Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi


detto

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi, Balçova 35340, İzmir, Türkiye

Telefon: 0232 412 80 00

detto@deu.edu.tr

https://detto.depark.com

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir teknolojik ürün ve hizmete dönüştürülmesine, etkin bir Üniversite-Sanayi işbirliği mekanizmasının oluşturulmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak AR-GE, yenilik, girişimcilik ve ticarileşme alanlarında faaliyet göstermek üzere 2014 yılında kurulmuştur.

DETTO’nun vizyonu; teknoloji ve bilgi transferine yönelik proje ve bilgi üretim değerlerini arttırmak doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi vizyonuna ve araştırma politikalarına uygun olarak yüksek paylaşımlı bilgi/teknoloji üretimi ve teknoloji geliştirme ekosistemini desteklemektir.

DETTO’nun misyonu; Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi bilgi ve teknoloji transfer faaliyetlerini, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi faaliyetlerine entegre eden bir köprü görevi görmek, Dokuz Eylül Üniversitesi, kamu ve sanayi arasında teknoloji/bilgi transferinin artarak gelişimi yönünde fayda üretilmesini sağlamaktır.

hasan selim

Prof.Dr. Hasan SELİM

Koordinatör

hasan.selim@deu.edu.tr

1973 yılında Ankara’da doğan Hasan SELİM, Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1995 yılında tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda sırasıyla 1999 ve 2006 yıllarında tamamladı. 1996-1998 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, 1998-2009 yılları arasında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Aynı Bölümde, 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında ise Profesör kadrolarına atanmıştır. Çoğu uluslararası hakemli dergilerde olmak üzere 30’un üzerinde makalesi, 2 adet uluslararası kitap bölümü, çoğu uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 50’den fazla bildirisi bulunmaktadır. Üçünde proje yürütücüsü olmak üzere 4 adet Bilimsel Araştırma Projesinde görev almıştır. Bunun yanında, TÜBİTAK destekli, girişimcilik konulu bir eğitim projesinde eğitmen olarak yer almıştır. Danışmanlığında tamamlanmış 3 doktora, 12 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. 2016-2017 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2018-2019 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

 
gürcü ayata

Gürcü AYATA

Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı

gurcu.ayata@depark.com

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1998-2007 yılları arasında TÜBİTAK Yer, Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubunda proje uzmanı olarak görev almış olup; 2007-2010 yılları arasında TÜBİTAK Ankara Test ve Analiz Laboratuvarında (ATAL) Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2010-2013 yılları arasında TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde proje uzmanı olarak görev almış olup;  2015- 2017 yılları arasında Gediz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde Proje Uzmanı olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2018 yılından itibaren de Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO - Üniversite Sanayi İşbirliği Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.