Bizi takip edin
Diller tr en

Eğitimler


Bugüne kadar uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 20’yi aşkın Teknoloji Transfer Ofisleri Profesyonelleri Eğitimleri düzenlenmiştir. 2018 yılında ise bu eğitimlerin uluslararası tanınırlığı sağlanmıştır.  USIMP faaliyetlerinden elde edilecek “sürekli eğitim puan”ları (20 CE Puanı) Teknoloji Transfer Profesyoneli uluslararası Mesleki tanınırlık belgesi olan RTTP sertifikasına yönelik olarak onaylanmıştır.

 

1 Teknoloji Transfer Ofisleri Profesyonelleri Eğitimleri:

Üniversitelerde Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüz kuruluşları olarak faaliyet gösterecek ve Teknoloji Transferi, Lisanslama ve ticarileştirme sorumlulukları yüklenecek birimlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun vasıflarda eğitilmiş personel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ÜSİMP 2012 yılından başlayarak başta AUTM olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlerde teknoloji değerleme ve lisanslama stratejileri, lisans görüşmelerinin nasıl sürdürülmesi gerektiği, sözleşmelerin nasıl hazırlanmasının faydalı olacağı ve sözleşme sonrasındaki sürecin yönetimi konuları üzerinde durulmuştur.

 • Arayüz Temel Eğitimi 2 Aralık 2020 – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında 9 hafta boyunca 25 kişinin katılımı ile çevrim-içi olarak gerçekleştirilmiştir.
 • RTTP başvurularının başarısını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında “How to apply for RTTP? Webinarı 12 Mart 2020 tarihinde 35 kişinin katılımı ile çevrim-içi,
 • Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitimi, 29 Kasım – 1 Aralık 2014 tarihleri arasında ARİNKOM TTO ev sahipliğinde 27 kişinin katılımı ile Eskişehir’de,
 • Teknoloji Transferi Uzmanlarına Yönelik Başlangıç Düzeyi Eğitimi, 22 – 24 Kasım 2014 tarihleri arasında ARİNKOM TTO ev sahipliğinde 27 kişinin katılımı ile Eskişehir’de,
 • Patent ve Fikri Mülkiyet Değerlendirmesi: Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde AUTM işbirliğinde 1–2 Kasım 2014 tarihlerinde 50 kişinin katılımı ile İstanbul’da,
 • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi, 30 Nisan – 2 Mayıs 2014 tarihleri arasında E.Ü. EBİLTEM – TTO ev sahipliğinde 35 kişinin katılımı ile İzmir’de Ege Üniversitesi’nde,
 • Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27-29 Nisan 2014 tarihleri arasında E.Ü. EBİLTEM – TTO ev sahipliğinde 43 kişinin katılımı ile İzmir’de Ege Üniversitesi’nde,
 • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitim Kursu, Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde ve Oxford ISIS işbirliğinde 9–11 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
 • E.Ü. EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde AB IPR-Help Desk’in katkıları ile FMH Eğitimi ve Türkiye’deki Durum Çalıştayı 20 Ekim 2013 tarihinde düzenlenmiştir.
 • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi, 7-8 Ekim 2013 tarihleri arasında Gazi Teknokent ev sahipliğinde 36 kişinin katılımı ile Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde AUTM ile işbirliği ile,
 • Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 3-5 Ekim 2013 tarihlerinde Fırat Teknokent ev sahipliğinde 65 kişinin katılımı ile Elazığ’da Fırat Üniversitesi’nde AUTM ile işbirliği ile,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi II, 14-16 Şubat 2013 tarihlerinde, AUTM ile işbirliği ile E.Ü. EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde, 35 kişilik bir katılımla,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi, 24-26 Mayıs 2012 tarihlerinde AUTM ile işbirliği ile Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde, İzmir’de 50 kişilik bir katılımla,

 

2 Fikri Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Eğitimleri

TTO’ların kurulmasına paralel olarak ortaya çıkan FMH konusunda bilgili ve deneyimli uzman personel ihtiyacını karşılamak amacı ile ÜSİMP üyelerinin uluslararası paydaşları ile işbirliğinde FMH Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Tüm eğitimlere ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği hizmeti veren kuruluşların çalışanları ve yöneticileri eğitimlere katılmışlardır. Katılım koşullarını sağlayanlara “Katılım Sertifikası” verilmiştir.

 • ArTiS Atölye: Araştırma Çıktılarının Ticarileştirilmesi: Teori ve Uygulama: Sabancı Üniversitesi SUNUM evsahipliğinde Araştırma Sonuçlarının Ticarileştirilmesine yönelik 10 haftalık teori ve uygulamalı bölümler içeren atölye çalışması 5 Nisan - 21 Haziran 2021 tarihleri arasında 35 kişinin katılımı ile çevrim-içi olarak yapılmıştır.
 • Buluş Değerlendirme Eğitimi: Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde STAEGER-SPERLING işbirliğinde 15-16 Nisan 2015 tarihleri arasında 35 kişinin katılımı ile İzmir’de, TTO uzmanlarına yönelik Buluş Değerlendirme eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitim kapsamında, buluş bildiriminden itibaren ticari potansiyeli olan buluşların tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve fikri hakların etkin yönetimi konuları işlenmiştir.
 • Patent ve Fikri Mülkiyet Değerlendirmesi: Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde AUTM işbirliğinde 1 – 2 Kasım 2014 tarihlerinde 50 kişinin katılımı ile İstanbul’da,
 • Patent Haritaları Okuma Çalıştayı: Sabancı Üniversitesi ve Ege Üniversitesi EBİLTEM – TTO işbirliğinde 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında 27 kişinin katılımı ile İzmir’de,
 • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitim Kursu: Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde ve Oxford ISIS işbirliğinde 9 – 11 Aralık 2013 tarihleri arasında 45 kişinin katılımı ile İstanbul’da,
 • FMH Eğitim ve Türkiye’deki Durum: Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde AB IPR-Help Desk’in katkıları ile 20 Ekim 2013 tarihinde 30 kişinin katılımı ile İzmir’de,

Ayrıca;

 • 13-15 Eylül 2018 - IP.CAMP 2018 Eğitim Kampı: Sabancı Üniversitesi ve LES- Turkey tarafından "Patents for Business Intelligence" temasıyla düzenlenen IP CAMP 2018 eğitim kampı bu sene yine ÜSİMP tarafından da desteklenmiştir. 53 kişinin katıldığı Program kapsamında, uluslararası düzeydeki alanında uzman eğitmenler tarafından aşağıdaki başlıklarda eğitimler verilmiştir.
  • IP as a Key Driver for Transaction-based Growth Management
  • Principles of Transaction-based Growth Management
  • Acquisition as an Alternative to Licensing
  • IP Considerations when building towards an Exit
  • IP Data for Business Growth
  • Acquisition as an Alternative to Licensing
  • IP Value Creation and Maintenance - IAM to IP Audits
  • EU Trade Secrets Directive
  • Patent Data for Licensing Opportunities
  • Turkish Patent Law And Employee Inventions
  • IP Considerations When Building Towards an Exit
  • Do IP Bloggers Provide Useful Intelligence
 • 28-30 Eylül 2017 - IP.CAMP 2017 Eğitim Kampı: Sabancı Üniversitesi, Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO, ve LES-Turkey işbirliğinde, ÜSİMP’in destekleriyle düzenlenen IP CAMP 2017 etkinliğinde ‘Patent Valuation’ ana temasında şu konu başlıkları işlenmiştir.
  • University to Industry Patent Licensing Case
  • Patent Valuation Cases (USA and TR perspectives)
  • Licensing Game
  • Using Patent Data for Licensing Opportunities
  • Court Decisions on IP and Licensing
 • 29 Eylül - 1 Ekim 2016 - IP.CAMP 2016 Eğitim Kampı: "Patent Portföy Yönetimi ve Lisanslama Stratejileri" konusunda Moving Targets Consulting firmasından Arne Krueger, Minesoft firmasından Greg Harrop, 24 IP Law Group'tan Dr. Robert Harrison, Johnson and Johnson'dan Kevin Nachtrab, DCP'den Ömer Hızıroğlu’nun eğitmen olarak destek verdiği, Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO, Sabancı Üniversitesi ve DCP Venture Capital işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin tek fikri mülkiyet-lisanslama odaklı eğitim kampı üçüncü kez gerçekleştirilmiştir.
 • 01-03 Ekim 2015 - IP.CAMP 2015 Eğitim Kampı: EÜ EBİLTEM-TTO, Sabancı Üniversitesi, DCP işbirliği ve ÜSİMP, LES Turkey destekleri ile 1-3 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir-Çeşme’de düzenlenen eğitim programında; TTO uzmanlarına ve firmaların Ar-Ge personeline yönelik “patent portföyünün stratejik yönetimi” ve “tech offer hazırlama” konularında eğitimler verilmiştir. Toplam 42 kişi eğitime katılmıştır. Emil Pot (ActogeniX) ve Dr. Rachel Hamsley (UCLB) eğitmen olarak yer almışlardır.
 • 01-03 Ekim 2014 - IP.CAMP 2014 Eğitim Kampı: EÜ EBİLTEM-TTO, Sabancı Üniversitesi ve İnovent işbirliğinde ilk düzenlenen IP CAMP eğitim kampı, ÜSİMP tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de ilk defa düzenlenen patent ve lisanslama odaklı eğitim kampı olan IP CAMP 2014’te ‘Patent Mapping’ Konusu işlenmiş ve Loreal, Johnson & Johnson ve Bardehle gibi saygın kurumlardan eğitmenler katılım göstermişlerdir.

TPE'nin EPO desteğiyle yürüttüğü. Fikri ve Sınai Mülkiyet Farkındalığı Projesinde ÜSİMP paydaş kuruluşların gayretlerine destek verdi.

 

Bu kapsamda yapılan toplantılar:

 • 9 Aralık 2013 - Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri, Trabzon
 • 11 Mayıs 2012 - İzmir, Mühendislik Dekanlar Konseyi FMSH Farkındalığı Sunumu
 • 17 Nisan 2012 - Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniv. FMSH Farkındalığı Semineri
 • 17 Nisan 2012 - Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri
 • 16 Nisan 2012 - Denizli, Pamukkale Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri
 • 22 Şubat 2012 - Adana, Çukurova Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri
 • 21 Şubat 2012 - Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri
 • 20 Şubat 2012 - Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi FMSH Farkındalığı Semineri

 

3 Registered Technology Transfer Professionals (RTTP) Eğitimleri

ÜSİMP 2014 yılında ATTP üyesi olarak Türkiye’de RTTP sertifikasına yönelik eğitim veren tek kurum haline gelmiştir. Halen üç farklı içerikte 20 saat teorik ve uygulamalı eğitim olarak tasarlanmış ve Türkçe verilen eğitimler, “ATTP Kurs Tanınırlık Komitesi” tarafından 15 ve 20 şer CE (sürekli eğitim puanı) ile RTTP sertifikasına yönelik olarak onaylanmıştır. Bu eğitimler 2018 yılından bu yana 10 kez yapılmış ve yaklaşık 300 kişi eğitim almıştır:

 

RTTP hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.