Bizi takip edin
Diller tr en

ÜSİMP Yeşil Dönüşüm Platformu


OYDOP LOGO

Yeşil dönüşümü gelişim planlarına alan KOBİ’lerin dikkatine!

Teknoloji transferi ekosisteminin çatı kuruluşu olarak ÜSİMP, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecinde teknolojik ve yenilik ihtiyaçlarının belirlemesine yönelik olan TÜBİTAK-Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı çağrısına başvurmuş; oluşturduğu “ÜSİMP Yeşil Dönüşüm Platformu (ÜYDÖP)” üzerinden çözüm ortağı kuruluş olarak seçilmiştir.

TÜBİTAK 1831- Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı kapsamında çözüm ortağı olan ÜSİMP Yeşil Dönüşüm Platformu (ÜYDÖP),

 • 27 Paydaş kurum,
 • 77 alanında yetkin uzmanıyla çok farklı yelpazede danışmanlık verecek.

Danışmanlık konularını inceleyip usimp@usimp.org.tr adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
 

Akademik Paydaşlar

 • Atılım Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi- DETTO
 • Erciyes Teknopark AŞ
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
 • İstinye Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş.
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü- Atmosfer TTO-Teknopark İzmir
 • Maltepe Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi-MİTTO
 • ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ
 • ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi -GÜNAM
 • OSTİM Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Seramik Araştırma Merkezi- SAM
 • Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi- SUNUM
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız TTO AŞ

Özel Şirketler

 • Aqwadem Consulting
 • BC Partnering Danışmanlık Organizasyon ve Eğitim Ltd. Şti.
 • CS Climate Solutions Danışmanlık A.Ş.
 • Kalecare Chemicals
 • M2I Danışmanlık Limited Şirketi
 • Patenteffect Fikri Mülkiyet Yönetimi ve İnovasyon Hizmetleri San. Tic. Ltd.Şti.
 • Prongen Tech Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme San. Tic. AŞ
 • VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Serbest Danışmanlar (ÜSİMP)

 • Prof. Dr. A. Hamit Serbest
 • Prof. Dr. Fazilet Vardar
 • Müfit Akyos
 • Dr. Rezzan Karaaslan (Alisa Yönetim ve Teknoloji Danışmanlık Hizmetleri)
 • Doç Dr. Serdal Temel

ÜSİMP Yeşil Dönüşüm Platformu (ÜYDÖP), ÜSİMP’in bu yetkinliklerinin paydaşlarının farklı uzmanlıklardaki zenginliklerini birleştirildiği, ortak akıl ile “İş Birliği-Güç Birliği” ruhu çerçevesinde hizmet üretme yaklaşımını benimsemiştir ve  ÜSİMP kalite güvencesi altında KOBİ’lere yeşil dönüşüm yolculuklarında bütünsel ve bütünleşik hizmet vermeyi taahhüt etmektedir.

 

Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında KOBİ’lere sağlanacak teknik destek, rehberlik ve mentörlük hizmetleri Akış Diyagramı:

uydop hizmet süreci

ÜYDÖP Danışmanlık Konuları:

UZMANLIK ALANLARI

 

Kullanılacak Araçlar:

Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında KOBİ’lere sağlanacak teknik destek, rehberlik ve mentörlük hizmetleriyle ilgili olarak ÜYDÖP konsorsiyumu KOBİ’lerin yeşil dönüşüm ihtiyaçlarını ve mevcut durumlarını belirlemek ve yeşil dönüşüm süreçleri yol haritalarının hazırlanmasında üç farklı özgün araç kullanacaktır:

Yeşil dönüşüm Boşluk Analizi:

Program paydaşlarından Prongen Tech Biyoteknoloji tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşümdeki mevcut durumunun hızlı analizi için hazırlanmış ve ÜYDÖP’te ön durum tespiti için ücretsiz kullanıma Prongen Tech Biyoteknoloji tarafından tahsis edilmiştir. Program kapsamında yeşil dönüşüm mentörlüğü almak isteyen KOBİ’lerin mevcut durumlarının Teknik, Ticari, Yönetsel ve Kurumsal olarak analiz edilmesi üzerine hazırlanan bir anket niteliğindedir.

KOBİ’lerin iklim değişikliği kapsamında vizyon ve misyonlarını, çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde gerçekleştirdikleri eylemleri (kurumsal ve ürün karbon ayak izi, atık su arıtımı, su geri kazanımı, atık yönetimi, yeşil enerji vb.), karbon ve enerji yönetimi kapsamında iyileştirme çalışmalarını, üretim hatlarında yeşil dönüşüme ve temiz üretim teknolojilerine uyumluluğunu, AB Yeşil Mutabakat kapsamında sektörel bazda sorumluluklarını, iklim değişikliği kapsamında ISO Standartlarına uygunluğunu kanıtlayan sertifikasyonlarının ve yeşil dönüşüm süreçleriyle ilgili eğitim-gelişim faaliyetlerini, düzenleyici/önleyici faaliyetlerini içeren ve mevcut durumlarını ortaya koyan 40 sorudan oluşan bir anket çalışmasıdır.

Bu çalışma ile yeşil dönüşüm mentörlüğüne başvuran KOBİ’nin yeşil dönüşüm sürecinde bulunduğu seviye ve hangi başlıklar altında karın boşlukları bulunduğu genel hatlarıyla belirlenmiş olacaktır. Böylelikle KOBİ’nin yeşil dönüşüm yol haritasına nereden başlayacağı belirlenecek ve ihtiyaç duyulan alana göre uzman ataması yapılacaktır.

ÜSİMP İnovasyosyon Karnesi (İK):

Uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilmelerini, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilmelerini sağlayan bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır. 2024 itibariyle kullanan kurum 1.200’ü geçmiş ve hesaplanan anket sayısı 2.000’e yaklaşmıştır. Araç, firma temsilcilerinin verdikleri cevaplardan yararlanarak, firmaya inovasyon düzeyini gösterirken, diğer firmalar ile de kıyaslama yapabilme imkânı sunmaktadır.

Firmalar, ÜSİMP İnovasyon Karnesi ile, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yetkinliklerini ölçmek için 120 soru cevaplandırırlar. Bu sorular 24 farklı parametrede gruplandırılır ve grupların her biri firmaların Ar-Ge, teknoloji ve İnovasyon yetkinliğine karşı düşer.

Değerlendirme, parametrenin tanımı ve karne değerini kullanarak her parametre için  ayrı ayrı yapılabileceği gibi, sistem yaklaşımı ile 24 parametre 4 farklı grup altında sınıflandırılmaktadır:

1. Kurumsal Yapı: İşletmenin yarattığı kurumsal kültür (“Yaratıcı Liderlik, Risk Alma, Dış Çevre ile İletişim, Firma içi Diyalog, Katılımcı Karar Alma, Ar-Ge’ye İlgi Düzeyi, Üniversite ile İşbirliği Düzeyi, İnovasyon İçin Öz Kaynak ve Açık veya Kapalı İnovasyon”)

2. Kazanılmış Yetkinlikler: Personel eğitimleri, nitelikli yeni eleman istihdamı, altyapı  iyileştirmeleri gibi işletmenin durumunu iyileştirmek, geliştirmek için yaptığı atılımlar  (“Bilgiyi İçselleştirme Kapasitesi, İnovasyon İçin Bilgi Düzeyi, İnovasyon için İşbirliği Düzeyi, Teknoloji Geliştirme Yeteneği, Tasarım Yeteneği, Pazarlama Yeteneği ve Desteklerden Yararlanma Düzeyi”)

3. Dış Faktörler: İşletmenin müdahale edemeyeceği ama onlarla yaşamayı öğrenmesi gereken unsurlar (“Sektörün Rekabet Düzeyi, Pazarın Teknolojik Yapısı ile Pazar Değişim Hızı”)

4. Kazanımlar: Doğrudan kazanılmış yetkinlikler (“Ürün Odaklı İnovasyon, Süreç Odaklı İnovasyon, İnovasyon Performansı, İhracat Performansı ve Ticari Performans”)

Bu şekilde işletmelere bütünsel bakılabilecek ve KOBİ ile ilgili toplanan veriler “Yeşil Dönüşüm” konusundaki “BOŞLUK”larını tamamlarken KOBİ’nin ihtiyacı olabilecek diğer yetkinlikler konusunda da rehberlik yapacaktır.

Yeşil Dönüşüm Karnesi:

Program paydaşlarından Prongen Tech Biyoteknoloji firması tarafından oluşturulmuş bir araç olan “Yeşil Karne”; Türk sanayisinin “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatında” ön görülen kriterlere uyum sağlaması ve “Yeşil Dönüşüm” kapsamında indikatörlerin değerlendirilmesi ve firmaların bu noktadaki eksikliklerinin raporlanmasına yönelik bir dijital değerlendirme sunacaktır.

Yeşil Karne’nin amacı, AB Yeşil Mutabakat’a uyumu kapsamında sanayiciye ayna tutarak Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm uyum sürecindeki eksikliklerini ve yeterliliklerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu bağlamda gerek çevresel gerekse sosyo-ekonomik kriterler detaylı bir şekilde belirlenerek özel indeksleme metotları ile değerlendirmeye  alınacaktır. Bu indeksler kendi içerisinde verilen yanıtlara bağlı olarak renk kodlarıyla yeterlilikleri hakkında görseller oluşturmaktadır. Böylelikle çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlerin her birinde kullanıcı çok seri bir şekilde eksikliklerini ve yeterlilik seviyesini görme şansını elde etmektedir.. Bu kriterlerin her biri bağlı oldukları ana başlıklar altında belirli bir puantaja göre değerlendirmeye alınmaktadır. Kullanıcının her bir değerlendirme kriterine verdiği yanıtlar bu puanlamalar ışığında bir sonuca ulaşmaktadır.. Çalışmanın sonunda kullanıcı (Sanayici-KOBİ) tek bir görselde ve isterse her kriterin detayında yeterliliklerini puanlamalar şeklinde görebilmektedir.

Firmaların yeşil dönüşümdeki mevcut durumlarını çevresel, sosyal ve ekonomik değerlendirebilen olan “Yeşil Karne”, 10 başlık ve 120 sorudan oluşmaktadır. Firmaların yeşil dönüşüm yetkinlikleri konusunda önemli bir analiz aracı sunan “Yeşil Karne” lansman amaçlı olarak program kapsamında ÜSİMP ve Prongen Tech Biyoteknoloji ile yapılan bir protokol ile KOBİ’lere ücretsiz olarak ÜYDÖP’te kullandırılacaktır.

 

ÜYDÖP Yönetişim Planı

yonetisim planı

 

Program İlişki Sistematiği ve Hizmet Kurgusu

Program kapsamında yönetim ve iletişimin yanı sıra dikey bir ilişki sistematiği benimsenmiştir. Bu çerçevede KOBİ’ler, Uzmanlar, Paydaş Kurumlar, ÜSİMP ve TÜBİTAK olmak üzere 5 ana grup bulunmaktadır.

TÜBİTAK’la iletişim ve etkileşim ÜSİMP tarafından sağlanacak ve TÜBİTAK’a karşı ÜSİMP sorumlu olacaktır. ÜSİMP aynı zamanda paydaşlarla – TÜBİTAK arasındaki koordinasyon ve yönetimi yürütecektir.

ÜYDÖP Uzmanları yukarıda da değinilen 6 Odak Alan, 18 Ana başlık ve 46 alt başlıkta uzmanlıklarına göre gruplandırılmıştır.

KOBİ’ler, İnovasyon Karnesi ve Yeşil Dönüşüm Boşluk Analizi sonuçlarına dayanarak belirlenen ihtiyaçlarına göre bu alanlardan yetkinlikleri uygun olan Uzmanlar ile eşleştirilecektir.

hizmet kurgusu