Bizi takip edin
Diller tr en

Ödül İlkeleri


1. Amaç

ÜSİMP ödüllerinin amacı, ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine önemli katkılar yaparak, aktif çalışma hayatlarını tamamlamış ve hali hazırda bu alanda çalışanlar için örnek olma özelliğine sahip kişilerin, ekosistemin en büyük temsilcisi olan ÜSİMP tarafından ödüllendirilmesidir.

2. Ödüller ve Adaylık Koşulları

ÜSİMP ödülleri aşağıdaki kategorilerde verilir:
• Onur Ödülü
• Üstün Hizmet Ödülü
• Anma Ödülü

Onur Ödülü, çalışma hayatları süresince, mensubu oldukları kurum ve kuruluşlardaki görevlerinin yanı sıra, kurum ve kuruluşları dışında bireysel sorumluluk alarak üstlendikleri görevler ve gösterdikleri üstün gayretle;
• Ülkemizdeki ÜSİ faaliyetlerine stratejik düzeyde yön verilmesinde,
• ÜSİ ile ilgili hukuk, finans, insan kaynakları, eğitim, ticaret, ölçme değerlendirme gibi temel altyapıların oluşturulmasında,
• ÜSİ ekosisteminin oluşturulması için gerekli risk sermayesi, finansman/fon, araştırma merkezleri, vakıflar gibi önemli destek altyapılarının kurulmasında,
• Bilim ve teknolojiye dayalı sanayinin kurulması ve geliştirilmesinde,
• Kamuoyunun üniversite sanayi işbirliği konusundaki farkındalığının artırılmasında ve kültürel dönüşümün sağlanmasında öncü rol oynamış, yaşayan ve aktif görevde olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilebilir.

Üstün Hizmet Ödülü, mensubu oldukları kurum ve kuruluşlardaki görevlerinde gösterdikleri üstün gayretle;
• Yeni ÜSİ birimlerinin kurulmasına, var olanların geliştirilmesine ve kurumsallaşmasına,
• Üniversitelerdeki araştırma sonuçlarının, bilgi birikiminin ve teknolojinin etkin bir biçimde transferini sağlayarak, kurum ve kuruluşlarının faaliyet başarısının artırılmasına,
• Bulundukları ekosistem ve sektörde, üniversite sanayi işbirliği konusundaki farkındalığının artırılmasına ve kültürel dönüşümün sağlanmasına önemli katkılarda bulunmuş, yaşayan ve aktif görevde olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilebilir.

Anma Ödülü, Onur Ödülü kriterlerini sağlayan ancak vefat etmiş kişilere verilebilir.

3. Ödül Jürisi

Ödül Jürisi, ÜSİMP Yürütme Kurulu tarafından, üniversite-sanayi işbirliği konusundaki deneyimleri, ekosistem ve paydaşlar ile ilişkileri dikkate alınarak, aşağıdaki şekilde oluşturulur.

• Daha önce ÜSİMP Onur Ödülü almış bir kişi
• Üniversiteden bir kişi 
• Sanayiden bir kişi
• ÜSİMP Danışma Kurulu Üyesi bir kişi 
• ÜSİMP Yürütme Kurulu Üyesi bir kişi 
Ödül Jürisinin görev süresi 3 yıldır. Dönem sonunda yeni jüri, o yılın son Yürütme Kurulu toplantısında belirlenir.
ÜSİMP Yürütme Kurulu adına katılan kişi Jüri Karar Toplantısı’nın kolaylaştırıcılığını yapar.

4. Adayların Belirlenmesi

Onur Ödülü ve Anma Ödülü için adaylar Yürütme Kurulu ve ÜSİMP Ödül Jürisi tarafından gerçekleştirilecek ön çalışma ile belirlenir. Üstün Hizmet Ödülü için ise aşağıdaki aday belirleme süreci işletilir:

i) Aday Gösterme

ÜSİMP Üstün Hizmet Ödülü için aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlarca aday gösterilebilir:

• Üniversiteler
• Sanayi kuruluşları
• Araştırma kurum ve kuruluşları
• Sanayi odaları
• ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluşlar
• ÜSİMP Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri
• Bireysel aday gösterme

Aday gösterme süreci ÜSİMP Yürütme Kurulu ve Ödül Jürisi tarafından Ocak ayı içinde gerçekleştirilecek bir ön toplantı ile başlar. Toplantıda alınan kararlara bağlı olmakla birlikte en geç 31 Ocak tarihine kadar birinci çağrı yapılır. Şubat ve Mart aylarında birer kere daha hatırlatıcı çağrı yapılabilir.

ii) Başvuru

Aday göstermek isteyenler, aşağıda verilen belgeleri hazırlayarak, 31 Mayıs tarihine kadar ÜSİMP’e başvuruda bulunurlar.

• Aday gösterme nedenlerini açıklayan gerekçeli bir sunuş yazısı 
• Yapılan hizmetler, elde edilen sonuçlar/başarılar ve adayın yaptığı katkıları gösteren/destekleyen belgelerin dökümü, önemli belgelerin kendisi
• Adayın ayrıntılı özgeçmişi

Aday önerileri kesinlikle gizli tutulur. 
Ödül alamayanlar için ertesi yıl tekrar başvuru yapılabilir.

5. Değerlendirme

Üstün Hizmet Ödülü için başvurular, Haziran ayının ilk haftası içinde Ödül Jürisi’ne teslim edilir. Başvurular, belgelerin ve içeriğin kurallara uygunluğu kontrol edildikten sonra nihai karar için değerlendirmeye tabi tutulur. Eksik belgelerle yapılan öneriler değerlendirmeye alınmaz.