EEN - European Entreprise Network


 

 

 

 

EEN – European Entreprise Network (Avrupa İşletmeler Ağı):  ÜSİMP Üyelerinden 9  kurumun üye olduğu ve dünyanın en büyük teknoloji Transfer ağı olan EEN ile işbirlikleri üyelerinin dahil oldukları konsorsiyumlar üzerinden yürütülmekte ve özellikle ulusal TTO Ağı ile EEN arasında sinerjiler oluşturulmaya çalışılmaktadır.

https://een.ec.europa.eu/