PROGRESSTT Projesi


 

ASTP-Proton tarafından koordine edilen bir AB Projesi olup, amacı Avrupa’daki TTO’ların yetkinliklerinin gelişimine destek olmak amacı ile yürütülmüştür.  ÜSİMP, bu kapsamda proje amacı için düzenlenen anketin Türkiye’deki TTO’lara duyurulması ve bilgi toplanarak raporlanması ve bu veri tabanına girilmesi sağlayarak bu projenin imkanlarından daha fazla yararlanılması için girişimlerde bulunmuş ve ortak adımlar oluşturmuştur.

http://www.progresstt.eu/