Ege Teknopark


ege teknopark

İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Kampüsü, Erzene Mah., Ankara Cad., No:172/67, 35100 Bornova / İZMİR

Telefon: 0232 311 44 51 

teknoparkege@teknoparkege.com

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi 10 Ağustos 2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 100%  hisse sahibi olduğu Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi 13 Kasım 2014 yılında tescil edilmiştir. Kuruluş sürecinde yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile yapılan arama toplantıları sonucunda “Yaşam Bilimleri ve Sağlık” temasında öncelikli olarak faaliyetlerini sürdürmesi planlanan Ege Teknopark, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren girişimci şirketlere yer tahsisi yapmaya başlamıştır.

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ’nin ortaklık yapısı tek ortaklı olup tamamı Ege Üniversitesi Rektörlüğüne aittir. Tek ortaklı bir yapıda olmasına rağmen TGB Yönetici AŞ’nin Yönetim Kurulu farklı kurum ve kuruluşların temsiline imkân verecek şekilde; yerel, ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almış ve/veya hali hazırda görev yapmakta olan deneyim ve etkinlik sahibi 7 kişiden oluşmaktadır.

İzmir’in dördüncü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurulan Ege Teknopark, başta yaşam bilimleri ve sağlık alanları olmak üzere İzmir ve Bölgede diğer paydaşlar ile işbirliği ve sinerji halinde çalışarak Bölgenin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini artırarak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın artmasını hedeflemektedir.