İTÜNOVA


itünova

İletişim Bilgileri

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Giriş Kat, No: L-103, 34469 Maslak, İstanbul

Telefon: 0212 285 03 21 

info@itunovatto.com

http://www.itunovatto.com.tr/

Ocak 2014’ten itibaren faaliyetlerine başlayan İTÜ NOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde,‘bilgi’yi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi hedeflemek ve İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. İTÜNOVA TTO’nun vizyonu; İTÜ’nün uluslararası ölçekte bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin artırılması ve üretilen bilginin ticarileştirilerek topluma daha faydalı hale getirilmesidir. Misyonu ise bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin akademi-sanayi iş birliği yolu ile artırılması ve bu bilgilere dayalı ortaya konan yeni teknolojilerin sanayiye sunulması, ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla araştırmalara daha rahat bir hareket alanı sağlanması, üretilen bilginin korunması ve bu bilgiyi üretecek girişimcilere uygun platformlar yaratılmasıdır.

ercan çitil

Dr. Ercan ÇİTİL

Genel Müdür

Ercan Çitil 1971 yılında doğdu. Lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisansını 1995 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Fen Bilimleri ve Teknoloji Programı'nda tamamlayan Ercan Çitil, 2009 yılında yine aynı programda doktorasını tamamlamıştır. Hem kamu hem de özel sektörde çeşitli projelerde ve pozisyonlarda görev yapan Ercan Çitil, 2003-2007 yılları arasında ülke genelinde UNDP / GEF BSERP etkinlikleri koordinasyonundan sorumlu olarak çalışmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda 50'den fazla makale ve sunumu olan Ercan Çitil, atık su arıtma, su temini ve katı atık yönetimi alanlarında 10'dan fazla çevresel etki değerlendirme raporu olmak üzere 60’tan fazla bilimsel ve mühendislik raporunun hazırlanmasında yer almıştır. Ayrıca aralarında “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)” ve Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi (SKATMK) olmak üzere çok sayıda derneğin aktif üyesidir.