Bizi takip edin
Diller tr en

Makaleler


 

 

 • YAY-YÜKA PLATFORMU - İşletmelere Yönelik İnovasyon Çalıştayı (İşletmelere Oryantasyon) toplantımızdan değerli eğitmenimiz Prof. Dr. Hamit Serbest’in paylaşımları (YAY-YÜKA Platformu) Devamı için tıklayınız.

 

 • Endüstri - Akademi İşbirlikleri - Ülkemizde endüstri-akademi işbirliklerinde son 30 yılı bilfiil gözlemiş ve parçası olmuş bir kişi olarak işbirliği kültürünün o yıllara kıyasla çok geliştiğini söylemeliyim. (Endüstri - Akademi İşbirlikleri, Workshop Dergisi 78. Sayısı, Prof. Dr. A. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı) Devamı için tıklayınız.

 

 • “Türkiye'de Üniversite-Sanayi İşbirliği Nereden Nereye”, EMO Yayın No: GN/2021/734, Haziran 2021-Adana, ISBN No: 978-605-01-1430-0, Prof. Dr. A. Hamit Serbest Devamı için tıklayınız.

 

 • “Is there knowledge convergence among European regions? Evidence from the European Union Framework Programmes?”, Journal of the Knowledge Economy, 2021, https://doi.org/10.1007/s13132-021-00754-5 (with İ.S.Akçomak and U.Y. Çetinkaya) Devamı için tıklayınız.

 

 • "Economic Drivers as Anchors of EU-Turkey Relations: Trade, Finance and Knowledge”, in Turkey and the European Union: Key Dynamics and Future Scenarios, (eds.) B. Saatcioglu and F. Tekin, 121-44, Baden-Baden: Nomos, 2021 (with İ.S. Akçomak) Devamı için tıklayınız.

 

 • “Yerli ve Milli: Yaratıcı bir ‘Ekonomi Politik’ Hayali Mümkün mü?”, in Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, (ed.) Murad Tiryakioğlu, 191-94, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021 Devamı için tıklayınız.

 

 • “Prioritization and R&D Support Mechanisms: Turkish Case”, Journal of the Knowledge Economy, 2021, 12, 962-91 (with K.Gürbüz) Devamı için tıklayınız.

 

 

 • “Dijital Dönüşümün Ekonomi Politiği ve Türkiye’nin Dönüşüm Hevesi”, "Yeniliğin Ekonomi Politiği”, in Yeniliğin Ekonomi Politiği, (eds.) D.G. Aydın, D. B. Dikmen and S. Öztürk, 35-68, Ankara: Gazi Kitabevi, 2020 (with B. Çakmur) Devamı için tıklayınız.

 

 • ÜSİMP Üye Kuruluşların Yönetici Değişiklikleri Üzerine Bir İnceleme - Ülkede birçok kurumda olduğu gibi teknoloji transferi ekosisteminde de insan kaynağı çok hızlı değişmektedir. ÜSİMP, 2007 yılından bu yana ülkemizde üniversite sanayi işbirliği için ortamın sağlanması, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlenmesi ve firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyon performansının geliştirilmesi amacı ile bir sivil inisiyatif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. (Haziran 2021, Prof. Dr. A. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu BaşkanıDevamı için tıklayınız.

 

 • Üniversite Patentlerini Ne Yapacağız?-Patentlerin ticarileşmesi konusunda arz tarafından çok talep teşvik ve motive edilmesi gerekiyor. (Teknopark İstanbul, IQ, Sayı: 02/2021, Doç. Dr. Serdal TEMEL, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÜSİMP Yürütme Kurulu ÜyesiDevamı için tıklayınız.

  

 • BTAO’YA ÜSİMP ROTASI-Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme hedefiyle kurduğu Bilgi Teknoloji Aktarım Ofisi, ÜSİMP koordinasyonuyla işletmelerin geliştirilmeye açık alanlarını tespit ediyor. (İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Dergisi, SINAİ, Mart 2021, Yıl 7, Sayı 17Devamı için tıklayınız.

 

 • Türkiye'nin Nanoteknoloji "SUNUM"u - Sabancı Üniversitesi Nano Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), 2010 yılında Türkiye Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı tarafından 35 milyon dolar yatırım ile kurulmuştur. (İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Dergisi, SINAİ, Mart 2021, Yıl 7, Sayı 17, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, SUNUM Direktörü ve ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı) Devamı için tıklayınız.

 

 • Patent Bilgisini Avantaja Dönüştürmemiz Gerekiyor! - Öncelikle patentin ne anlama geldiğinden ve ne işe yaradığından başlamak doğru olur. Patent; yenilikçi bir teknoloji geliştiren, buluş yapan kişi ve kurumlara, belirli bir süre boyunca (maksimum 20 yıl) ve belirli coğrafyalarda başkalarının buluşlarını üretmesini, satmasını ve kullanmasını engelleme hakkı tanıyan bir koruma enstrümanıdır. (İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Dergisi, SINAİ, Mart 2021, Yıl 7, Sayı 17, Mustafa ÇAKIR, Patent Effect Kurucu Ortağı ve TTP Yönetim Kurulu Üyesi) Devamı için tıklayınız.

 

 • Startuplarımız Neden Gelişemiyorlar?-Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknoloji temelli girişimciliğin yaygınlaşması, ekonomik krizlerin etkisini azaltacak. Ülke ekonomisinin risklere karşı daha güçlü olmasına çok önemli katkılar sağlayacak. (Teknopark İstanbul, IQ, Ocak 2021, Doç. Dr. Serdal TEMEL, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÜSİMP Yürütme Kurulu ÜyesiDevamı için tıklayınız.

 

 • ÜSİMP 2020 Anma Ödülü Sahibi Prof. Dr. M. Nimet ÖZDAŞ anısına düzenlenen elektronik kitaba tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Bilim ve Teknoloji Politikası ve Teknik, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Aralık 2020, Prof. Dr. M. Nimet ÖZDAŞ) Devamı için tıklayınız.

 

 • Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” tarafından desteklenmekte olan “Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi” İstanbul bölgesindeki üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri ile sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlarda ve gelişmişlik düzeyleri itibarıyla farklılık gösteren ara yüz yapılarının “kullanıcı odaklı yaklaşımlarla ihtiyaca yönelik doğru hizmetler” verebilmeleri için kapasitelerinin ve yetkinliklerinin artırılması için bir platform oluşturulmasını amaçlamaktadır. (Ticarileşmenin Arayüzü: Teknoloji Transfer Ofisleri, Anahtar Dergisi 379. Sayı, Temmuz 2020, Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU, ÜSİMP Yürütme Kurulu Üyesi) Devamı için tıklayınız.

 

 • Teknoloji Transfer Uzmanlığı - Bilindiği gibi, dünya ekonomisi uzun zamandır bilgi temelli süreçlerle yönetiliyor. (Ticarileşmenin Arayüzü: Teknoloji Transfer Ofisleri, Anahtar Dergisi 379. Sayı, Temmuz 2020, Prof. Dr. A. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı) Devamı için tıklayınız.

 

 • Türkiye'de Teknoloji Transfer Ofislerinin Gelişimi - Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) dünyada ve Türkiye'de çok çeşitli isimler altında kurulmakta ve faaliyetlerine devam etmektedir. (Ticarileşmenin Arayüzü: Teknoloji Transfer Ofisleri, Anahtar Dergisi 379. Sayı, Temmuz 2020, Doç. Dr. Serdal TEMEL, ÜSİMP Yürütme Kurulu Üyesi) Devamı için tıklayınız.

 

 • Açık İnovasyon Konusunda Atabay’ın Görüşleri - Atabay İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Atabay ile Atabay'ın AR-GE yatırımları ve akademi ile gerçekleştirdiği iş birlikleri üzerine konuştuk. (Açık İnovasyon Konusunda Atabay’ın Görüşleri, Workshop Dergisi 68. Sayısı, Atabay Kimya sanayi ve Ticaret A.Ş.) Devamı için tıklayınız.

 

 • Üniversite-Sanayi İlişkilerinde Rekabet Öncesi İşbirlikleri - Ülkemizde üniversite ile sanayiyi birleştirme gayretleri 1980'li yıllarda dayanır. Bu yıllarda farklı kurum ve kuruluşların gayretleri ve bireysel girişimler ile birçok noktasal iyi uygulamalarla geliştirilmiş ancak belirli bir sistematiğe oturtulamadığından sürdürülememiştir. (Üniversite-Sanayi İlişkilerinde Rekabet Öncesi İşbirlikleri, Workshop Dergisi 68. Sayısı, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, SUNUM Direktörü ve ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı) Devamı için tıklayınız.

 

 • Üniversite-Sanayi İşbirliklerinde Arayüzlerin Rolü - Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Haziran 2007'de kurulmuştur. Ekosistemin canlılığını arttırmaya ve sürdürülebilirliğine yardımcı oluyoruz. (Üniversite-Sanayi İşbirliklerinde Arayüzlerin Rolü, Workshop Dergisi 68. Sayısı, Prof. Dr. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı) Devamı için tıklayınız.

 

 • Arayüzlerde Uzman Havuzu Oluşturulması - Arayüz yapılarının yetkinliği uzman havuzuna alabildikleri kişilerin yetkinlikleri ve kişilikleri ile doğrudan ilintilidir. Uzman havuzuna alınacak kişiler tabii ki öncelikle öğretim elemanları olacaktır. (İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Dergisi, SINAİ, Temmuz-Aralık 2019, Yıl 5, Sayı 14, Prof. Dr. A. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı) Devamı için tıklayınız.