EPO Academic Advisory Board


 

 

 

EPO Academic Advisory Board (Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu) Üyeliği: Avrupa Patent Ofisi faaliyetlerinin planlanması ve yönlendirilmesi konusunda, Avrupa Patent Ofisi Genel Direktörü'ne doğrudan bağlı olarak yönetime danışmanlık vermek üzere 9 kişiden oluşan ve yeniden kurgulanan olan Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu İtalya, Almanya, Fransa ve Norveç gibi ülkelerden temsilciler içermektedir. Türkiye'de akademik üye kontenjanından temsil edilmektedir.

https://www.epo.org/