Bizi takip edin
Diller tr en

Paydaşlarca Düzenlenen Etkinliklere Verilen Destekler


Türkiye’de Üniversite – Sanayi işbirliğinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması ana misyonu doğrultusunda üye kuruluşlarının desteği ile diğer kurum ve kuruluşların tarafından düzenlenen farklı etkinliklere de katkı koyarak ve katılarak, ulusal Ar-Ge ve yenilik sisteminin sorunlarının tartışılması, görüşler oluşturulmasına destek olmaktadır.

 

1 Katkı verilen etkinlikler

 • 28 Nisan 2021- ÜSİMP 'in partner sponsorları arasında yer aldığı Türkiye'nin Patent Raporu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
 • 03 Mart 2021- ARGEMİP ev sahipliğinde TÜBİTAK ve TÜBİTAK TEYDEB katkılarıyla UFUK AVRUPA online bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
 • 18 Şubat 2021- TÜBİTAK Ulusal Destek Programları Online Bilgilendirme: ÜSİMP ev sahipliğinde, TÜBİTAK ve TÜBİTAK TEYDEB' in katkılarıyla 1702, 1707 nolu ulusal hibe programları online bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
 • 29 Aralık 2020- III. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Ar-Ge Ve İnovasyon Kongresi- ÜSİMP Yönetim Kurul Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest Davetli Konuşmacı olarak katıldı.
 • 15 Eylül- 1 Ekim 2020- MİTTO’20 Sanal Hızlandırma Programı
 • 26 Haziran 2020 - "MİTTO Webinar Etkinlikleri" kapsamında "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı” ve “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı” isimli TÜBİTAK çağrıları hakkında bilgilendirme etkinliği
 • 04-05 Haziran 2020- TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge ve Patent Lisans-2020-1 programlarının tanıtım toplantısı
 • 05 Temmuz 2019 - ÜSİMP ile Erciyes Teknopark arasında İkili İşbirliği Protokolü imzalandı.
 • 04-05 Ekim 2018 - IP Conference, Boğaziçi Üniversitesi
 • 13-15 Eylül 2018 - IP.CAMP 2018 Eğitim Kampı: Sabancı Üniversitesi ve LES- Turkey tarafından "Patents for Business Intelligence" temasıyla
 • 18-19 Aralık 2017 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Konferansı, Celal BayarÜnversitesi TTO, Manisa
 • 5 Aralık 2017 - TÜSİAD BORGIP, ADANA
 • 23 Mayıs 2016 - EÜ. EBİLTEM-TTO Girişimcilik Ekosistemi Çalıştayı, İzmir
 • 31 Mart 2015 - ArGe Merkezleri İşbirliği Platformu Toplantısı, Teknopark İstanbul
 • 21- Şubat 2015 - Teknoloji Transferi Hukuku Günleri, Akdeniz Üniversitesi,Antalya
 • 19-20 Kasım 2014 - Selçuk TTO Patent- Proje Pazarı, Selçuk-TTO, Konya
 • 13-15 Eylül 2014 - Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik Yaz Kampı, İzmir
 • 25-26 Eylül 2013 - Üniversite – Sanayi İşbirliği Paneli: Yeni Yaklaşımlar, Stratejiler ve Uygulama Örnekleri, Diyarbakır
 • 17-18 Haz. 2013 - Üniversite Sınai Mülkiyet Politikası Rehberi Çalıştayı, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve TPE işbirliği ile, İstanbul
 • 8 -10 Nisan 2013 - İstanbul, Amerika Ticaret Bakanlığı ve AUTM, “Bölgesel Teknoloji Transfer Ofisleri ve İnkübatörler Forumu” ev sahipliği ve sunum
 • 27-28 Kasım 2012 - İstanbul, Kültür Üniversitesi “8. KOBİLER Verimlilik Kongresi, Ar-Ge Ür- Ge ve İnovasyonla Değer Oluşturmak
 • 5-7 Ekim 2011 - İzmir, Ege Üniversitesi Açılış Etkinlikleri, “Toplumsal Yenileşimde Üniversitelerin Rolü
 • 5-7 Ekim 2010 - İzmir, Ege Üniversitesi Açılış etkinlikleri, “Yeni Nesil Üniversiteler ve Toplum”, “Yenilikçi ve Girişimci Mezunlar için Üniversiteler

 

2 Katılım Sağlanan Etkinlikler

 • 10-13 Kasım 2020 - SAHA EXPO fuarı, on-line
 • 14-16 Ekim 2020 - Uşak Teknoloji Transfer Ofisi proje pazarı, on-line
 • 26-28 Eylül 2019 - I. Uluslararası TTO Kongresi, Eskişehir
 • 09-11 Eylül 2019 - II. Uluslararası Green Biotechnology Kongresi, İstanbul
 • 04-06 Eylül 2019 - Kapadokya Uluslararası IP Günleri ’19, Ürgüp, Kapadokya
 • 27-29 Mart 2018 - Antalya Organize Sanayi Bölgesi Proje Sergisi
 • 23 Şubat 2018 - TARGET ve Teknopark Yönetim Kurulu müşterek oturumu; ÜSİMP'in Misyonu-Vizyonu, Türkiye Teknoloji Transfer Ekosistemindeki rolü, faaliyetleri ortak kullanım amaçlı araçları vb. Üyeleriyle katma değer yaratma stratejileri ve bu Stratejiler'de GAÜN'den beklenenler.
 • 23 Şubat 2018 - “Bölgesel Kalkınmada Akıllı Uzmanlaşma Paneli”, Gaziantep Teknopark Konferans Salonu, Gaziantep.
 • 23 Şubat 2018 - TARGET TTO personeli ile buluşma, TTO'lar, “Üniversite-Sanayi İşbirliği nerede ve Türkiye'de ekosistem nereye gidiyor, önümüzdeki dönemde gündemimize neler girecek?”
 • 1 Şubat 2018 - “Teknoloji ile Toplumsal Katma Değer Yaratma” Paneli, Karadeniz Sanayi-Ticaret Odası, Trabzon
 • 27-29 Mart 2018 - Antalya Organize Sanayi Bölgesi Proje Sergisi
 • 13 Eylül 2017 - Erciyes Üniversitesi TTO – Fikri Haklar Toplantısı
 • 6 Eylül 2017 - TET Proje Pazarı
 • 23 Ağustos 2017 - ÜSİMP-TECHIN2B buluşması
 • 28 Nisan 2017 - BURSA-BUTEKOM etkinliği katılımı
 • 27-28 Nisan 2017 - UTİB Türkiye Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörü IX. Uluslararası Ar-Ge ve Proje Pazarı Zirvesi, Bursa
 • 17 Kasım 2016 - Erasmus+ programı tanıtım toplantısı, Ankara: Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Değişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen bilgi gününe katılınmış ve USIMP olarak başvurulabilecek proje fırsatları değerlendirilmiştir.
 • 24 Ağustos 2016 - Ar-Ge Reform Paketi Bilgi günü, Ankara: Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafında düzenlenen bilgi günü
 • 13-15 Ekim 2016 - VI. Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
 • 22-23 Şubat 2016 - KOSGEB-İŞGEM Sempozyum, İstanbul
 • 20 Kasım 2015 - French – Turkish Innovation Transfer Days, ODTÜ Teknokent, Ankara
 • 19 Kasım 2015 - French – Turkish Innovation Transfer Days, İTÜ Arı Teknokent, İstanbul
 • 24-25 Nisan 2015 - İnovasyon 2023 Ar-Ge Sempozyumu, “İl Yenilik Platformu kapsamında, Elazığ.
 • 7-8 Nisan 2015 - KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi - KUYAP, Samsun.
 • 22-23 Şubat 2016 - KOSGEB-İŞGEM Sempozyum, İstanbul
 • 26 Ocak 2015 - Yıldız Teknik Üniversitesi TTO, Ortak Akıl Toplantısı, İstanbul
 • 11-12 Aralık 2014 - 3. Ege Ar-Ge Günleri, Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO, İzmir
 • Aralık 2014 - Türk Patent Enstitüsü, FMH Farkındalığı Bölge KoordinatörleriToplantısı, Ankara
 • 30-31 Ekim 2014 - IV. Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
 • 11 Eylül 2013 - The 11th GLOBELICS International Conference, Enterpreneurship, Innovation Policy and Development in an Era of Increased Globalisation, ODTÜ Tekpol, Ankara.
 • 5 Temmuz 2013 - Türkiye’de Ar-Ge, İnovasyon ve Üniversite Sanayi İşbirliği, Konya Sanayi Odası, Konya
 • 3-4 Temmuz 2013 - Yüksek Öğretim - Endüstri İlişkileri Konferansı, İTÜ, İstanbul
 • 3-4 Temmuz 2013 - Generating Knowledge, Innovation and Growth – UK – Turkey Knowledge Partnership Conference, British Council, İstanbul
 • 28 Haziran 2013 - Fikri Haklar ve Stratejik Ar-Ge Yönetim Süreçleri, Koç Üniversitesi, İstanbul
 • 29 Mart 2013 - Elazığ, Fırat Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı “Üniversite – Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar: Stratejiler ve Uygulama Örnekleri” (üç farklı sunum)
 • 14-15 Mart 2013 - Ankara, KOSGEB ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) “Teknoloji Transfer Yapıları Çalıştayı” (üç farklı sunum)
 • 22-23 Şubat 2013 - Eskişehir’de TÜDEP Bölgesel İhracat Zirvesi
 • 4 Aralık 2012 - Sakarya Sanayi Odası, “Üniversite – Sanayi İşbirliğindeKarşılaşılan Dar Boğazlar” (iki farklı sunum)
 • 28-30Kasım 2012 - İzmir “ArEge-2 Etkinliği Patent” ÜSİMP Sanayi Standları
 • 8-9 Ekim 2012 - İstanbul, “4. İstanbul İktisatçılar Zirvesi, Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları” (Üniversite – İş Dünyası İşbirliği Paneli üç farklı sunum)
 • 15 Mayıs 2012 - İzmir, İZKA İzmir Yenilik Stratejisi Arama Konferansı
 • 18 Mart 2012 - İzmir, İZKA Yenilik Çalıştayı
 • 1-3 Aralık 2010 - İzmir, Ar-Ge I “Yeni Nesil Üniversiteler: Krizin Aşılmasında Üniversite-Sanayi İşbirliği

 

3 Üye/Paydaş Temasları

 • 18 Mayıs 2021- Boğaziçi TTO ile toplantı
 • 30 Nisan 2021- İstanbul Sanayi Odası ile toplantı
 • 30 Nisan 2021- İstinye Üniversitesi TTO ile toplantı
 • 27 Nisan 2021- Abdullah Gül Üniversitesi ile toplantı
 • 27 Nisan 2021- Altınbaş Üniversitesi TTO ile toplantı
 • 31 Mart 2021- ODTÜ İVMER ile toplantı
 • 17 Şubat 2021- ÜSİMP sanayici üyelerimiz ile toplantı, on-line
 • 27 Ocak 2021- ÜSİMP sanayici üyelerimiz ile toplantı, on-line
 • 10 Aralık 2020- MTC139 İnovasyon Yönetimi Ayna Komite toplantısı, on-line
 • 22 Şubat 2018 - Mersin TTO Ziyareti, TTO elemanları ile görüşme
 • 17 Temmuz 2018 - Atabay Ziyareti
 • 16 Temmuz 2018 - Borusan ve Kastamonu Entegre ziyaretleri
 • 26 Nisan 2018 - Borusan görüşmesi
 • 27 Ekim 2017 - European Mentoring & Coaching Council EMCC toplantısı, İstanbul
 • 17 Kasım 2017 - Antalya Organize Sanayi Bölgesi Görüşmesi
 • 20 Ekim 2017 - Yıldız Teknik Üniversitesi TTO toplantısı
 • 11 Ekim 2017 - Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile görüşme
 • 10 Ekim 2017 - Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ziyaret
 • 15 Eylül 2017 - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü görüşme
 • 4 Aralık 2012 - Düzce Üniversitesi Rektör Ziyareti
 • 18 Ocak 2012 - Denizli, Pamukkale Üniversitesi Rektör Ziyareti