Bizi takip edin
Diller tr en

Yıldız Teknik Üniversitesi-TTO


ytu teknopark

İletişim Bilgileri

Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, 34220 Esenler/İstanbul

Telefon:  0212 483 70 06-07-08

bilgi@yildiztto.com

https://www.yildiztto.com/tr/

YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (YTÜ TTO), Proje Destek Ofisi’nden devraldığı entelektüel mirasla birlikte YTÜ Teknopark A.Ş. altında 1 Ocak 2013 tarihinde kurulmuş ve Tübitak 1513 TTO Destek Programına başvurarak 9 Nisan 2013 tarihinde bu desteği alamaya hak kazanmıştır. TÜBİTAK tarafından üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 2012 yılında başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı çağrısına başvurmaya hak kazanan 50 üniversiteden biri olan YTÜ, destekelenen ilk 10 TTO projesi arasında yer almıştır. Faaliyetlerinin büyük bir kısmını YTÜ TTO kurulumuyla buraya devreden ve aynı çatı altında hizmet vermeye devam eden Proje Destek Ofisi (PDO), üniversitenin“Araştırma ve Geliştirme” alt yapısını güçlendirmek, proje yapma kültür ve kapasitesini arttırmak ve bu bağlamda, üniversitede araştırma yapan öğretim üyeleri/ elemanlarının ve öğrencilerin araştırma projelerine destek sağlayan kurumların kaynaklarından en verimli biçimde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla Temmuz 2010'da kurulmuştur.TÜBİTAK tarafından üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 2012 yılında başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı çağrısına başvurmaya hak kazanan 50 üniversiteden biri olan YTÜ, destekelenen ilk 10 TTO projesi arasında yer almıştır. TTO, üniversitedeki akademisyenler ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. TTO, üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin, know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından gerekli platformları oluşturmak konusunda bir arayüz görevini üstlenmektedir.Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde bulunan YTÜ TTO, bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi, bunun toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür. Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren YTÜ TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İş birliği, Patent ve Girişimcilik birimleri bulunmaktadır.Kısacası Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, akademi-sanayi koordinasyonunu verimli kılmayı şiar edinmiş, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmalık kapsamında destekleyen; bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, iş birliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine faaliyetler icra eden dinamik bir oluşumdur.

orhan tanışman

Orhan TANIŞMAN

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü

orhan.tanisman@yildizteknopark.com.tr

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünde yapan Orhan Tanışman, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde MBA yaptı. Yeni nesil finans teknolojilerine odaklanarak özellikle yapay zekâ odaklı çalışmalarda bulunan Tanışman, şu anda sürdürdüğü akademik çalışmalarında da yapay zeka temelli çalışmaların bir parçası olarak İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde “Lojistik Eğri Talep ile Yatırımların Yapılabilirlik Matematik Modelinin Geliştirilmesi” konulu doktora çalışmasına devam etmektedir. Şu anda YTÜ Yıldız Teknopark’ta Genel Müdür olarak görev yapan Orhan Tanışman, çalışma hayatına Marmara ve İstanbul Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak başladı. Tanışman, 25 yılı aşkın bir süre zarfında İhlas Holding’in farklı bölümlerinde yatırım, finans, iletişim ve dijital dönüşüm alanlarında üst düzey yöneticilik görevleri yaptı. Son olarak İhlas Holding Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İhlas Yayın Holding ve İhlas Gazetecilik şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Tanışman, kurumsal yönetim ve dijital dönüşüm, şirket değerleme, sermaye piyasası ve borsa, değişim ve inovasyon gibi yeni gelişen alanlarda eğitimler aldı. Yatırımın yönetilmesi ve finansal teknolojiler alanında önemli tecrübeye sahip olan Orhan Tanışman, halka arz edilen iki şirketin yöneticiliğini üstlendi. Girişim sermayesi yatırım fonu kurulmasına ve sürdürülmesine öncülük eden Tanışman, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) üyesidir.

 
isa turgut

İsa T. İNCİ

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı

isa.turgut@yildizteknopark.com.tr

 

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde alan İsa Turgut İnci aynı üniversitede “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında İş Yeri Bina ve Eklentilerine Göre İncelenmesi: YTÜ Teknopark Örneği” konulu yüksek lisans tezini ve Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesinde akademik liderlik, mentorluk ve koçluk eğitimleri alan İnci, Sorbonne Üniversitesinde Dijital Strateji ve Liderlik eğitimini tamamladı. “Yeni Nesil Bina Entegre Güneş Kollektörü Geliştirilmesi” konusu özelinde araştırmalarda bulunan İnci, Saïd Business School, University of Oxford – Stratejik Projeler Yönetim Programına kabul edildi, “Novi Pazar Kültür Merkezi” projesi kapsamında Sırbistan-Novi Pazar’da sorumlu mimar olarak görev aldı.İsa Turgut İnci, şu anda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı Yıldız Teknopark A.Ş.’de ulusal ar-ge ve yenilik altyapısını güçlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, yenilikçi birçok projede görev aldı. Girişimcilere, iş planlarını hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları finans kaynaklarına ulaşmalarını sağlayan Teknogirişim Sermaye Desteği Programı - Star BİGG (TÜBITAK 1512) ve Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı’nın (TUBITAK 1513) proje yürütücülüğünü üstlenen İnci, aynı zamanda Startürk Uluslararası Kuluçka Merkezi A.Ş. (San Fransisco-ABD) ve Yıldız TTO A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir.