Bizi takip edin
Diller tr en

ÜSİMP Arayüz Özdeğerlendirme Aracı ve Mevcut Durum Analizi Aracı


TTO’lar başta olmak üzere Arayüz kuruluşlarının yetkinliklerini değerlendirebilmeleri ve kapasite gelişimi çalışmaları için eksikliklerini belirlemelerine yardımcı olmak üzere “ÜSİMP Arayüz Öz-Değerlendirme Aracı” ve “Mevcut Durum Analizi Aracı” olmak üzere iki farklı araç geliştirilmiştir.

Bu araçlar İnovasyon Karnesi gibi genel kullanıma açılmak üzere geliştirilmektedir. İnovasyon Karnesi TTO gibi arayüzler aracılığıyla firmaların kullanabildikleri öz değerlendirme aracıdır. 121 sorudan oluşan anketi tamamlayan firma öz değerlendirme sonuçlarına ulaşabilir, talep ederse sonuçların yorumlanması için ÜSİMP den rapor isteyebilmektedir. Ayrıca firmalar İK anketi ve rapor sonucunda elde ettikleri veriler ile gelişime açık alan olarak belirledikleri yönlerini geliştirmek için TTO lardan destek alabilmektedirler. ÜSİMP geliştirdiği İnovasyon Karnesi aracı TTO ların firmalara verecekleri hizmetlerin boyutunu ve öncelik sırasını belirlemesinde yardımcı olmaktadır.

  • 12 Temmuz 2021 tarihinde AROMSA ile İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.