Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çırağan Cad.Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4-6 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
T: +90(212) 3810972  | F: +90(212) 3810020
tto.bahcesehir.edu.tr  |  tto@tto.bau.edu.tr

BAUTTO ÖZGEÇMİŞ 
Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAUTTO) Direktörlüğü , Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesinde yürütülen araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak 2014 yılından beri faaliyet gösteren ,  21.11.2017 tarih ve 2017/15/02 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) kararı doğrultusunda, Üniversite Rektörlüğü altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
HEDEFLER:
• Türkiye’nin ARGE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak
• Üniversitedeki Akademisyenlerinin yapmış oldukları Bilimsel Çalışmaların Ticarileşmesine katkı sağlamak
• Üniversite-sanayi işbirliğine (ÜSİ) yönelik yenilikçi faaliyetlerde bulunmak
• Proje ve işbirliği kurgularında fikri mülkiyet hakları (FMH) potansiyelini değerlendirmek
• Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak
• BAU’da girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek
• Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak
• Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.
VİZYON :
Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla , bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı sağlayıp; sürdürülebilir ve proaktif işbirliği esasına dayanan, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik aktivitelerinin odak merkezi olmak.
MİSYON:
Ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, ileri teknoloji üreten ve kullanan paydaşlara; araştırma ve teknoloji transferi yapabilmeleri için uygun ortam yaratılması ve bu ortamın değer yaratacak şekilde yönetilmesine katkı sağlamak.

EKİBİMİZ

Nil GİRGİN KALIP

DİREKTÖR

nil.girgin@tto.bau.edu.tr

Nil Girgin Kalıp, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 2008 ve 2011 yıllarında Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden almış, BAU Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği Doktora Programı’nda yeterlilik aşamasına gelmiş olup, doktora tez konusu olarak patent değerleme (nitel ve nicel yöntemler) üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) ile BAU arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince Eylül 2009’dan bu yana “Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu” görevini sürdürmüş, 2011 yılında Patent Vekilliği sınavını tamamlamıştır. Proje yazım ve yönetim süreçlerinde 10 yıllık tecrübesi bulunmakla beraber özellikle savunma sanayine yönelik ARGE projelerinde sistem mühendisliği, sözleşme yönetimi ve proje yönetimi süreçlerinde deneyimi bulunmaktadır. BAU Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun stratejisi, yönetimi ve sekretaryasından sorumlu üyesidir. 2016 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAUTTO) Direktörlüğü görevini yürütmektedir. BAU’nun iştiraki olan BAU İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş. (BAUMIND) isimli firmasının vekaleten Genel Müdürlük görevini yürütmekte olup BAUTTO koordinasyonunu (Modül 2, 3 ve 4 ağırlık olarak) sağlamaktadır. Evli ve bir kız çocuk annesidir.

 

Aslı ŞAHİN

KOORDİNATÖR

asli.sahin@tto.bau.edu.tr

Aslı ŞAHİN, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi SBE MBA yüksek lisans derecesini almıştır. 2000-2003 yılları arasında Erenler Tekstil ve Tic. A.Ş. İhracat Müşteri Temsilcisi, 2003-2004 yılları arasında Üsküdar Cumhuriyet Lisesi Fizik Öğretmeni, 2004-2013 yılları arasında Finansbank A.Ş. Exclusive Banking Yönetmen , 2013-2014 yılları arasında Trade & Finance Co. Inc. Hong Kong – London Office Part Time İş Geliştirme Uzmanı , 2014-2016 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemleri Uzman Yrd., 2016-2018 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi USİ Uzmanı ve 2018 yılından itibaren de Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü görevini yürütmektedir.

 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA