İstanbul Medipol Üniversitesi TTO


medipol tto

İletişim Bilgileri

Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 34810 Kavacık Kavşağı Beykoz-İSTANBUL

Telefon: 0216 681 51 00

tto@medipol.edu.tr

https://tto.medipol.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisimiz, üniversitemizin bilim ve teknoloji üretiminde kalıcı üstünlükler kazanmasına ve üretilen teknolojinin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sanayi ve topluma ulaştırılmasına destek olmak; akademisyen, öğrenci ve mezunlarımızın girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü sürekli geliştirmek amacıyla 3 Kasım 2014 tarihinde kurulmuştur. Bu yıl 5. Yılını kutlayacağımız TTO çatısı altında 21 çalışan ve 6 ofis bulunmaktadır. Bunlar: Proje Destekleri Ofisi; TTO bünyesinde ilk kurulan ofis olarak 5 yılda 500'e yakın ARDEB başvurusu yapılmıştır. 2019 yılı verilerine göre üniversitemizden 78 TÜBİTAK-ARDEB Proje önerisinde bulunulmuş ve bunların 21 tanesi yaklaşık 8 Milyon TL proje bütçesi ile desteklenmiştir. Bu oranla üniversitemiz vakıf üniversiteleri arasında araştırma alanında en başarılı üniversitelerden biri olmuştur. Üniversite Sanayi İş birliği Ofisi; Ekim 2017 yılında kurulan Üniversite-Sanayi İş Birliği Ofisi kamu, sanayi ve Üniversitemiz arasında bir köprü görevi görmekte olup kurulmasından bu yana 24.12.2019 tarihi itibariyle hem ulusal hem de Avustralya’dan Amerika’ya, İsviçre’den İngiltere’ye uluslararası 100’den fazla danışmanlık hizmeti sunulmuştur ve 20 MİLYON TL’yi aşan proje hacmimiz bulunmaktadır. Üniversite hastanelerimiz sayesinde, doktor öğretim üyelerimiz uluslararası firmaların sponsorluğunda klinik araştırma çalışmaları içerisinde yer almaktadır. Uluslararası firmaların desteklemiş olduğu bu çalışmalar sayesinde, yeni ilaçların ortaya çıkmasında katkı sağlarken ulusal ve uluslararası anlamda da prestije ortak olunmaktadır. Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Ofisi; Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yer alan Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama birimimiz 2016 yılında kurulmuştur. Kurulusundan bu yana ofisimize yapılan 327 adet buluş bildirimi neticesinde toplamda 259 adet fikri ve sınai mülkiyet tescil başvurusu yapılmıştır. Bu başvuruların 136 adedi patent, 52 adedi tasarım, 49 adedi PCT (uluslararası patent) ve 22 adedi faydalı model kapsamındadır. Ayrıca PCT başvurularımızın 7 tanesi ile EP (Avrupa Patenti) başvurusu, 7 tanesi ile US (Amerika Patenti) başvurusu gerçekleştirilmiştir. Tescil süreçleri devam eden başvurularımızdan hali hazırda 52 adet ulusal, 1 adet uluslararası tescil belgelenmiştir. Finans ve Destek Ofisi;  Üniversite yürütücülüğündeki Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Destekli Fonlar, Danışmanlık Projeleri, Sanayi İş birliği Projeleri ve BAP destekli projelerin yürütme ile ilgili (muhasebe ve finansal) her türlü işlemlerin takibi yürütülmektedir. Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi; Merkezimizde “Girişimcilik Yetenekleri Geliştirme Okulu ve Girişimcilik Hizmetleri” sunulmaktadır. İSTKA desteğiyle kurulan sağlık temalı girişimcilik merkezimiz 40 Girişimciye ev sahipliği yapacaktır. Merkezimiz bünyesinde 3 atölyemiz mevcuttur. Bunlar: Girişimcilerin, kendi tasarladıkları üç boyutlu nesnelerin prototiplerini basabilecekleri Üç Boyutlu Yazıcı Laboratuvarı, Girişimcilerin, kendi tasarladıkları yazılımları hayata geçirebilecekleri Bilgisayar ve iş İstasyonu Parkı, Girişimciler için 2 adet dronun da yer aldığı Sanal Gerçeklik İş İstasyonu. İnovasyon ve Teknoloji Ticarileştirme Ofisi; Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen teknolojilerin, iş fikirlerinin ve buluşların ticarileştirilme süreci kapsamında sunulan ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesi Teknoloji Transfer Ofisimizde yer alan Fikri Mülkiyet Hakları, Üniversite- Sanayi İş Birliği ve Girişimcilik Merkezi iş birliğinde sağlanacaktır. 2019 yılı Ekim ayında kurulan ofisimiz, başta Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018 yılında 1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışmasında Türkiye 2.’si olan buluşumuz olmak üzere bu ve bunun gibi kıymetli buluşlarımızın ve teknolojilerimizin ticarileştirilme çalışmaları yürütecektir. TÜBİTAK'ın 2018 yılında çağrısını açtığı 1514 Tech-InvesTR Programı başvurularında TÜBİTAK'ın onay verdiği 10 konsorsiyum arasından 5 tanesi Hazine Bakanlığımız tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Arz Portföy ile birlikte yaptığımız başvuruda, İTÜ, YTÜ, OSTİM OSGB ve Selçuk Teknopark ile birlikte yer aldığımız konsorsiyum da desteğe hak kazandı. Girişimcilik ekosistemimiz için de tarihi bir dönüm noktası olan bu süreçte önümüzdeki yıllar, büyümek için akıllı yatırıma ihtiyaç duyan girişimler için fırsatların arttığı bir dönem olacak. İstanbul Medipol Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından 2012 yılından beri üniversiteler arasındaki girişimci ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etme amacıyla hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 2018 yılında genel sıralamada 29. Sırada, fikri haklarda 16. Sırada, vakıf üniversiteleri arasında Marmara Bölgesinde 4., tüm Türkiye’de ise 7. Sırada yer aldı. Bu oranlara bakıldığında endekse giren en genç üniversite Medipol olmuştur. Gelişmiş araştırma altyapısı ve çok değerli akademisyen kadrosuyla Üniversitemizi daha nice başarılara taşımak için Medipol TTO çalışmalarını hedefine odaklı bir şekilde yürütmektedir.

ilker köse

Dr. Öğretim Üyesi İlker KÖSE

Medipol TTO Yöneticisi

ikose@medipol.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği (İng.) Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladı. 1999-2003 yılları arasında İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Bilgi İşlem Şefi, 2003-2009 yılları arasında Sağlık Bakanlığında Dünya Bankası danışmanı olarak çalıştı ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, Merkezi Hastane Randevu Sistemi ve Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (Sağlık-NET) gibi ulusal sağlık bilişimi projelerinin yöneticiliğini yaptı. Ardından 5 yıl boyunca sağlık sigorta sektöründe uluslararası bir şirkette (CGM) Ar-Ge Direktörü olarak görev yaptı. Kasım 2014’ten itibaren Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin kurucu yöneticisi olan Köse, Mart 2016 itibariyle de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları sağlık bilişimi ve veri madenciliğidir.

 
safiye soyupak

Av. Safiye SOYUPAK

Patent Ofisi Sorumlusu

Patent ve Marka Vekili

ssoyupak@medipol.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1996), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans (1990), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü (1984)’den mezun olmuştur. Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarda gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında; Hukuk Müşaviri, Uyumluluk Yetkilisi (Compliance Officer) Yönetim Kurulu Sekreteri, Risk Yönetimi Sorumlusu, Hukuk-Finans ve Fikri Haklar Danışmanı gibi çeşitli görevlerde bulunmuş, yöneticilik yapmıştır. Yanı sıra, muhtelif Hukuki konular ile Sınai Mülkiyet Hakları konularında eğitimler vermiş ve mentörlükler yürütmüştür. 1996 Yılından beri Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Patent Vekili ve Marka Vekili, 2013 yılından beri de Adalet Bakanlığı nezdinde Arabulucu ve Bilirkişi olarak sicil kaydı bulunmaktadır. Eylül 2017’den itibaren İstanbul Medipol Üniversitesi TTO Ekibi içerisinde görev yapmaktadır.

mert çeliksoy

Mert ÇELİKSOY

Teknoloji Ticarileştirme Uzmanı

mceliksoy@medipol.edu.tr

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Halen Kocaeli Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora eğitimini sürdürmektedir. Erasmus+ Staj Hareketliliği programıyla Almanya da Avrupa Birliği Projeleri üzerine staj yapmış, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği programıyla Polonya da University of Warmia and Mazury in Olsztyn da eğitim görmüş, Avrupa Birliği, ulusal ve uluslararası projelerle 33 ülkede bulunmuş, birçok projenin yürütücüsü ve katılımcısı olmuş, Amerika da uluslararası bir danışmanlık şirketinde küresel iş birlikleri konusunda çalışmıştır. Ekim 2017’den itibaren İstanbul Medipol Üniversitesi TTO Ekibi içerisinde görev yapmaktadır.