Raporlar


Yapılan etkinliklere ilişkin sonuç raporları hazırlanmış, basılmış ve ÜSİMP web sayfasından da aktif olarak duyurulmuştur. Bazı durumlarda da ilgili paydaşlara posta yolu ile iletilmiştir.