İstanbul Kültür Üniversitesi


istanbul kültür

İletişim Bilgileri

Ataköy 7-8-9-10 Mahallesi, E5 Karayolu üzeri, 34191 Çobançeşme / Bakırköy/Bakırköy/İstanbul 

Telefon: 0212 498 41 41 

kultur@iku.edu.tr

https://tto.iku.edu.tr/tr/teknoloji-transfer-ofisi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) çağdaş teknolojileri bilen, üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karşılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmış, uluslararası iş dünyasında çalışabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalışması becerisi ve girişimcilik ruhuna sahip önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerde mezunlar vermek amacıyla 15 Temmuz 1997’de 4281 sayılı yasa ile kurulmuştur. İKÜ’de, halen Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve sağlık Bilimleri Fakültesi ile Teknik Bilimler MYO, İşletmecilik MYO, Adalet MYO’da elli dört programda lisans ve önlisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde on dört anabilim dalında doktora ve yüksek lisans programları sürdürülmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde matematik, fizik, kimya, moleküler biyoloji genetik, malzeme, nanoteknoloji, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, işletme, iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler, girişimcilik ve proje yönetimi, iletişim sanatları, sinema, çizgi film-animasyon, güzel sanatlar, psikoloji, yakın tarih, sosyal bilimler ve yabancı diller başta olmak üzere farklı disiplinlerde ar-ge, girişimcilik ve yenilikçilik çalışmalarının sürdürüldüğü 20 birim ve 52 laboratuvar bulunmaktadır. Temel bilim, mühendislik ve sağlık bilimleri bölümlerinde Kimya, Malzeme Araştırma, Mekanik, Yapı-Teknik Laboratuvarı, Elektrik, Analog ve Dijital Elektronik Laboratuvarı, Endüstri Mühendisliği Laboratuvarı (PLC), Geoteknik Laboratuvarı, Mekanik Laboratuvarı, Kırmızı-Altı Spektroskopi, X-Işınları Fluoresans, Moleküler Modelleme, yarı İletkenler, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Hücre Doku Kültürü Laboratuvarı, Model Organizma/Proteomik Laboratuvarı, Elektroforez Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Fizyoterapi- Rehabilitasyon Uygulama Laboratuvarında araştırma ve endüstriyel hizmet faaliyetleri sürdürülmektedir.

İKÜ Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) üniversitemiz öğretim üyelerine ve öğretim üyesi yardımcılarına bilimsel-sanatsal çalışma yapabilmeleri için planlama, destek ve teşvik hizmetlerini sürdürmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje Geliştirme Koordinatörlüğü ve Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğü TPDB’ne bağlı olarak çalışmaktadır. İKÜ, sanayide ve iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ar-ge veya yenilikçilik temelli gereksinimlerine yanıt verebilecek iş birliklerini geliştirmekte ve yaygınlaştırmaktadır. Öte yandan, İKÜ İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi (İKÜ-İGESİB), üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek, bu bağlamda genç girişimcilere ve üniversite öğrencilerine rehberlik etmek, onlara iş yaşamında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, özgüven ve gücü kazandırmaktadır. İKÜ-İGESİB’de Uygulamalı Girişimcilik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Uygulamalı Yangın Önleme ve Yangın ile Mücadele sertifikasyon programları yürütülmektedir.

nihal sarıer

Prof. Dr. Nihal Sarıer

Rektör Yardımcısı

n.sarier@iku.edu.tr

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde (1972-77) sürdürdü, Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’nde (1978) tamamladı. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliğinde Yüksek lisans çalışmasını tamamladıktan sonra (1982), aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Fizikokimya Anabilim Dalında doktor unvanını (1986) aldı. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 1997 yılından itibaren kimya-malzeme alanı öğretim üyesi olarak görev aldı. Kasım 2016’da Rektör Yardımcısı olarak atandı. Nihal Sarıer çok işlevli nanokompozit yapılı malzemelerin tasarımı ve geliştirilmesi, akıllı tekstil malzemeleri, binalarda, giysilerde ve sıcaklığa duyarlı diğer sistemlerde dinamik enerji yönetimi, mikrokapsülleme ve elektro eğirme teknikleri, elektromanyetik kalkanlama, antimikrobiyal malzeme üretimi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli TÜBİTAK projelerinde araştırmacı ve yürütücü olarak görev almıştır. Avrupa Birliği COST TD1402 “Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy” başlıklı aksiyonda ülke temsilcisi ve araştırmacı olarak (2014-2018) çalışmaktadır. Nihal Sarıer Elsevier-Woodhead Publishing tarafından basılan “Functional Finishes For Textiles: Improving Comfort, Performance and Protection” başlıklı kitapta (2015) davetli yazar olarak Prof.Dr.Emel Önder (İTÜ) ile birlikte bir bölüm hazırlamıştır. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Dizisi içinde 2005’te yayınlanan “Yüzyedi Kimya Öyküsü” adlı kitabı çevirmiştir. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji ile Herkese Bilim ve Teknoloji dergilerinde popüler bilim yazıları yayınlanmaktadır. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları (İKEK) Temel Bilimler Danışma Kurulu üyesidir.