Bilkent Üniversitesi TTO


bilkenttto

İletişim Bilgileri

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Rektörlük Binası 2. Kat, 06800 Bilkent, Ankara

Telefon: 0312 290 80 84 

tto@bilkent.edu.tr

http://web2.bilkent.edu.tr/ttoweb/

Bilkent Üniversitesi’nin temel stratejilerinden biri de bilgi üretimi, üretilen bilginin en yaygın biçimde dağıtımı, mevcut ve üretilen bilginin toplum yararına sunulması ve Üniversite'nin akademik ortamının geliştirilmesi yönündeki çabaları desteklemektir. Bu doğrultuda Bilkent TTO, Bilkent Üniversitesi paydaşlarının Ar-Ge niteliği yüksek projelerle ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından daha etkin düzeyde faydalanmasını sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini artırmak, yürütülen araştırmalar sonucunda ortaya çıkan fikir, buluş, yenilik, katma değeri yüksek bilgi ile teknolojinin korunmasını sağlamak ve toplum hizmetine sunmaya aracılık etmek amacıyla 1 Ekim 2013 tarihinde kurulmuştur. Araştırmacı, üniversite, iş dünyası, sanayi, kamu, öğrenci ve toplumun her kesimini içine alan bütünsel yaklaşımdaki çalışmalarını, üniversite bünyesi içerisinde ve Cyberpark işbirliği ile yürütmektedir.

Bilkent TTO, bir fikrin oluşmasından ürün veya hizmet olarak sanayiye teknoloji transferinin yapılıp, toplumun yararına sunulmasına kadar, “bir fikrin başarılı yaşam döngüsü ”nün her aşamasında paydaşlarının yanındadır..

Atillah Hakan Özdemir

Dr. Atilla Hakan ÖZDEMİR

TTO Direktörü

ahakan.ozdemir@bilkent.edu.tr

Dr. Özdemir 2000 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, 2002 yılında da Bilkent Üniversitesi’nden MBA yüksek lisans derecesini aldı. 2002-2003 yılları arasında Finansbank’ta müfettiş yardımcısı olarak çalıştı. 2004-2014 yılları arasında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda (TTGV) uzman yardımcılığından başlayarak proje yöneticiliğine kadar çeşitli kademelerde ulusal ve uluslararası destekli projelerde (Dünya Bankası, UNDP, UNIDO, GEF, Kalkınma Ajansı) görev aldı. TTGV’de çalışırken aynı anda Hacettepe Üniversitesi’nde finans üzerine doktora çalışmalarına başladı ve 2012 yılında doktor unvanını aldı. 2013 yılında da uluslararası proje yöneticisi unvanına (PMP) sahip olmaya hak kazandı.

Dr. Özdemir, 2014-2016 yılları arasında Abdullah Gül Üniversitesi’nde Ar-Ge ve Yenlik Ofisi Direktörü (teknopark ve TTO hizmetleri) olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra, yine AGÜ’de Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yardımcı doçent olarak Girişimcilik, İnovasyon, Ar-Ge ve Proje Yönetimi gibi konularda dersler verdi.

Dr. Özdemir, Şubat 2016’dan itibaren Bilkent Üniversitesi’nde TTO Direktörü olarak çalışmaktadır.

 
cevdet aykanat

Prof. Dr. Cevdet AYKANAT

Provost Yardımcısı / TTO Proje Yöneticisi

aykanat@cs.bilkent.edu.tr

Prof.Dr. Cevdet Aykanat Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden alan Aykanat, Fulbright bursuyla gittiği Ohio State Üniversitesi'nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden doktora derecesini almıştır. Intel Firmasında Süper bilgisayarlar departmanında araştırmacı olarak çalışmıştır.

1989 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapmaktadır. Prof. Aykanat'ın araştırma alanları; paralel bilimsel hesaplama ve bunların kombinasyonel yönleri, paralel bilgisayar grafik uygulamaları, paralel veri madenciliği, grafik ve yüksek grafik bölme, yük dengelemesi, yüksek performans bilgi erişimi, paralel ve dağıtık tabanları, dağıtık hesaplama ve büyük veri uygulamaları için yüksek performanslı hesaplamaları içerir.

Prof. Aykanat 2014 Ocak ayından bu yana Bilkent TTO 1513 Proje Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.