Teknoloji Transferi Uzmanı Meslek Standardı Görüş Bildirimi


Konu: Teknoloji Transferi Uzmanı meslek standardı hk.

                                                                                                                                                                                                                                                                      2 Ekim 2017
SAYIN İLGİLİ,                                                                                                                                         

Bilindiği gibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Derneği (USİMP) olarak, 14.07.2016 tarihinde MYK ile imzaladığımız Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında “Teknoloji Transferi Uzmanı (Seviye 6)” için bir taslak hazırlanmış bulunmaktadır. Söz konusu taslak MYK tarafından ilgili paydaşların görüşüne sunulmaya hazır olarak değerlendirilmiştir.

Görevlendirilen kuruluş olarak; taslak meslek standardını ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunma ve alacağımız görüş ve önerileri değerlendirerek gerekli görülenleri taslak standarda aktarmak durumundayız. Daha sonra nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’na sunulacaktır. 


ÜSİMP’in, bu uzun ve zahmetli çalışmayı yürütmesinin tek amacı teknoloji transferi ekosistemindeki nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu çalışma için ne ÜSİMP ne de Komisyon üyeleri, MYK’ndan herhangi bir ücret veya herhangi bir hak talep etmemiş ve almamıştır.

Ekte görüşlerinize sunduğumuz taslak hakkındaki öneri ve/veya eleştirilerinizi yine ekteki görüş bildirme formlarını kullanarak, 15 Kasım 2017 tarihine kadar basılı olarak posta ile veya digital formda e-posta olarak ÜSİMP’in aşağıdaki adresine bildirmeniz hususunu değerlendirmelerinize saygılarımızla arz/rica ederiz.

 

Prof. Dr. A. Hamit SERBEST
ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı

 

Yazışma Adresi: Reşat Bey Mah. 5 Ocak Caddesi, 62002 sokak, Saniye Hanım Apt. No: 24/2, Seyhan, ADANA
Telefon: 0 322 408 8686, E-Posta: usimp@usimp.org.tr, Web: www.usimp.org.tr
 

EKLERİ:
EK-1. MYK’nun Süreç Hakkındaki Yazısı İçin LütfenTıklayınız
EK-2. Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı İçin Lütfen Tıklayınız
EK-3. Teknoloji Transfer Uzmanı (Seviye 6) Taslak Meslek Standardı Görüş Bildirim Formu İçin Lütfen Tıklayınız