MDK


T:  | F:
 |  suheyda.atalay@ege.edu.tr

19 Ocak 2001 tarihinde kurulan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi Mühendislik Dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği, iletişimi güçlendiren bir platform haline gelmiştir.

Konseyin başlıca amacı ülkemizde mühendislik eğitiminin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır.

http://mdk.anadolu.edu.tr/

 

 

Prof. Dr. Süheyda Atalay – MDK Genel Sekreteri

suheyda.atalay@ege.edu.tr

Lisans eğitimini 1974 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde bitirmiş ve Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aynı üniversitede Kimya Mühendisliği alanında sırasıyla 1976 ve 1984 yıllarında tamamlamıştır. 1989 yılında doçentliğini Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı alanında almıştır.
1975 yılında Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı iş yaşamını 1987-1989 yılları arasında Yardımçı Doçent, 1989-1995 yılları arasında Doçent olarak sürdürmüştür. Prof. Atalay, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde 1995 yılından beri profesör olarak görev yapmaktadır.
Kimya Mühendisliği alanındaki bilimsel faaliyetlerinin ve bölüm ve üniversite genelindeki idari görevlerinin yanı sıra 2003 yılından 2007 yılına kadar Socrates, 2007-2013 yılları arasında LLP kurum koordinatörlüğü yapan Prof. Atalay 2003 yılından beri AKTS/DE Kurum Koordinatörlüğü görevini de sürdürmektedir. 2003 yılında ECTS/DS danışmanı olarak görev alan Prof. Atalay, 2004 yılından bu yana Yükseköğretim Kurulu‘nun yönettiği ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “ Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması – Bologna Uzmanları Projesi” kapsamında oluşturulmuş olan Bologna Uzmanları Ulusal Takımında görev almıştır. Kendisi ayrıca 2007-2008 yıllarında Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı sürecini yürütmek amacıyla kurulan Ege Üniversitesi Öz Değerlendirme Komisyonunda çalışmıştır. Mesleki Yeterlilikler Kurumu bünyesinde kurulmuş olan Europass Çalışma Grubu üyesidir.

   


Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu - Yürütme Kurulu Üyesi

tdogeroglu@anadolu.edu.tr

1985 yılında Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Lisans derecesini, Yüksek Lisans ve doktora derecelerini ise sırasıyla 1988 ve 1993 yıllarında yine Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden aldı. Dr. Döğeroğlu, 1986–1993 yılları arasında yılında Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak atandı, 2003’de Doçent, 2008’de ise Profesör ünvanını aldı.

1994 yılında 3 ay süreyle A.B.D.’de University of Pittsburgh’da NSF projesinde araştırmacı olarak, 2000–2001 yılları arasında ise 1,5 yıl süreyle İtalya Hükümeti ve ICTP TRIL Program Bursu ile Doktora sonrası araştırmaları için İtalya CNR Hava Kirliliği Laboratuarında misafir araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Döğeroğlu, bugüne kadar 7 Yüksek Lisans ve 3 doktora tezini yönetmiştir. Dr. Döğeroğlu’nun 100’den fazla bilimsel yayını ve 1 faydalı model tescili bulunmaktadır. 3’ü Tübitak, 2’si uluslar arası, 7’si BAP Projesi olmak üzere toplam 12 projede araştırmacı, 5’i BAP, 1’i ise Hollanda Hükümeti destekli Uluslar arası MATRA Projesi olmak üzere 6 projenin yürütücülüğünü yapmıştır. 2006 ve 2011 yılları arasında Uluslarası Teorik Fizik Araştırmaları Merkezine (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics), Assosye üye olarak seçilmiştir.

Dr. Döğeroğlu, Nisan 1994-Haziran 2000 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, Mayıs 1994-Ağustos 1997 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Şubat 2004 tarihinden bu yana Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ocak 2010 tarihinden bu yana ise Dekanlık görevini yürütmektedir.

Halen Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)’nin Yürütme Kurulu Üyesi, Küresel Mühendislik Dekanları Konseyi (GEDC)’nin Yürürtme Kurulu Üyesi- Sekreter Saymanı, SEFI YK üyesi, Kalder Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA