürütücülüğü görevini üstlenmiştir. 2010 yılında Japonya’da Participatory Local Social Development (PLSD) Yaklaşımı Eğitimi almıştır. Proje bileşenleri; yerel ürün üretimi, eko-turizm, göç, atık yönetimi, hibe programlarının etki analizleri olan Japonya örneklerinin TR90 Bölgesine uygulanması konusunda sahada çalışmalar yapmıştır. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (MİTTO) kurulması-TÜBİTAK 1601 projesinde Modül 3 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu projede; Ar-Ge ve yenilik kültürünün üniversitede yaygınlaştırılmasını sağlamak, üniversitenin uzmanlık bilgisinin sanayiye–sanayi pratiğinin üniversiteye transfer edilebilmesi için bir ara yüz görevi üstlenmek ve tarafların finansmana erişimindeki araçlardan olan proje ve işbirliği olanaklarını tanıtmak görevlerini üstlenmiştir. 2018-2021 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Projeler Ofisi yöneticilik görevini yürütmüştür. 2019-2020 Eğitim-öğretim yılında üniversitede lisans ve lisansüstü 2 programda Proje Yönetimi alanında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Halen Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Araştırma Projeleri Ofisi Müdürü olarak görev yapmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Doktora Programı öğrencisidir.