ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ


T: +90(312) 4853918  | F:
www.ankaratto.com  |  info@ankaratto.com

 

Ankara Üniversitesi TTO, Ankara Üniversitesi akademisyenlerini ve Ankara Üniversitesi Teknokent’te faaliyet gösteren girişimcileri aşağıdaki alanlarda desteklemek üzere faaliyet göstermektedir;
• Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri,
• Hibe programlarına proje başvuruları ve proje yönetimi,
• Üniversite-Sanayi işbirliği,
• Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) yönetimi ve lisanslama,
• Girişimcilik (ticarileştirme, şirket kuruluşu, yatırım vb.)


http://www.ankaratto.com

Ekip için tıklayınız.
 

 

 

ŞEBNEM DOĞAN

Ankara Üniversitesi Teknokent Genel Müdür Vekili

Ankara Üniversitesi TTO Yöneticisi

sebnem.dogan@ankarateknokent.com

 

 


Eğitim:
- ODTÜ Fizik Bölümü (Lisans Eğitimi -GPA: 2.86/4.00, Bölüm Üçüncüsü)
- Başkent Üniversitesi Fizik Bölümü (Y.Lisans - GPA: 4.00/4.00, Dönem ve Bölüm
birincisi)
İş Deneyimleri:
- Nisan 2017 -- …: Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı / TTO Yöneticisi
Nisan 2017 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim A.Ş.’nin Genel
Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi görevlerini sürdürmektedir.
Teknokent Genel Müdür Yardımcılığı’nın yanı ıra 1513 TTO projesinin yürütücülüğü
yapmaktadır. Çalıştığı 10 aylık dönemde hazırladığı ve yürütücüsü olduğu IPA projesi
5 Milyon Euro ile desteklenmiştir.
- Aralık 2014 – Kasım 2016: Türk Traktör Ziraat Makinaları A.Ş. Ar-Ge Merkezi
Yöneticisi
- Eylül 2010 – Aralık 2014: Koç Üniversitesi – APGD Proje Geliştirme Yöneticisi
- Şubat 1996 – Temmuz 2008: TÜBİTAK
AB Çerçeve Program Ofisi Ulusal Koordinatör (2002-2008)
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (1996-2002)
Ödüller:
- Başkent Üniversitesi Fizik Yüksek Lisans Programını “Üstün Başarı Ödülü – Dönem
1.” olarak tamamlamıştır.
- Öğretim Üyeleri ve Koç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından
“2013 yılı Koç Üniversitesi En Başarılı Koç Personeli”
“2014 yılı Koç Üniversitesi En Başarılı Koç Personeli” ödülünü iki yıl üst üste almıştır.
Verdiği Eğitimler:
Üniversite, Kamu Kurumu ve Sivil toplum Kuruluşlarına 51 adet AB Projeleri ve Başvuruları
bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri vermiştir.
Özellikle;
- uluslararası fonlar olmak üzere AB H2020, Eureka, IPA çağrılarına Proje teklifi
hazırlama ve sunma (uygulamalı eğitim)
- Proje hazırlarken ve işbirliklerini kurma aşamasında karşılaşılan sorunlar ve deneyim
paylaşımları
konularında verilen çok sayıdaki eğitimlerde, eğitmen olarak görev almıştır.
Koç Üniversitesi’nde tematik ve genel kapsamda birçok eğitimi düzenlemiş olup, bu
eğitimlerde eğitmen olarak görev almıştır. Ar-Ge Merkezi İyi Uygulamaları konularında; OSD,
İSTKA vb organizasyonlar tarafından düzenlenen birçok toplantıya konuşmacı olarak
katılmıştır.


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA