Bizi takip edin
Diller tr en

Uluslararası İlişkiler


ÜSİMP, farklı ülkelerdeki benzer oluşumlar ile imzaladığı “İyi Niyet Anlaşmaları” çerçevesinde, uluslararası faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılından bu yana hız kazanarak devam eden uluslararası ilişkilerde aşağıdaki uluslararası paydaşlar ile doğrudan veya üyeleri üzerinden ortak çalışmalar yürütülmektedir. İlgili kurullarda temsil edilmiş ve edilmektedir.

 

AUTM - Association for University Technology Managers

2011 yılının Haziran ayında AUTM ile yapılan görüşmeler sonunda Türkiye’de eğitimler, çalıştaylar düzenlenmesi, deneyim paylaşımları ve teknik danışmanlık gibi konularda işbirliğine yönelik bir “AUTM-ÜSİMP İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Bu işbirliği kapsamında AUTM ile bugüne kadar her biri ortalama üç gün süre toplam yedi eğitim programı düzenlenmiştir. AUTM ile ayrıca, dört ortak çalıştay/seminer düzenlenmiştir. Bu çalıştaylara Türkiye’nin farklı bölgelerinden 69 Kurum ve kuruluştan 147 kişi katılmıştır.

AUTM International Committee Üyeliği:Bu ilişkilerin sonucu olarak, ÜSİMP 2015 yılında oluşturulan Avrupa Birliği (ASTP temsil etmekte), Tayland, Malezya, İsveç, Japonya, İrlanda, Güney Afrika, Almanya, Avustralya ve Brezilya’nın da yer aldığı “AUTM International Committee” Üyeliği bulunmaktadır.

Bu kapsamda katılım sağlanan toplantılar:

 • 09 Ekim 2020-AUTM International Committee Toplantısı
 • 1-3 Ekim 2019 - AUTM International Knowledge / Technology Transfer Leadership Summit, Bangkok, Tayland etkinliğine USİMP 4 üyemiz; Ahu Uncuoğlu (MİTTO), Ismail Arı (OZÜTTO), Mustafa Çakır (SU-ALP), Fazilet Vardar Sukan (SUNUM) ile temsil edilmiştir ve bir Panele konuşma ile katkı verilmiştir.
 • 10-13 Şubat 2019 - AUTM International Committee toplantısı, Texas Austin, (Ebru Tan,Koç Universitesi temsilyeti)
 • 7-8 Eylül 2018 - AUTM International Knowledge /Technology Transfer Leadership Summit, Sitges, İspanya (konuşmacı)
 • 17 Şubat 2016 - AUTM 2016 Yıllık toplantısı, International Panel “A Bridge Not Too Far: Building a Global Innovation Ecosystem” Paneli, San Diego, USA
 • 7-8 Eylül 2018 – AUTM, International Knowledge /Technology Transfer Leadership Summit, Sitges, İspanya (konuşmacı)
 • 10-13 Şubat 2019 – AUTM, International Committee toplantısı, Texas Austin, USA (Ebru Tan, Koç Universitesi temsilyeti)
 • 1-3 Ekim 2019 – AUTM, International Knowledge / Technology Transfer Leadership Summit, Bangkok, Tayland (Etkinliği ÜSİMP 4 üyemiz; Ahu Uncuoğlu (MİTTO), Ismail Arı (ÖZÜTTO), Mustafa Çakır (SU-ALP), Fazilet Vardar Sukan (SUNUM) ile temsil edilmiştir ve bir Panele konuşma ile katkı verilmiştir.)
 • 09 Ekim 2020 - AUTM, International Committee Toplantısı, Online
 • 02 Eylül 2021- Emerging Nations Working Group, Online
 • 3-14 Ekim 2022 - AUTM Technology Transfer Laedership Summit, Cenevre

AUTM (Association for University Technology Managers) – ÜSİMP işbirliği kapsamında Batı Asya-MENA (Orta Doğu-Kuzay Afrika) bölgesi çalışmaları 2022 yılında başlamıştır, çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda gerçekleşen çalışmalar;

 • 23 Kasım 2022- INTRODUCING THE KE/TT ECOSYSTEM IN THE WEST-ASIA-MENA REGION-AUTM ISC (ON-LINE)

ASTP - Association of European Science and Technology Professionals

Üniversiteler ile sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferi konuları ile ilgilenen bir Avrupa girişimi olan oluşum ile ÜSİMP, 2012 yılından bu yana işbirliği yapmaktadır. Dernek Avrupa’nın bireysel ve kurumsal üyeleri ile kamu araştırmalarının topluma ve ekonomiye katkısını arttırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile teknoloji transfer uygulamalarını teşvik eden en önemli örgütüdür.

21– 22 Mayıs 2015 tarihleri arasında ASTP-PROTON 2015 yılı konferansı (ASTP Proton 2015 Annual Conference: New Horizons New Opportunities) ÜSİMP ev sahipliğinde Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi teknoloji transfer ofislerinin maddi katkıları ile İstanbul’da Wyndham Levent Otel’de gerçekleştirmiştir.

Bu kapsamda katılım sağlanan toplantılar:

 • ASTP– NAAC– National Associations Advisory Committee
 • 03 Aralık 2020 – ASTP-Proton NAAC (National Associations Advisory Committee) meeting, On-line
 • 23 Ocak 2020 - ASTP-Proton NAAC EU JRC Committee Toplantısı, Brüssels
 • 25-27 Mayıs 2016 - ASTP Annual Conference, Kopenhag, Danimarka
 • 21 Mayıs 2013 - ASTP Avrupa TTO’ları Network Toplantısı, Viyana, Avusturya.

ÜSİMP 2013 yılında ASTP Proton tarafından kurulan ve Avrupa’daki teknoloji transfer yapılarını ulusal düzlemde temsil eden kurum ve kuruluşlardan oluşan “Ulusal Kuruluşlar Danışma Kurulu”da Türkiye’yi temsil etmektedir. İlk toplantı 21 Mayıs 2013’de ASTP Yıllık Kongresi sırasında Viyana da toplanmıştır. Akabinde toplantılara katılım gösterilmiştir. Ayrıca 2016 yılında yayınlanan ASTP-NAAC Practical Handbook for a National Association in Knowledge Transfer el kitabına ÜSİMP dahil edilmiştir.

Bu kapsamda katılım sağlanan toplantılar:

 • 15 Mart 2022- ASTP-NAAC meeting, On-line
 • 02 Eylül 2021- Emerging Nations Working Group, On-line
 • 26 Mayıs 2021- ASTP-NAAC meeting, On-line
 • 11 Mart 2021- ASTP-NAAC meeting, On-line
 • 3 Aralık 2020 – ASTP-NAAC meeting, On-line
 • 23 Ocak 2020 - ASTP-NAAC EU JRC Committee Toplantısı, Brüssels
 • 21-23 Mayıs 2019 - ASTP-NAAC Toplantısı, Dublin
 • 6-7 Kasım 2019 - ASTP-NAAC Toplantısı, Leiden (katılınamadı)
 • 6-7 Kasım 2018 - ASTP-NAAC Toplantısı, Leiden
 • 24 Mayıs 2018 - ASTP-NAAC Toplantısı, Leiden, Hollanda
 • 31 Mayıs 2017 - ASTP-NAAC Toplantısı, Budapeşte, Macaristan
 • 24 Mayıs 2016 - ASTP NAAC –Toplantısı, Toplantısı, Kopenhag, Danimarka
 • 16-17 Mart 2016- ASTP NAAC  Çalıştayı- Leiden Amsterdam (Her bir ulusal organizasyon kendi kurumunu tanıtmış ve ulusal organizasyonlar el kitabı hazırlanmasına karar verilmiştir.)
 • 11 Kasım 2015 - ASTP NAAC –Toplantısı, Amsterdam
 • 21 Mayıs 2015 - ASTP NAAC –Toplantısı, İstanbul
 • Kasım 2014 - ASTP NAAC –Toplantısı, Prag
 • 30 Eylül 2014 - ASTP NAAC –Toplantısı, Brüksel

Ayrıca 2016 yılında yayınlanan “ASTP-NAAC Practical Handbook for a National Association in Knowledge Transfer” el kitabına ÜSİMP dahil edilmiştir.

2020 yılında NAAC-ASTP girişimiyle yayınlanan HORIZON Avrupa'ya Bilgi Aktarımının Yerleştirilmesi" başlıklı White paper report (https://www.astp4kt.eu/about-us/kt-news/knowledge-transfer-community-proposes-new- measure-for-in-in -horizon-europe.html) a atıfta bulunarak 01 Şubat 2021 tarihinde TÜBİTAK’a HORIZON Avrupa projelerine “Bilgi Aktarım Ofislerinin” katılımını sağlamak için iş paketlerinin dahil edilmesi hususunda ÜSİMP ve ASTP imzası ile görüş yazısı iletildi. Görüş ulusal düzlemde benimsenerek 21 Şubat 2021 tarihinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL imzası ile Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Genel Müdürlüğü’ne destek yazısı iletilmiştir.

 

ATTP - Alliance of Technology Transfer Professionals

ATTP, bireylerin teknoloji transferi becerilerinin iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri vererek profesyonel becerilerini arttırmak ve uluslararası tanınırlığa sahip Teknoloji Transfer Profesyonelleri yetiştirilmesi amacı ile finansal destek sağlayan sekiz kuruluş ortaklığında kurulmuş bir uluslararası oluşumdur:

   •  
 • ASTP - (41 ülkeden 600 üye)
 • AUTM – Association of University Technology Managers (300 den fazla üniversiteden 300 den fazla üye)
 • KCA – Knowledge Commercialisation Australasia
 • PraxisUnico
 • SNITTS – Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support
 • SARIMA – Southern African Research and Innovation Management Association
 • Technologie Allianz – The commercialization network for German academic inventions
 • UNITT – University Network for Innovation and Technology Transfer

ÜSİMP, katkı payını ödeyerek 2014 yılında resmi üyesi olmuştur. 26 Haziran 2020 tarihinden itibaren de Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan’ın Board üyeliğine seçilmesi Yönetim Kurulu’nda temsil edilmeye başlanmıştır 

Bu kapsamda katılım sağlanan toplantılar:

 • 14 Aralık 2021- ATTP Council Meeting, On-line
 • 06 Eylül 2021- ATTP Board Meeting, On-line
 • 15 Haziran 2021- ATTP Genel Kurtul, On-line
 • 15-17 Eylül 2020- ATTP Council (Genel Kurul)
 • ATTP Board (Yönetim Kurulu) Toplantıları (7 Temmuz 2020, 21 Temmuz 2020, 13 Agustos 2020)
 • 26 Haziran 2020- ÜSİMP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan’ın ATTP (Alliance Of Technology Transfer Professionals) Yönetim Kurul üyeliğine seçilmiştir.
 • 8-10 Eylül 2018 - ATTP-Alliance of Technology Transfer Professionals Council Meeting, Barselona, İspanya
 • 8-10 Temmuz2017 - ATTP Council Meeting, Leiden, Hollanda
 • 9-10 Temmuz 2016 - ATTP-Alliance of Technology Transfer Professionals Council Meeting, London, UK.

 

EUKTS – European Knowledge Transfer Society

Bilgi Transferi Eğitimi veren kurumların akreditasyonu, Bilgi Transfer Profesyonellerinin sertifikalandırılması ve Bilgi Transfer Aktiviteleri ile ilgili veri toplanması amacı ile 2013 yılında tamamlanan 13 kurum ve kuruluşun katılımı ile yürütülen bir Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Projesidir (Certified TTT Manager Project - Cert - TTT-M, 6FP RTD OMC-NET, 2007-2009). Konsorsiyum üyeleri:

   •  
 • ERPDA (Emilia-Romagna Region), İtalya
 • ASTER, İtalya
 • AWS (Austria Wirtschaftsservice GmbH), Avusturya
 • Charles University in Prague, Çek Cumhuriyeti
 • Europaische Patentorganisation Academy, Almanya
 • HighBury, İngiltere
 • IEEP, Fransa
 • IKT (The Institute of Knowledge Transfer), İngiltere
 • IWT (Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technology in Flanders), Belçika
 • Licensing Executive Society France, Fransa
 • LIAA (State Agency Latvian Investment and Development Agency), Litvanya
 • MCI (Management Center Innsbruck), Avusturya
 • ProTON Europe AISBL, Belçika

gerçekleştirilen proje ile Teknoloji Transfer Yöneticilerinin ulusal düzeyde değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Proje sonunda Teknoloji Transfer Profesyonellerinin uzmanlık seviyeleri, bu seviyeler için ihtiyaç duyulan beceriler ve görevleri tanımlanmıştır. Konsorsiyum, bir platform olarak sürdürülebilirliğini sağlamıştır. ÜSİMP, onaylanan ilgi beyanı ile 2014 yılında EuKTS’nin “Stratejik Ortağı” olmuştur. 10 Ocak 2017 - EuKTS Curriculum Agreement imzalanmıştır. EuKTS’nin bir Dernek olarak oluşturulmasının ardından 12 Mayıs 2016 da yapılan ilk Genel Kurul ve Yönetim Toplantısı’nda USIMP temsil edilmeye başlamıştır.

Bu kapsamda katılım sağlanan toplantılar:

 • 5 Mayıs 2017 - EuKTS Genel Kurul ve Yönetim Toplantısı, Prag, Çek Cumhuriyeti – Katılım sağlanamadı, vekalet verildi.
 • 20 Aralık 2016 - EuKTS yöneticisi ile özel görüşme Londra, İngiltere
 • 12 Mayıs 2016 - EuKTS - European Knowledge Transfer Society Genel Kurul ve Yönetim Toplantısı, Prag, Çek Cumhuriyeti

EuKTS Derneği Mali sürdürülebilirlik sıkıntıları nedeniyle 2020 yılında kapatılmıştır.

Yunanistan ile işbirliği (Anlaşma imzalandı)

Hellenic Industrial Property Academy (HIPA) ile ÜSİMP arasında fikri mülkiyet paydaşlarının eğitimsel gelişimlerine yönelik ortak projeler, faaliyetler konusunda iş birliği koordinasyon sağlanması amacıyla 27 Kasım 2019 tarihinde MoU imzalanmıştır.

Bu kapsamda katılım sağlanan toplantılar:

 • 24 Şubat 2021- Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Hamit SERBEST ve ÜSİMP Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN "Best Practices from Establishment of TTOs in Turkey” başlıklı sunumlarıyla davetli konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.
 • 30 Kasım 2020 - Building Technology Transfer & Acceleration Capacity in Greek Universities and Research Centers" uluslararası etkinliğine yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan “Barriers and Drivers for Building Technology Transfer Capacity in Universities; an International Perspective” konuşmasıyla davetli konuşmacı olarak katkı sağlamıştır.
 • 20 Haziran 2020 – Atina İşbirliği geliştirme toplantısı, ÜSİMP çalışmaları tanıtım toplantısı, On-line
 • 23 Mart 2020- Atina ile İşbirliği geliştirme toplantısı, On-line

 

United Nations Technology Bank  

 • 10 Nisan 2021 tarihinde UN, TÜBİTAK, ÜSİMP arasında gelişmekte olan ülkelerin Teknoloji transfer ekosistemlerine destek sağlamak,  teknolojiye erişimi kolaylaştırmak ve bilim, teknoloji ve yenilik (STI) kapasitesini geliştirmek için uluslararası çabaları desteklemek üzere işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Bu kapsamda ortak projeler yürütülecektir.
 • 02 Kasım 2020 – BM Teknoloji Bankası Teknoloji Transfer Çalışmaları ile ilgili toplantı, on-line
 • 03 Mayıs 2019; “Kurumsal İşbirliği Önerileri”, BM Teknoloji Bankası Çalıştayı, TÜBİTAK Merkez Binası TÜBİTAK Yönetim Kurulu Toplantı Odası, Kavaklıdere – ANKARA

ÜSİMP bazı uluslararası kurum ve kuruluşlar ile de üyeleri üzerinden dolaylı olarak ilişkiler içindedir:

EPO Academic Advisory Board (Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu) Üyeliği: Avrupa Patent Ofisi faaliyetlerinin planlanması ve yönlendirilmesi konusunda, Avrupa Patent Ofisi Genel Direktörüne doğrudan bağlı olarak Yönetime Danışmanlık vermek üzere 9 kişiden oluşan ve yeniden kurgulanan olan Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu İtalya, Almanya, Fransa ve Norveç gibi ülkelerden temsilciler içermektedir. Türkiye de akademik üye kontenjanından temsil edilmektedir. 2016 yılından bu yana Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan kişisel kurul üyeliği sürüyor.

Bu kapsamda katılım sağlanan toplantılar:

 • 17 Ekim 2018 - EPO Progress Conference, Atina (konuşmacı)
 • 18 Eylül 2018 - EPO Academic Advisory Board dolaylı olarak temsil edilmektedir.
 • 19 Temmuz 2018 - EPO TTO Advisory Workshop, Münih
 • 18 Haziran 2018 - Workshop on PCT Fee Reductions for Universities, World Intellectual Property Organization, Geneva,
 • 8 Haziran 2017 EPO AAB- Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu toplantısında dolaylı olarak temsil
 • 22 Haziran 2016 - EPO Academic Advisory Board Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu toplantısı

 

EN – European Entreprise Network (Avrupa İşletmeler Ağı)

ÜSİMP Üyelerinden 9 kurumun üye olduğu ve dünyanın en büyük teknoloji Transfer ağı olan EEN ile işbirlikleri üyelerinin dahil oldukları konsorsiyumlar üzerinden yürütülmekte ve özellikle ulusal TTO Ağı ile EEN arasında sinerjiler oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 

AB Komisyonu - IPR Help Desk

IPR Help Desk ile  yürütülen  işbirliği kapsamında ortak eğitimler, dokuman ve bilgi paylaşımı, on-line platformun ortak kullanımı, web sitelerinde duyurular, IPR Help Desk elçileri ile işbirliği gibi maddeler görüşülmektedir.

ÜSİMP Uluslararası ilişkileri ve işbirliği ağı çerçevesinde gerçekleştirilenler:

 • UNSA ile MoU imzalanması, 22 Kasım 2022 tarihinde Uluslararası fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinde işbirliğine duyulan ihtiyacı ifade edilerek, ÜSİMP ve UNSA arasındaki işbirliği, her iki kurumun ortak hedeflerine ulaşmasına destek olmak amacıyla University of Sarajevo (UNSA) ile MoU imzalanmıştır.
 • PROGRESSTT Projesi, ASTP-Proton tarafından koordine edilen bir AB Projesi olup, amacı Avrupa’daki TTO’ların yetkinliklerinin gelişimine destek olmak amacı ile yürütülmüştür. ÜSİMP, bu kapsamda proje amacı için düzenlenen anketin Türkiye’deki TTO’lara duyurulması ve bilgi toplanarak raporlanması ve bu veri tabanına girilmesi sağlayarak bu projenin imkanlarından daha fazla yararlanılması için girişimlerde bulunmuş ve ortak adımlar oluşturmuştur.
 • 18-20 Ocak 2017: ASTP PROTON Training Course, Sitges, İspanya – ÜSİMP adına eğitmen olarak katılım (Prof. Fazilet VARDAR SUKAN)
 • NETVAL -Italian Network for the Valorisation of Research Summer Conference 2019 etkinliğine 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında davetli konuşmacı (A. Hamit Serbest) ve dinleyici olarak 4 temsilcimiz katılmıştır. 16-17 Mart 2016 ASTP-Proton NAAC (National Associations Advisory Committee) Çalıştayı- Her bir ulusal organizasyonun kurumunu tanıttığı çalıştayda; NAAC programı ve faaliyetleri görüşülmüş, ulusal organizasyonlar el kitabı hazırlanmasına karar verilmiştir. EuKTS Derneği hakkındaki son gelişmeler, misyon ve vizyonlarının ASTP ve ATTP ile ne kadar örtüştüğü tartışılmış ve bu konuda hazırlanan rapor okunmuştur. EuKTS ile görüşmeler başlamasına karar verilmiştir.
 • AESIS Network for Advancing and Evaluating the Societal Impact of Science başlıklı Kongre paydaşlığı kapsamında 12-13 Haziran 2017, Stockholm toplantısı düzenleme komitesinde yer alındı ve duyurular yapıldı.
 • 19 Şubat 2017 - EuKTS Erasmus+ Projesi Başvurusu: ÜSİMP ve yüksek öğrenim kurumu üye temsilcisi kimliği ile DESUM olarak, Stratejik ortağı olduğumuz EuKTS derneği koordinatörlüğünde, E+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Knowledge Alliances çağrısı kapsamında “EuKTS Knowledge Alliance” başlıklı, ve 9 ortaklı bir proje başvurusu yapıldı ancak proje EU desteği alamadı.
 • ASTP-NAAC Practical Handbook for a National Association in Knowledge Transfer el kitabına ÜSİMP dahil edilmiştir.
 • AUTM International Directory Basımı: ÜSİMP dahil edilmiştir.

 

Uluslararası Çalıştaylara Davetli Katılım

24 Şubat 2021- "Best Practices from Establishment of TTOs in Turkey” toplantısına ÜSİMP Yönetim kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit SERBEST ve ÜSİMP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN davetli konuşmacı olarak katkı sağlamıştır.