Bizi takip edin
Diller tr en

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi


adıyaman

İletişim Bilgileri

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ)
Altınşehir Mah. Atatürk Bulvarı No:1, Mühendislik Fakültesi B Blok Kat:3, 02040, Merkez / ADIYAMAN

Telefon: 0 416 223 38 00  Dahili: 4809 - 4811

adyutto@adiyaman.edu.tr

https://tto.adiyaman.edu.tr/tr

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜ TTO); bilgi ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüştürülmesi amacı ile ilgili mevzuat, kalite normları, prosedürleri ve hizmet süreçleri çerçevesinde; iç ve dış paydaşlar arası Ar-Ge ve yenilik odaklı iş birliklerini farkındalık oluş turarak planlayan bu çalışmalarda etik değerleri her zaman ön planda tutarak koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ve bu kapsamda kendini sürekli geliştirmeyi taahhüt eden bir arayüz kurumdur.

Aydın ÖZDEMİR

Öğr. Gör. Dr. Aydın ÖZDEMİR

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

aozdemir@adiyaman.edu.tr

Akademik Araştırma Alanları: Nicel Karar Yöntemleri (Optimizasyon ve Etkinlik Analizi, Veri Analitiği, İşletme İstatistiği)

Öğrenim Bilgisi:

Lisans:

Selçuk Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü (2004-2009)

Yüksek Lisans:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İşletme Anabilim Dalı (2012-2015)

Tez adı: Siyasal Pazarlamada Marka Kişiliğinin Etkisi: Algılanan Marka Kişiliği – Seçmenlerin Oy Verme Davranışı İlişkisi

Doktora:

Gebze Teknik Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İşletme Anabilim Dalı (2018-2022)

Tez Adı:  Efficiency Evaluation of Operations Strategy Matrix in Healthcare Systems of OECD countries