Bizi takip edin
Diller tr en

Ekosistem Gelişimi Etkinlikleri


1 Ulusal Ekosistemi Oluşturma ve Geliştirme Toplantıları

ÜSİMP 2008 yılından itibaren düzenlediği farklı etkinlikler ile ulusal Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik sisteminin sorunlarına dikkat çekerek tartışmaya açmış ve gündem oluşturmaya çalışmıştır. 2012 yılından itibaren de ülkemize özgü farkı yerel ihtiyaçlara göre uyarlanabilme esnekliğinde, ulusal düzlemde kullanılabilecek bir Teknoloji Transfer Ofisi Modeli oluşturulması çalışmalarına ÜSİMP de STK olarak önemli katkılar yapmıştır. 2010-2013 döneminde ÜSİMP tarafından farklı uluslararası (AUTM, ASTP, EEN - Avrupa İşletmeler Ağı vb.) ve ulusal paydaşların da desteği ile düzenlenen çalıştaylarda bu konular tartışılmıştır.

Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili birimleri olmak üzere TÜBİTAK’a sunulan ve yayınlanan raporlarda bu noktalar vurgulanarak bir “Ulusal Model” ÜSİMP tarafından önerilmiştir.

 • ÜSİMP tarafından hazırlatılan Üniversitelerin Teknoloji Geliştirme-Ticarileştirme Yetkinliğinin Patent Verisi ile Analizi raporu: 20 Ekim 2021 tarihinde webinar toplantısı ile paylaşılmıştır.
 • Patent Effect tarafından hazırlanan Türkiye Patent Raporu: “Türkiye'nin Patent Raporu” çalışmasına ÜSİMP  partner sponsoru olmuştur ve 28 Nisan 2021 tarihinde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 21 Nisan 2021- Ticarileştirme süreçlerinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve örnek uygulamaların görüşüleceği toplantı gerçekleştirilmiştir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili Yönetmelik düzenlenmelerine uygun olarak yapılması gerekli olan fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirme süreçlerinin ilgili tüm kurumlar nezdinde ortak bir zeminde anlaşılmasının ve uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla üyelerimizle anket paylaşılmıştır. Anket sonuçları, tecrübe paylaşımı olarak toplantıda sunulmuştur. Zoom ve canlı yayın Youtube üzerinden gerçekleşen toplantıya farklı kurum ve kuruluşlardan oluşan 100’den fazla temsilci katılım sağlamıştır.
 • 30 Nisan - 1 Mayıs 2020- Teknoloji Ticarileştirme Ulusal Ekosisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı: Teknoloji Ticarileştirme Ulusal Ekosisteminin Değerlendirilmesi çalıştayı ile ülkemizde üniversite-sanayi iş birliği konusundaki gelişmeler ışığında, bu birimlerde var olan sıkıntılara, yeni modellerin önerileceği, çözüm önerilerinin ve fırsatların görüşüleceği böylece yeni kurulmuş bu merkezler ile deneyimli birimlerin bilgi paylaşımında bulunarak sinerji oluşturabilecekleri bir etkinlik hedeflenmiştir. TÜBİTAK’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Teknoloji Ticarileştirme Ulusal Ekosisteminin Değerlendirilmesi” çalıştayına üniversitelerin ilgili arayüz kuruluşları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri, özel TTO şirketleri, TÜBİTAK temsilcileri katılmıştır. Etkinliğin ilk gününe Zoom üzerinden 73 farklı kurum ve kuruluştan toplam 153 temsilci katılırken, etkinliğin ikinci gününe Zoom üzerinden ise 80 farklı kurum ve kuruluştan toplam 228 temsilci katılmıştır.
 • Ekim 2020 tarihinden bugüne kadar devam eden ÜSİMP Webinar Serisi toplam 12 hafta 800 kişiden fazla katılımcıyı ağırladı. 2021 yılında bu etkinlik “Birlikte Öğrenelim” teması ile devam etmektedir.
 • 12 Haziran 2017 - ’Sınai Mülkiyet Kanunu Sonrası Değişiklikler, Deneyim ve Çözüm Paylaşım Toplantısı’’ Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
 • 19 Ekim 2016 - FMH’nın Ticarileştirilmesi Çalıştayı, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ev sahipliğinde, Yeni Sınai Mülkiyet Yasasının Teknoloji Transfer Ofislerine yüklediği yükümlülüklerin tartışıldığı bir çalıştay yapılmıştır.
 • 19 Temmuz 2016 - Patent Yasası ve FMH Uygulamaları Komisyon Toplantısı, Ankara Sanayi Odası, Ankara: Yeni yasalaşan Sınai Mülkiyet Yasasının Teknoloji Transfer Ofislerine yüklediği yükümlülüklerin tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 4 Mart 2014 - Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi Zirvesi ve Teknoloji Transferi Ofisleri ile İşbirliği Çalıştayı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tarihinde Kocaeli’de düzenlenen Çalıştay içerisinde yer alan “Ar-Ge Merkezleri ile Teknoloji Transfer Ofislerinin İşbirliği Oturumu” ÜSİMP tarafından üstlenmiş ve yönetilmiştir. Oturumda ülkemizdeki TTO’lar ile Ar-Ge Merkezlerinin işbirliği yöntem ve fırsatları tartışılmıştır. Ayrıca TTO’ların üreteceği teknolojilerin farklı aşamalarda Ar-Ge merkezlerine aktarılması konusunda süreçlerin kurgulanmasına yönelik görüş ve öneriler alınmıştır. Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin de TTO’lar ile işbirliğine istekli oldukları gözlenmiştir.
 • 21 Şubat 2014 - Teknoloji Transfer Ofislerinin Uluslararasılaşmasında Avrupa İşletmeler Ağı Çalıştayı: Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde, Adana Ticaret Odası’nın katılımlarıyla Adana ÜSAM tarafından -Adana’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın amacı, ülkemizde son bir yıldır kurumsallaşmaya başlayan Teknoloji Transfer Ofislerinin portföylerindeki teknolojileri ticarileştirebilmeleri için mevcut uluslararası ağlar ile işbirliği ve sinerji yaratabilme yollarının aranması olarak kurgulanmıştır. Çalıştayın ikinci bölümünde yapılan Arama Toplantısı’nda “Ulusal Çıkarlarımız ve Teknoloji Transfer Süreçleri” konusunda katılımcılar ile beyin fırtınası yapılmıştır.
 • 1 Kasım 2013 - Ülkemiz Sanayinin Teknoloji Transferi Süreçlerinden Beklentileri Çalıştayı: İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etkinliğin amacı; "teknoloji transferi sürecinde yararlanıcı konumunda bulunan sanayinin Ar-Ge ve teknoloji alanındaki talep ve ihtiyaçlarının hangi mekanizmalarla karşılandığının tespit edilmesi" olmuştur. Bu Çalıştaya, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Office of Corporate Relations Direktör Yardımcısı James E. Gado konuk konuşmacı olarak katılmıştır.
 • 25-26 Temmuz 2013 - 1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşım Çalıştayı: TÜBİTAK 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ikinci çağrısına başvuru hazırlığı yapacak üniversitelerin ilk çağrıda başarılı olmuş üniversite temsilcilerinin deneyimlerinden faydalanabilmesi için Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde bir Çalıştay düzenlenmiştir. Toplam 102 kayıtlı katılımcının ilgi gösterdiği Çalıştayda öncelikle Türkiye’deki teknoloji transferi yaklaşımı, TTO faaliyetleri ve TT başarısındaki ekosistemin önemi hakkında katılımcılara bilgi verilmiş, ilk TTO çağrısında destek almış 6 üniversitenin temsilcileri başvuru aşamasında edindikleri tecrübeleri aktarmıştır.
 • 22 Mart 2013 - Fikri Mülkiyet Yönetim Süreçleri- Laboratuvardan Pazara Uzanan Süreç Çalıştayı: Fikri Mülkiyet Yönetiminde patentten, teknoloji portföy yönetimine, ticarileştirme süreçlerinden FM ortak hak sahipliğine kadar yönetilmesi gereken tüm süreçlerin değişik perspektiflerden değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tarihinde Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde Fikri Mülkiyet Yönetim Süreçleri- Laboratuvardan Pazara Uzanan Süreç Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. MIT’nin Teknoloji Lisanslama Ofisi Yardımcı Direktörü Jack Turner, İngiltere University College London Business Yöneticisi Cengiz Tarhan, University of California- San Diego Kanser Araştırmaları Merkezinden Prof. Sadık Esener ve Yalçıner Patent ve Danışmanlık Ltd. den Uğur Yalçıner’in kendi deneyimlerini aktardıkları sunumlarda Üniversite teknoloji lisanslama konusunda doğru kabul edilen yanlış fikirlere yer verilmiş, değişik ekosistemlerdeki tecrübeler aktarılmaya çalışılmıştır. Etkinliğe 30 farklı kuruluştan toplam 54 kişi katılmıştır.
 • 09 – 10 Ocak 2013 - Üniversite Sanayi İşbirliği – Başarılı Uygulamalar Çalıştayı: Teknoloji Transferi çalışmaları sürecine katkı vermek amacıyla, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurmayı planlayan üniversitelerimizin bir araya getirildiği, Belçika Bilim-Teknoloji ile Yenilikçilik Ajansı (IWT) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Paul Lagasse‘ın Davetli konuşmacı olarak katıldığı etkinlik ODTÜ Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 68 farklı kurum ve kuruluştan yaklaşık 120 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte Üniversite-sanayi iş birliği konusunda ülkemizde kazanılan özellikle kurumsal birikimler ve deneyimler aktarılmıştır.
 • 09 – 10 Ocak 2013 - Üniversite Sanayi İşbirliği – Başarılı Uygulamalar Çalıştayı: Teknoloji Transferi çalışmaları sürecine katkı vermek amacıyla, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurmayı planlayan üniversitelerimizin bir araya getirildiği, Belçika Bilim-Teknoloji ile Yenilikçilik Ajansı (IWT) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Paul Lagasse‘ın Davetli konuşmacı olarak katıldığı etkinlik ODTÜ Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 68 farklı kurum ve kuruluştan yaklaşık 120 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte Üniversite-sanayi iş birliği konusunda ülkemizde kazanılan özellikle kurumsal birikimler ve deneyimler aktarılmıştır.
 • 17-18 Ekim 2012 - Akdeniz Avrupa’sında Teknoloji Transferi Çalıştayı: Benzer kültür, coğrafya, sosyo-ekonomik koşullar ve dolayısı ile benzer sorunlara sahip ülkelerin Teknoloji Transferi konusundaki deneyimlerinden yararlanılarak uygulamalarının karşılaştırmalı değerlendirmesinin yapıldığı çalıştay, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteği ve üyelerimiz EBİLTEM ve EBSO’nun ev sahipliğinde İzmir’de Akdeniz Avrupa ülkelerinden temsilcilerin katılımı ile düzenlenmiş ve etkinliğe 33 farklı kuruluştan toplam 56 kişi katılmıştır.
 • 27 Şubat 2012 de ARTEV’in ev sahipliğinde İstanbul’da, 28 Şubat 2012’de TPE’nin ev sahipliğinde “Fikrin Ürüne Dönüşme Süreci” ve 29 Şubat 2012 tarihinde TOBB’un ev sahipliğinde, üyelerimiz OSTİM ve ASO’nun destekleriyle “Fikirden Ürüne Giden Süreçte Üniversitelerin Rolü” başlıkları ile Ankara’da gerçekleşen çalıştaylara Türkiye’nin farklı bölgelerinden 55 Kurum ve kuruluştan 112 kişinin katılmıştır.
 • 27-28-29 Şubat 2012 - Arayüz Modeli Çalıştayları: Türkiye için uygun Teknoloji Transfer Modelinin nasıl olması gerektiği tartışıldığı bu dizi etkinlik ÜSİMP-AUTM işbirliği ile İstanbul ve Ankara’da gerçekleşmiştir.
 • 10 Ekim 2012 - TTO Semineri: 1974 yılından günümüze kadar uzanan süreçte ABD deki teknoloji transfer faaliyetlerinin üniversitelere olumlu-olumsuz yansımalarının ve sistemin mevcut durumu hakkındaki deneyimlerin katılımcılarla paylaşıldığı Teknoloji Transfer Ofislerinin ABD’deki Durumu ve Üniversiteler Üzerine Etkisikonulu seminer, EBİLTEM ve AUTM ile işbirliği içinde Ege Üniversitesi Senato Binasında AUTM direktörü Vicki Loise’in katılımı ile gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki tüm üniversitelerin rektörlerinin Ege Üniversitesi Rektörü’nün yazılı çağrısı ile davet edildiği seminere 14 kurumu temsilen 35 kişi katılmıştır.
 • 27 Nisan 2012 - ÜSİ Zirvesi: Ülkemizde “Arayüz” kuruluşu olarak hizmet vermekte olan kurum ve kuruluşların sorunları ve beklentileri konusunda bir değerlendirme yapma amacı ile 26 soruluk bir “Üniversite-Sanayi işbirliği Merkezleri Anketi” hazırlanmış, Ankara Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite-Sanayi işbirliği Merkezleri Zirvesietkinliğine kayıt sırasında doldurulması istenmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde hali hazırda farklı düzeylerde üniversite-sanayi işbirliği hizmetleri veren 48 farklı kurum ve kuruluştan toplam 61 temsilci bir araya getirilerek düzenlenen bu etkinlikte üniversite sanayi işbirliğinden beklentiler, mevcut sorunlar ve çözüm yolları Anket sonuçları da dikkate alınarak tartışılmıştır.
 • 10-11 Nisan 2012 - Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu: Sanayi Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen bilimsel ve/veya teknolojik özgünlüğe sahip çalışmaların sunulduğu ve ortak sorunların tartışıldığı bu etkinlik Adana’da “Ar- Ge Merkezleri Sempozyumu” başlığı ile Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi  Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Organize Sanayi Bölgesi ve Adana Organize Sanayi Bölgesi desteği ile Adana ÜSAM ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
 • 6 Mart 2010 - Ar-Ge Destek Mekanizmaları Çalıştayı: Türkiye ulusal inovasyon sistemi kapsamında mevcut Ar-Ge destek mekanizmalarının ÜSİ açısından ne derece tetikleyici olduğunun değerlendirilmesi ve daha etkili olmaları için öneriler oluşturulması amacı ile Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde, ilgili kurumların mensuplarıyla birlikte yaklaşık 45 katılımcıyla yapılmıştır.
 • 5 Mart 2010 - Ulusal Arayüz Programı Çalıştayı: Türkiye ulusal inovasyon sistemi kapsamında ÜSİ için ulusal bir yapılanma modeli kurgulanması, yapılanmaya ilişkin kavramsal çerçevenin oluşturulmasına yönelik gereken eylemlerin belirlenmesi amacıyla YÖK, Bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB gibi ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımı ile Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde, yaklaşık 50 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.
 • 5 Şubat 2009 - Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulamaları Paneli: ÜSİMP tanıtım ve farkındalık etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde ÜSİMP üye kuruluşlarından Adana ÜSAM, SAM, ODAGEM ve TTGV katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
 • 12 Eylül 2008 - Bilgi Paylaşımı Toplantısı: Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri konusunda Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu ile TTGV yetkilileri arasında bilgi paylaşımının gerçekleştiği toplantı Anakara da TTGV ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

 

2 Ulusal Teknoloji Transfer Ağı Etkinlikleri

ÜSİMP’in ana felsefesi “paylaşım” üzerine kuruludur ve üyelerin birbirleriyle bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak tüm çalışmaların ana eksenini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda, 2013 yılında TÜBİTAK 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı’nın yürürlüğe girmesiyle Üniversitelerimizdeki TÜBİTAK destekli Teknoloji Transfer Ofislerinin bir ağ yapı içinde birbirlerinden öğrenmeleri ve bildiklerini paylaşabilmeleri için bir ortam oluşturulması amacı ile Ulusal TTO AĞIkurgulanmıştır.

TÜBİTAK 1513 kapsamında desteklenen ve ÜSİMP üyesi olan 10 üniversite temsilcisinin davet edilmesi ile “Ulusal Teknoloji Transfer Ağı” oluşturulmuş, Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ve uzmanlarının deneyim paylaşarak ortak sorunlara ortak çözümler oluşturdukları bir platform kurgulanmıştır. Bu kapsamda:

 • Ülkemizde teknoloji transferi faaliyetlerinin genişlemesi ve yaygınlaşması ile bilirlikte TTO Ağı çalışmalarının bir sonucu olarak 2017 yılında Teknoloji Transferi Profesyonelleri Derneği (TTP) kurulmuştur. Tamamen bireysel üyelik sistemine dayalı olarak çalışan Derneğin amacı ülkemizde teknoloji transferi mesleğini yürüten uzmanların bir mesleki örgüt şeklinde dayanışması ve ekosistemin gelişmesine ve yeni uzmanların yetiştirilmesine katkı vermektir. TTO Ağı halen TTP Derneği ile işbirliğinde koordine edilmektedir.
 • TTO Ağı VI. Paylaşım Toplantısı: 21 Temmuz 2016 Ankara Hacettepe TTO evsahipliğinde yapılmıştır.
 • TTO Ağı V. Paylaşım Toplantısı: 11 Temmuz 2014 Uludağ Üniversitesi evsahipliğinde yapılmıştır.
 • TTO Ağı IV. Paylaşım Toplantısı: 21 Mayıs 2014 tarihinde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde “TTO Ağı IV. Toplantısı” farklı bir formatta katılımcılığı ve etkileşimi sağlayacak bir gündemle TTO Zirvesi olarak yapılmıştır.
 • TTO Ağı III. Paylaşım Toplantısı: 8 Mart 2014 tarihinde Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmıştır.
 • TTO Ağı II. Paylaşım Toplantısı: Projede yaşanabilecek finansal zorlukların tartışılması, destek almış TTO’ların ortaklaşa düzenleyebileceği çalışmalar ve proje içinde bulunan “Performans Göstergeleri”nin tüm TTOlar için aynı anlama sahip olabilmesi adına tanımların güncellenmesi için 9 Mayıs 2013 tarihinde Düzce Üniversitesi’nde ikinci toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • TTO Ağı I. Paylaşım Toplantısı: İlk etkinlik 26 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirilmiştir. 9 desteklenmiş TTO’dan 16 temsilcinin katıldığı toplantıda TTO’ların ortak sorunları, ihtiyaçları, geleceğe dönük faaliyetler, çalışma programları, fikir alışverişi ve ortak paydada çalışarak daha büyük bir etki yaratma olasılıkları tartışılmış ve TTO Ağı olarak ortak ihtiyaçlara yönelik çalışmalar planlamak üzere bir komisyon oluşturulmuştur.

 

3 Diğer Oluşumlar

2016 yılında Bireysel TTO uzmanlarının üyeliklerine imkan verebilecek, örgütlü yapı altında kişisel gelişim fırsatları yaratacak Teknoloji Transfer Profesyonelleri Derneği kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizdeki her tür işletmeye sağlanacak iş mentorluğu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yaygınlaşması hedefine yönelik Ulusal İş Mentorluğu İnisiyatifi, 2017 yılında ortak akıl ile bilgi, deneyim ve zenginliklerini paylaşma niyetlerini beyan ettikleri bir Ortak Bildiri imzalamışlardır. Ülkemizdeki Mentörlük süreçlerinin ve hizmetlerinin standardizasyonu ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ortak akıl oluşturulması için 6 mentör uygulayıcı kuruluş katkısı ile bir Ulusal Mentör Ağı girişimi başlatılmıştır.  Ulusal İş Mentörlüğü İnsiaytifi 2017 yılı içinde beş kez toplanmış ve 4 deklarasyon yayınlamıştır.

 • 17-19 Kasım 2017 - SmartsUnited, Antalya (İş Mentorluğu Süreçleri ve Etik Değerler Ortak Bildiri’leri hazırlanmış ve imzalanmıştır.)
 • 18 Eylül  2017 - EBİLTEMIzmir (Mentörlük İlkeleri tartışılmıştır.)
 • 7 Ağustos 2017 - İTUNOVA, İstanbul (İş Mentorluğu Ulusal İnisiyatifi Ortak Bildiri si imzalanmıştır.)
 • 22 Haziran 2017 - ODTÜ, Ankara (Mentörlük Tanımları ve Süreçleri tartışılmıştır.)
 • 16 Şubat 2017 - Mentör Ağı Toplantısı, Izmir: Ülkemizdeki Mentörlük süreçlerinin ve hizmetlerinin standardizasyonu ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ortak akıl oluşturulması için bir Ulusal Mentör Ağı girişimi başlatılmış ve ikinci toplantısını 6 mentör uygulayıcı kuruluş katkısı ile gerçekleştirmiştir.
 • 15 Aralık 2016 - Mentör Ağı Toplantısı, Ankara: Ülkemizdeki Mentörlük süreçlerinin ve hizmetlerinin standardizasyonu ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ortak akıl oluşturulması için bir Ulusal Mentör Ağı girişimi başlatılmış ve ilk toplantısını 6 mentör uygulayıcı kuruluş katkısı ile gerçekleştirmiştir.