Bizi takip edin
Diller tr en

ÜSİTEM


üsitem

İletişim Bilgileri

Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi A Blok 4. Kat, Muradiye Kampüsü 45140 Manisa

Telefon: 0236 201 20 45 

usitem@cbu.edu.tr

https://usitem.mcbu.edu.tr/

Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite Sanayi İş birliği Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSİTEM) Resmî Gazetede yayınlanan 26 Temmuz 2011 Salı gün ve 28006 sayılı Yönetmeliği ile kurulmuştur. ÜSİTEM, Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A-Blok’ta 21 Aralık 2011 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. ÜSİTEM üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüştürülmesi ve sanayideki pratik bilginin üniversiteye aktarılması süreçlerinde etkin rol oynayarak bölgemizde Ar-Ge kültürünün yerleşmesine ve Üniversite- Sanayi iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı misyon edinmiş bir merkezdir. Bugüne kadar gerçekleştirdiği önemli faaliyetleri arasında CBÜ-Teknopark A.Ş. kurulmasını kapsayan faaliyetler, CBÜ-TEKMER kurulması, firmalarla protokoller yaparak üniversite sanayi iş birliğini kurumsallaştırma ve proje ekipleri kurarak üniversite-sanayi iş birliği kapsamında iş birliklerinin oluşturulması sayılabilir.

 

Doç. Dr. İrem DENİZ CAN

Merkez Müdürü

iremdenz@gmail.com

 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Anıl BAŞARAN

Merkez Müdür Yardımcısı

anil.basaran@cbu.edu.tr