Bizi takip edin
Diller tr en

Mesleki Yeterlilik Çalışmaları


“TTO Uzmanı” meslek tanımının yapılması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdinde meslek tanınırlığı süreçlerinin yürütülmesine yönelik 2014 yılında çalışmalar başlatılmıştır. 9 Haziran 2018 tarihinde Teknoloji Transfer Uzmanı Tanımı Mesleki Yeterlilik   Kurumu tarafından resmen kabul edilmiş ve Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  TTO Profesyonelleri meslek tanımının yapılması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdinde meslek tanınırlığı süreçlerinin yürütülmesine yönelik 2014 yılında başlatılan çalışmalar aşağıda kronolojik sırada listelenmiştir.

ÜSİMP halen TTO Uzmanı Belgelendirme kuruluşu olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

 • 3 Kasım 2020- MYK Ulusal Yeterlilik Hazırlama arama toplantısı
 • 21 Ekim 2020- Teknoloji Transferi Mesleği Tanımı ve Yeterlilik Koşulları konulu webinar
 • 1 Ekim 2020- MYK Ulusal Yeterlilik Hazırlama İlerleme Raporu, (Dönem 3)
 • 7 Ağustos 2020- MYK Ulusal Yeterlilik Hazırlama İlerleme Raporu, (Dönem 3)
 • 5 Mayıs 2020- MYK Ulusal Yeterlilik Hazırlama İlerleme Raporu, (Dönem 2)
 • 9 Kasım 2019 - MYK Ulusal Yeterlilik Hazırlama İlerleme Raporu, (Dönem 1) teslim edildi.
 • 13 Eylül 2019 ÜSİMP MYK yeterlilik ekibi ve RTTP eğitmen grubu olan toplantılara katılım sağlanmıştır.
 • 09 Ağustos 2019 ÜSİMP-MYK Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
 • 9 Haziran 2018 – Teknoloji Transfer Profesyoneli Resmi Tanımının MYK tarafından kabulü ve yayınlanması (RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 09.06.2018- 30446 -Mükerrer)
 • 15 Mart 2018 - MYK İş Ve Yönetim Sektör Komitesine Ulusal Meslek Standardı Taslağının Sunumu.
 • 12 Aralık 2017 - MYK tarafından paydaş görüşleri alınması süreci sonunda Teknoloji Transfer Uzmanı Meslek tanımı Revizyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 30 Mayıs 2017 - MYK Meslek Tanımı Raporu teslim edilmiştir.
 • 24 Mayıs 2017 MYK tarafından atanan bir moderatör varlığında paydaşlarla Teknoloji transfer uzmanlığının özelliklerinin belirlendiği MYK Mesleğin Tanımı Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
 • 5 Mayıs 2017 – MYK Meslek Tanımı Raporu Taslak dokumanı tamamlanmıştır.
 • Mart 2017 - MYK yetkililerinden Komisyon olarak Meslek Tanımı Raporu Oluşturma Eğitimi alınmıştır.
 • 15 Şubat 2017- Meslek tanımı ve gerekli bilgi ve becerileri belirlemek amacı ile TTO çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik MYK Teknoloji Transfer  Profesyoneli Anketi hazırlanmış ve 46 dönüş alınmıştır.
 • 19 Ekim 2016 - Mesleki Yeterlilik Kurumu Ziyareti, Ankara: Teknoloji Transferi Uzmanları Mesleği yeterlilik belgelerinin hazırlanması konusunda Komisyon olarak MYK yetkililerinden bilgi alınmıştır.
 • 14 Temmuz 2016: Mesleki Yeterlilik Kurumu Teknoloji Transferi Uzmanlığı için meslek Standardı Hazırlama Protokolü imzalanmıştır.
 • 9 Mayıs 2016: Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan toplantının öncesinde ÜSİMP Komisyon üyelerimizle toplantı yapılmış ve daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu ziyaret edilerek başvurumuz teslim edilmiştir.
 • 10 Temmuz 2015: Mesleki Yeterlik Kurumu İcra Komitesi ile toplantı: TTO Profesyonelleri meslek tanımı hakkında değerlendirme yapmak ve meslek tanınırlığı süreçlerini görüşmek üzere tarihinde Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın da katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir.