Bizi takip edin
Diller tr en

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İşbirlikleri


ÜSİMP ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi faaliyetlerinin ulusal çıkarlarımız doğrultusunda gelişmesine yönelik olarak yapılan girişimlerin uygulamalara yansımasını değerlendirerek ilgili mercilere görüş ve önerilerin iletilmesi amacı ile farklı kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini sürdürmektedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Haziran 2013’te ÜSİMP üyesi olmuştur.

 • KOSGEB-İŞGEM Görüşmesi: KOSGEB yetkilileri ile 2-3 Mart 2016 tarihinde Ankara’da İŞGEM, TEKMER, TGB’ler gibi farklı ekosistem paydaşlarının rolleri ve konumlandırılmaları tartışılmıştır.
 • 03-09 Kasım 2013 tarihlerinde aynı proje kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Transfer Yapıları Ve Kümelenme Almanya İş Gezisi”ne ÜSİMP adına katılım sağlanmıştır. 04 Kasım’da Fraunhofer Enstitüsü ve Münih Teknoloji Merkezi, 05 Kasım’da Bavyera Ekonomi, Medya, Enerji ve Teknoloji Eyalet Bakanlığı ile BioM Biotech Biyoteknoloji Kümesi) Cluster Development GmbH kümesi ziyaret edilmiştir. 06 Kasım’da TRIER ÜNİVERSİTESİ Birkenfeld Kampüsünde düzenlenen “Döngü Ekonomisi Konferansı” izlenmiştir. 07 Kasım’da Zenit GmbH ve Otomotiv Kümesi NRW c/o agiplan GmbH, 08 Kasım’da TDU Berlin (Türk Alman İşverenler Derneği ) ile VDI (Alman Mühendisler Birliği) / VDE (Alman Elektrik Mühendisleri Birliği) IT (İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü) ziyaret edilmiş, görüşmeler yapılmıştır.KOSGEB Başkanlığı, İnkubasyon Merkezleri Toplantısı: KOSGEB’in hazırlamakta olduğu “Uluslararası Kuluçkalık” çağrısına ilişkin ayrıntı bilgi alabilmek ve USİMP olarak yapılabilecekleri belirlemek amacı ile 19 Ekim 2015 tarihinde KOSGEB Başkan Yardımcısı Yusuf Sezgin ziyaret edilmiştir.
 • KOSGEB Başkanlığı:  KOSGEB Başkanlığı ve GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) ortaklığı ile yürütülen “Türk Alman Teknik İşbirliği Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi Projesi” kapsamında 14-15 Mart 2013 Ankara’da düzenlenen “Üniversite-Sanayi Teknoloji Transfer Yapılarının Planlanması Çalıştayı”nda Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, “Üniversitelerin TTY’lerden Beklentileri” ve Prof. Dr. A. Hamit SERBEST, “Sektörlerin TTY’lerden Kazanımları” konularında; Prof. Dr. Hasan MANDAL ise “TTY’lerin Türkiye’deki Durumu, Stratejisi ve Politikası” konusunda sunumlar yapmıştır.
 • Türk Patent Enstitüsü TPE Başkanı ziyareti: Üniversitelerde Fikri Mülkiyetin ticarileştirme süreçlerinde yaşanan sıkıntıları özetleyen bir rapor TPE Başkanı’na 24 Ağustos 2016 tarihinde yapılan bir ziyaret ile sunulmuştur.
 • Türk Patent Enstitüsü: Özellikle ülkemizde kurulma çalışmaları devam eden “Teknoloji Transfer Ofisleri” çalışmalarında yol gösterici olabilecek bir “Model Önerisi” dokümanı hazırlanmıştır. ÜSİMP üyeleri, yeni Türk Patent Kanunu’nun ve TÜBİTAK yasası değişikliği tartışmalarına katılmış ve görüş hazırlamış, TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri oluşturulması, TÜBİTAK “1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Çağrısı” çalışmalarına katkı vermiştir.Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Üniversitelerinde FMH Farkındalığının Yaygınlaştırılması” projelerine de aktif olarak yer almıştır.
 • ÜSİMP, Aralık 2011 de toplanan 23. BTYK kararları akabinde bazı kamu yetkililerinden randevu alarak, ulusal düzlemde kendisini tanıtmaya çalışmıştır. Özel bilgi notları hazırlayarak, 10 Ocak 2012 de Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Bakan Yardımcısı, Müsteşarı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, KOSGEB ve TÜBİTAK Başkanlıklarına heyet ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsal bir yapı ve yasal bir dayanak kazanması konusunda kamu tarafından yürütülmekte olduğu çalışmalara ÜSİMP’in bilfiil katkı koymaya gönüllü olduğu iletilmiştir.

 

SANAYİ TİCARET ODALARI

 • 19 Ekim 2020 - İsveç, İsviçre, Fransa Ticaret Odaları Temsilcileri ile işbirliği geliştirme toplantısı,on-line
 • Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Ziyareti: 13 Ocak 2014 tarihinde ÜSİMP Yürütme Kurulu olarak Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu ziyaret edilmiştir. Ülkemizde teknoloji transferi süreçlerinin kurgulanmaya başladığından bu yana yerli sanayimizin dahil olmadığı vurgulanmıştır. Üniversitelerimizde kendi insanımız ve kendi kaynaklarımızla üretilecek teknolojilerin TTO’lar tarafından ticarileştirilmesi sırasında kullanım önceliğinin yerli sanayimizde olması gerektiği konusunda bir sunum gerçekleştirilmiştir.

 

BAKANLIKLAR

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ziyareti: ÜSİMP Yürütme Kurulu temsilcileri ve İki paydaş Üniversitemizin Rektörleri ile birlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Ersan ASLAN’dan talep edilen randevu sonucunda 13 Şubat 2014 tarihinde görüşülmüştür. Görüşmede Müsteşar Yardımcısı ve Bilim-teknoloji Genel Müdürü ile Verimlilik Genel Müdürü de bulunmuştur. TTO’ları patent portföylerinin ulusal düzlemde de değerlendirilebilmesi için geliştirilebilecek araçlar konusunda karşılıklı görüşler paylaşılmıştır. Bakanlığın da aynı amaçlar doğrultusunda çalışmalar planladığı memnuniyetle öğrenilmiştir.

  •  
 • 08-09 Nisan 2019 – ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin kullanımı konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Sayın Bilal Macit ile görüşme yapıldı ve Bakanlık adına ziyaret edilen firmaların geneli için hazırlanan değerlendirme raporu takdim edildi.
 • 14 Kasım 2018: “KÜSİ Mevcut Durum ve Politika Önerileri” Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir.
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim Sanayi İl Müdürlüğü tarafından 14 Kasım 2017 tarihinde İzmir’de düzenlenen “KÜSİ Mevcut Durum ve Politika Önerileri” toplantısında İnovasyon karnesi ve ÜSİMP işbirlikleri görüşülmüştür.
 • Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı himayelerinde 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesinde “Ar- Ge İşbirliklerinde Temel Sorunlar: Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri Paneli”nde konuşmacı olarak yer alınmıştır.
 • Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı IPA Programları Dairesi Ziyareti: AB IPA desteklerinin Türkiye geneline yayılma süreci ve koşulları hakkında görüşmek üzere 10 Temmuz 2015 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve ÜSİMP faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu-Sanayi-Üniversite- İşbirliği (KUSİ) Raporu: Bilim ve Sanayi Genel Müdürlüğü’nün talebi ile hazırlanmakta olan KUSİ Raporu taslağı hakkında USİMP Yürütme Kurulu Mayıs 2014’te görüş hazırlamış ve sunmuştur.

 

TÜBİTAK

 • TÜBİTAK ile ÜSİMP Arasında İş Birliği Çerçeve Protokolü: Ulusal sanayimizin ihtiyaçlarının yerli kaynaklar ile karşılanması ve birlikte çalışabilecek kuruluşların başarılı bir şekilde eşleşmesi için sivil toplum ile kamu arasında deneyim ve kaynak paylaşımını sağlamak amacıyla TÜBİTAK ve ÜSİMP arasında 18.01.2023 tarihinde protokol imzalanmıştır.
 • TEYDEB Başkanlığı’na İnovasyon Karnesi Sunumu: “USİMP İnovasyon Karnesi” aracı hakkında 03 Aralık 2020 tarihinde TEYDEB teknik ekibine ayrıntı bir sunum yapılmış ve aracın ulusal düzlemde TUBİTAK TEYDEB’in şemsiyesi altında da kullanımı koşulları ve olasılıkları tartışılmıştır, online.
 • TÜBİTAK Görüşmesi: TÜBİTAK yetkilileri ile 3 Mart 2016 tarihinde Ankara’da ekosistemin darboğazları hakkında bir görüşme yapılmıştır.
 • Mentörlük Mekanizması Yuvarlak Masa Toplantısı: TÜBİTAK TEYDEB yetkilileri ile 28 Ocak 2016 tarihinde Pierre Roubaud ve İsviçre Platinn firmasından Christoph Meier’in katılımı ile Mentörlük Mekanizmasının tartışıldığı kapalı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • Mentörlük Mekanizması Yuvarlak Masa Toplantısı: TÜBİTAK TEYDEB yetkilileri ile 6 Kasım 2015 tarihinde Prof. Helena Forsman’ın da katılımı ile Mentörlük Mekanizmasının tartışıldığı kapalı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • TEYDEB Başkanlığı’na İnovasyon Karnesi Sunumu: ÜSİMP tarafından kullanıma açılma hazırlıkları süren “USİMP İnovasyon Karnesi” aracı hakkında 21 Ekim 2015 tarihinde TEYDEB teknik ekibine ayrıntı bir sunum yapılmış ve aracın ulusal düzlemde TUBİTAK TEYDEB’in şemsiyesi altında da kullanımı koşulları ve oalsılıkları tartışılmıştır.
 • TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Ekibine Sunum: TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik başkanlığında TEYDEB teknik ekibine, USIMP Faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla 11 Ağustos 2015 tarihinde bir sunum yapılmıştır.
 • TÜBİTAK Başkanlık Ziyareti: TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik USIMP Faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın da katılımı ile 28 Temmuz 2015 tarihinde ziyaret edilmiş ve ÜSİMP faaliyetleri hakkında ön bilgi verilmiş bir sunum yapma talebi iletilmiştir.

 

KALKINMA AJANSLARI

 • Güney Ege Kalkınma Ajansı görüşmesi, Denizli: Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, IPA II Döneminde (2014-2020) Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında sunmayı planladığı projede ÜSIMP’in hizmetlerinden yararlanılması konusunda 14 Şubat 2017 tarihinde bir görüşme yapılmıştır.

 

PLATFORMLAR

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu (ARGEMİP): Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı yapacak ortak çalışmalar yapmak amacıyla ÜSİMP ile ARGEMİP arasında 27 Eylül 2021 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.