Bizi takip edin
Diller tr en

Çalıştaylar ve Sempozyumlar


Çalışma ilkeleri kapsamında Türkiye’de Üniversite – Sanayi işbirliğinin ve teknoloji transfer süreçlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması ana misyonu doğrultusunda üye kuruluşlarının desteği ve ev sahipliğinde farklı çalıştay ve seminerler de düzenlenmektedir.

  • 18 Şubat 2021 - TÜBİTAK Ulusal Destek Programları (1702 ve 1707 Çağrıları) Bilgilendirme Toplantısı: ÜSİMP ev sahipliğinde, TÜBİTAK ve TÜBİTAK TEYDEB' in katkılarıyla 1702, 1707 nolu ulusal hibe programları online bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
  • 01 Ağustos 2019 - Ar-Ge Inovasyon Ekosisteminde Yeni Bir Oyuncu: 6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki Araştırma Alt Yapıları yaklaşık 70 kişinin katılımı ve TÜBİTAK ARGES ekibinin katkıları ile gerçekleşmiş ve 6440 sayılı yasa kapsamında kurulan dört öncü merkezin mevzuat ve uygulama kaynaklı sorunları tartışılmıştır. Toplantı Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
  • 4 Nisan 2017 - Sağlık Teknolojileri Ekosistem Çalıştayı, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da 01 Ağustos 2019 - Ar-Ge Inovasyon Ekosisteminde Yeni bir Oyuncu: 6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki Araştırma Alt Yapıları Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde yaklaşık 70 kişinin katılımı ve TÜBİTAK ARGES ekibinin katkıları ile gerçekleşmiş ve 6440 sayılı yasa kapsamında kurulan dört öncü merkezin mevzuat ve uygulama kaynaklı sorunları tartışılmıştır.
  • 16 – 17 Mart 2017 Üniversitelerin Bölgesel Gelişime Etkileri ve Katkıları; Yeni Yöntemler ve Yaklaşımlar Çalıştayı, İzmir: TÜBİTAK 2223-D Programı kapsamında, İngiltere’ den University of Lincoln, Universty of London, Universty of Southampton ve Universty of Edinborough katılımı ile, üniversitelerin içinde bulundukları belde ve bölgelerin ekonomik gelişimine verebilecekleri katkıların tartışıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir.
  • 11 – 12 Mart 2017 Sağlıkta Ulusal Stratejik Hedefler Kapsamında Ekosistemi Anlama Çalıştayı, Başkent Üniversitesi Ankara
  • 17 Haziran 2016 - Registered Technology Transfer Professionals (RTTP) Başvuru Süreçleri Çalıştayı: ATTP Yönetim Kurulu üyeliği ve ASTP-Proton yöneticiliği görevlerini yürütmüş olan Claar-els van Delft tarafından RTTP sertifikası almak için izlenecek yollar ve özellikle beyana dayalı başvuru süreçleri (Route 2) ayrıntılı anlatılmıştır. Eğitime toplamda 14 TTO uzmanı katılmıştır.
  • 31 Mart 2016 - Registered Technology Transfer Professionals  (RTTP) Tanıtım ve Başvuru Süreçleri Çalıştayı: E.Ü. EBİLTEM – TTO desteğiyle konuşmacı olarak Şehir-TTO’dan Aykut Gülalanlar ve 19 kişinin katılımı ile tarihinde Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.

Üyelere yönelik ekosistem kapasitesinin iyileştirilmesine destekler verilmektedir:

  • Ocak- Kasım 2018 – Marmara Üniversitesi MİTTO kapasite artırım Etkinlikleri
  • 22 Şubat 2018 – Mersin TTO Ziyareti, TTO elemanları ile görüşmeler,
  • 31 Ocak – 6 Şubat 2018 - Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO Kapasite İyileştirme Eğitimleri, KTÜ-TTO personeline beş farklı modülde ÜSİMP Uzmanları tarafından toplam 40 saat eğitim,